Scroll Top

Peter Pavúk

Peter Pavúk
Charles University, Prague
Kaymakçı’dan Göründüğü Hâliyle Batı Anadolu Seramik Gelişimi ve Kronolojisi

Dr. Pavúk , Prag’daki Charles Üniversitesi Klasik Arkeoloji Enstitüsü’nde Klasik Arkeoloji Profesörü olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları Batı Anadolu’nun yanı sıra Doğu Ege adaları, Balkanlar ve Orta Yunanistan’daki MÖ 2. binyıl seramik geleneklerine odaklanmakta, ayrıca arkeolojide bilgisayar uygulamaları ve arkeolojik yöntem konularına da ilgi duymaktadır.

Başta Troya, Pergamon, Kaymakçı ve Sardeis olmak üzere, Semadirek’teki Micro Vouni gibi birçok projede ve Orta Avrupa prehistoryası ile ilgili projelerde çanak çömlek analisti olarak görev almıştır. Dört monograf yazmış, 10 cildin editörlüğünü yapmış ve seramik, kronoloji, kültürel temas, yerel halkların aktif rolünün giderek daha fazla vurgulanması, sahiplenme meselesi ve post-kolonyal teori ile ilgili çok sayıda makale yazmıştır. Aynı şekilde hem Prag’da hem de yurtdışında on bir uluslararası konferans düzenlemiştir.

Son yayınları arasında eş-editör olarak şunlar bulunmaktadır: E. Gorogianni ve L. Girella ile birlikte Thalassocracies’in Ötesinde: Ege’de Minoalılaşma ve Mikenlileşme Süreçlerini Anlamak (Oxford 2016), ve M. Pieniążek, D. Thumm-Doğrayan ve E. Pernicka ile birlikte“Troia 1987-2012: Grabungen und Forschungen III. Troia VI bis VII: Ausgehende mittlere und späte Bronzezeit” (Studia Troica Monographien 7 [Bonn 2020]), yer almaktadır.