Scroll Top

ANAMED Araştırmacıları Yıllık Raporları

Askin-Anil_Photo-of-Choice-1-scaled
Anıl Aşkın
2022-2023 Doktora Adayı Araştırmacısı
Her İki Dünyada Selamet Getiren Sermaye: Erken On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Ekstraktivizmi (1805-1850)
Blackthorne-OBarr-Erik_Photo-of-Choice
Erik Blackthorne-O’Barr
2022-2023 Doktora Adayı Araştırmacısı
Fars Harfleri: Geç Osmanlı İmparatorluğu ve Kaçar İran’ında Dil Siyaseti
Borsano-Leon-Battista_Photo-of-Choice
Leon Battista Borsano
2022-2023 Doktora Adayı Araştırmacısı
The Hellespontine Phrygia in the Hellenistic Period
Czarnuszewicz-Marc_Photo-of-Choice
Marc Czarnuszewicz
2022-2023 Doktora Adayı Araştırmacısı
İstilacılardan Sultanlara: Büyük Selçukluların Sosyoekonomik Etkisinin Düzenlemesi
emre-can-1
Emre Can Dağlıoğlu
2022-2023 Doktora Adayı Araştırmacısı
İpekten Yapılmış Kapitalizm: Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Yerel Ağlar ve Düyun-ı Umumiye İdaresi
Galardi-Elisa_Photo-of-Choice-scaled
Elisa Galardi
2022-2023 Doktora Adayı Araştırmacısı
Rölyeflerdeki Bizans İkonları
Gulecyuz-Mehmet-Emin_Photo-of-Choice
Mehmet Emin Güleçyüz
2022-2023 Doktora Adayı Araştırmacısı
Molla Fenari ve Geç Ortaçağ Anadolu’sunun Entelektüel Tarihi
Razumoff-James_Photo-of-Choice
James Konstantin Razumoff
2022-2023 Doktora Adayı Araştırmacısı
Erken Ortaçağ Doğu Roma Şehri’nin Politik Ekolojisi (MS 6.–9. Yüzyıllar)
Alberghina-Dalila-Maria_Photo-of-Choice
Dalila Maria Alberghina
2022-2023 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Orta ve Geç Tunç Çağı Batı Anadolu’sunda Metal Teknolojisi ve Takası: İzotop Analizleri Yoluyla Bölgeiçi ve Bölgelerarası Edinim Ağlarının Yeniden İnşası
Eren-Guzin_Photo-of-Choice-scaled
Güzin Eren
2022-2023 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Demir Çağı Anadolu’sunda Erken Lidya Yönetimine Yer Açmak: Sardis’te MÖ 9.–8. Yüzyılların Mimari Bağlamları
Keane-Catherine_Photo-of-Choice
Catherine Keane
2022-2023 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Direnç ve İyileşme: 6.–9. Yüzyıllarda Doğu Akdeniz
Kruijer-Lennart_Photo-of-Choice
Lennart Kruijer
2022-2023 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Kozmopolit Adalar? Geç Helenistik Kommagene’de Hanedan ve Kült Yeniliklerinin Toplumsal Yerleşiminin Araştırılması
Papatheodorou-Artemis_Photo-of-Choice
Artemis Papatheodorou
2022-2023 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Eski Eserlerde Sıradan Osmanlı Rumları
Scott-Catherine_Photo-of-Choice-scaled
Catherine Barclay Scott
2022-2023 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Kaymakçı’da Özel Öğeler: İnce Taneli 3D ile Yerel Uygulamalara Dair Anlayışın İyileştirilmesi ve Yakma Öğeleri ile Ritüel Yerlerin Bağlamsal Analizi
Taranto-Sergio_Photo-of-Choice-scaled
Sergio Taranto
2022-2023 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Doğu Anadolu Son Kalkolitik Çağ Coba Kaselerinin İz Analizi Yoluyla İncelenmesi
Webb-Lora_Photo-of-Choice
Lora Ellen Webb
2022-2023 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Bedenlenmiş Kosmos: 9. Yüzyıldan 12. Yüzyıla Hadımlar ve Bizans Sanatı 
Blessing-Patricia_Photo-of-Choice-scaled
Patricia Blessing
2022-2023 Kıdemli Araştırmacısı
Sanatsal Mekânlar: Anadolu’da Objeler ve İç Mekan Tasarımı, (y. 1200–1500)
Bohlendorf-Arslan_Photo-of-Choice
Beate Böhlendorf-Arslan
2022-2023 Kıdemli Araştırmacısı
Saygıdan Anmaya: Assos’taki Geç Antik Hac Kilisesi ve Orta Bizans Döneminde Mezarlık Kilisesi’ne Dönüşümü
Bozza-Sara_Photo-of-Choice
Sara Bozza
2022-2023 Kıdemli Araştırmacısı
Roma İmparatorluğu’nda Mimari ve Teknolojik Aktarım: Eski Anadolu İllerinde İtalyan Yapı Teknikleri
Cicek-Talha_Photo-of-Choice
Talha Çiçek
2022-2023 Kıdemli Araştırmacısı
Ortadoğu’nun Yerelötesi Tarihine Doğru: Osmanlı İmparatorluğu’nun Modernleşmesi, Küreselleşme ve Modern Çağda Dahili Araplar, (1850–1914)
Jean-Eric_Photo-of-Choice
Eric Jean
2022-2023 Kıdemli Araştırmacısı
MÖ 2. Binyılda Mersin-Yumuktepe: Orta ve Geç Tunç Çağı Tabakalarının Yeniden Analizi
OGrady-Caitlin_Photo-of-Choice
Caitlin O’Grady
2022-2023 Kıdemli Araştırmacısı
Geçmişi Birleştirmek ve Meşrulaştırmak: Türkiye’de Arkeolojik Mirasın Dönüştürülmesinde Koruma, Uzmanlık ve Kurumların Rolü
Orsi-Valentina_Photo-of-Choice-scaled
Valentina Orsi
2022-2023 Kıdemli Araştırmacısı
“Ekmek yiyeceksiniz, su içeceksiniz”: Bir İmparatorluğun Çöküşünden Önce ve Sonra Orta Anadolu’da Yemek Pişirme ve Yeme
Guney-Hale_Photo-of-Choice-scaled
Hale Güney
2022-2023 BIAA-ANAMED Ortak Araştırmacısı
Eskişehir’de Kültürel Miras Çalışmaları
U-Mareva_Photo-of-Choice-scaled
Mareva U
2022-2023 GABAM-ANAMED Ortak Araştırmacısı
Konstantinopolis ve Anadolu’daki Bizans Manastır Kiliselerinin Mekan ve Eşikteliği (9.–15. Yüzyıl): Kapı ve Geçitlerin İşlevi ve Anlamı
Iannantuono-Ketty_Photo-of-Choice
Ketty Iannantuono
2022-2023 KHI-ANAMED Ortak Araştırmacısı
İtalyan-Türk Savaşının Eşiğinde Arkeoloji: Ankara’daki 1910 İtalyan Arkeolojik Misyonunun Arkasındaki Bilimsel ve Diplomatik Dinamikler
cilingir_foto
Ceren Çilingir
2022-2023 DAI-ANAMED ve Çevresel Arkeoloji Araştırmacıları
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi
Hong-Xin_Photo-scaled
Xin Hong
2022-2023 LAP-Anadolu’nun çok katmanlı geçmişinin birleştirilmesi projesi Araştırmacısı
Proje: Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi
Alper-Asinmaz_Photo2
Alper Aşınmaz
2022-2023 LAP-Anadolu’nun çok katmanlı geçmişinin birleştirilmesi projesi Araştırmacısı
Proje: Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi
Jessica-Feito_Photo
Jessica Feito
RHUL-ANAMED Gıda ve Toplum Projesi Araştırmacısı
Proje: Gıda ve Toplum Projesi
Ingman_photo
Tara Ingman
2022-2023 ANAMED Yayınlar Araştırmacısı
Proje: Yayınlar
Acar-Tugrul_Photo
Tuğrul Acar
2021-2022 Doktora Adayı Araştırmacısı
Aziz’e Saygı ve Topluluk Oluşturma: Anadolu’da Mevlevihane ve Mevlevi Sosyo-Dini Mekanlar (1300–1500)
Berardi-Carlo_Photo-1-scaled
Carlo Berardi
2021-2022 Doktora Adayı Araştırmacısı
Komnenos Aristokrasisi ve Şövalyelik İdeali: Sanat Tarihsel Bakış Açısı
Celik-Mehmet-Ali_Photo
Mehmet Ali Çelik
2021-2022 Doktora Adayı Araştırmacısı
On Yedinci Yüzyıl’da Toplumsal Dönüşüm ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Bir Kırsal Eşrafın Ortaya Çıkışı
Di-Fabio-Christina_Photo
Christina DiFabio
2021-2022 Doktora Adayı Araştırmacısı
Sinokizm ve Kentleşme: Helenistik Anadolu’da Bölgesel Bir Yaklaşım
Mikeska-Christine_Photo
Christine A. Mikeska
2021-2022 Doktora Adayı Araştırmacısı
Kenti Beslemek, Tanrıları Beslemek: Tunç Çağı Hattuša’sında Hayvan Ekonomisi
Steglich-Julika_Photo
Julika Steglich
2021-2022 Doktora Adayı Araştırmacısı
Bergama Mikro Bölgesinde Roma İmparatorluk Kaplıcalarının Düzeni, Kronolojisi ve Mekânsal Entegrasyonu: Kleopatra Güzellik Ilıcası
Yildiz-Irem_Photo
İrem Yıldız
2021-2022 Doktora Adayı Araştırmacısı
İstanbul’da Körlük: Osmanlı İmparatorluğu’nda Yoksulluk, Sakatlık ve Eğitim (1868–1914)
Ivanova-Mirela_Photo
Mirela Ivanova
2021-2022 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Geç Ortaçağ Balkanları’nda Kutsal Erkekler ve Kadınlar, y. 1300–1500
Kentel-Mehmet_Photo
Mehmet Kentel
2021-2022 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Pera’nın Terkibi: Geç Osmanlı İstanbul’unun Çevresel Tarihi
Makri-Dimitra_Photo
Dimitra Makri
2021-2022 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Antik Çağ ve Bizans Dönemlerinde Küçük Asya’da Mür ve Parfüm Kültürü
Moscone-Daniele_Photo
Daniele Moscone
2021-2022 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Dördüncü Binyıldan Üçüncü Binyıla Kuzey Fırat Havzası’nda Tarih Öncesi Çört Sömürüsü, Teknolojisi ve Dağıtım Sistemleri: Arslantepe Örneği (Malatya, Doğu Anadolu)
Olson-Kyle_Photo
Kyle G. Olson
2021-2022 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Yirminci Yüzyıl Ortalarında Türkiye ve İran’da Arkeoloji ve Baraj Önderliğindeki Gelişmeler: Dış Yardımlar, Arazi Bilimi ve Modernleşmenin Soğuk Savaş Tarihi
Pilavci-Turkan_Photo
Türkan Pilavcı
2021-2022 Doktora Sonrası Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Hitit Maddi Kültüründe Mısır Unsurlarının İzini Sürmek: Anadolu’da Sfenksler
Bergmeier-Armin_Photo
Armin Bergmeier
2021-2022 Kıdemli Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Venedik, Anadolu ve Nasıl Romalı Olunur?
Can-Lale_Photo-1
Lale Can
2021-2022 Kıdemli Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Sürgün İmparatorluğu: Osmanlı Tarihinde İsyan, Sürgün ve Dönüşümün Haritası
Dorfmann-Lazarev-Igor_Photo
Igor Dorfmann-Lazarev
2021-2022 Kıdemli Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Apokrif ve İslami Toplumların Kültür Bilinçlerinin İnşası
Kayhan-Elbirlik-Leyla_Photo-scaled
Leyla Kayhan Elbirlik
2021-2022 Kıdemli Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Erken Modern İstanbul’da Osmanlı Ailesi, Kadınları ve Evlilik, 1750–1920
Koparal-Elif_Photo
Elif Koparal
2021-2022 Kıdemli Araştırmacısı
Araştırma Konusu: İyonya Bölgesi Kültürel Çevresi: Politika, Uygulama ve Yeni İçgörüler
Peacock-Andrew
Andrew Peacock
2021-2022 Kıdemli Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Selçuklu Anadolu’sunda Saray Kültürü ve Fikir Hayatı
Yalcin-scaled
Serdar Yalçın
2021-2022 Kıdemli Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Suriye’den Girit ve Ötesine: Yunanistan’daki Oryantalizan ve Arkaik Dönem Tapınakları Üzerindeki Geç Hitit Etkisini Keşfetmek
Salay-Paul_Photo-scaled
Paul Salay
2021-2022 KUDAR-ANAMED Ortak Araştırmacısı
Araştırma Konusu: Antik Deniz Ticareti Teknolojisi: Akdeniz Denizcilik Ağları ve Antik Deniz Mimarisi Arasındaki Bağlantı