Scroll Top

Ortak Araştırma Destekleri

ANAMED, Anadolu araştırmalarında edindiği öncü rolün bir parçası olarak, bir çok prestijli kurumla işbirliği içinde Doktora öğrencileri, Doktora sonrası ve Kıdemli araştırmacılar için burs imkanları sağlamaktadır. Bu araştırma desteklerine başvuru yapacak araştırmacılara, başvurularını tamamlamadan önce ortak araştırma desteğinin kapsamını dikkatli incelemeleri ve şartlarını değerlendirmeleri tavsiye olunur.

 • Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzeri disiplinler üzerinde uzmanlaşmış akademisyenler başvurabilirler.
 • Araştırma desteği, ilgili alanlarda doktora yeterlilik aşamasını tamamlamış olan Doktora adayları ve doktora derecesine sahip Doktora sonrası ve Kıdemli araştırmacılar başvurabilirler.
 • Araştırma desteğinin başlayacağı tarihte doktoralarını (savunma, viva voce ya da son sözlü sınav dahil olmak üzere) bitirecek olan adaylar Doktora Sonrası (Post-Doc) için olan ortak araştırma desteklerine başvurmalıdır. Bu durumda olan adaydan en geç ANAMED bursunun başladığı güne kadar doktora diplomasını ibraz etmesi beklenmektedir. Bu aday eğer ANAMED’e geliş tarihine kadar doktora savunmasını verememiş olursa Doktora-Sonrası araştırma desteği iptal edilir.
 • Doktora araştırma desteği başvurusunda bulunup hak kazanan adayların ANAMED bursu süresince doktoralarını tamamlamaları durumunda bursları “Doktora Sonrası” bursuna yükseltilmez. Ancak Doktora araştırma desteği dönemini tamamlayabilirler.
 • Koç Üniversitesi’nde doktora yapmakta olan öğrenciler ANAMED araştırma desteğine başvuramazlar. Ancak Koç Üniversitesi’nden mezun olup okulla ilişiği kesilen araştırmacılar Doktora Sonrası ve Kıdemli araştırma desteklerine başvurabilirler.
 • Adaylar aynı yıl içinde farklı tipte araştırma desteğine başvuru yapamazlar. Ancak Ortak araştırma desteklerine başvuru yaparken Temel araştırma desteği için de değerlendirilmeyi seçebilirler. Bu durumda da araştırma destekelerinden sadece birine hak kazanacaklardır.
 • Tüm milletlerden araştırmacılar başvurabilir, ancak adaylar Koç Üniversitesi’nin öğretim dili olan İngilizce konusunda yetkin olmalıdır.
 • Lütfen başvurunuza başlamadan önce “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü dikkatle inceleyiniz.
 • Tüm adayların ONLINE BAŞVURU FORMU eksiksiz doldurması gerekmektedir.​​
 • Online formun çalışma prensibi nedeniyle, başvurunun tarayıcı pencere kapatılmadan tek bir oturumda tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle, uygulama bilgilerinin önce farklı bir yerde hazırlanmasını, ardından forma girilmesini ve bir oturumda kaydedilmesini öneririz. Başvuru formunda istenen bilgilerin bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Temel ve Ortak araştırma desteği süresi 9 ay olup akademik yıl ile sınırlıdır. Doktora araştırma desteği 9 aylıktır, ancak Doktora-Sonrası ve Kıdemli adaylar 9 ay ya da Güz veya Bahar dönemlerinden birini kapsayacak şekilde 4,5 aylık başvuru yapabilirler. Bu belirli tarihler dışında araştırma desteği başlatılamaz.
 • Ortak araştırma desteği için başvuran ve Temel araştırma desteği için de değerlendirilmek isteyen adaylar, Ortak araştırma desteği başvuru formunda uygun onay kutusunu seçerek bunu belirtmelidir. Birincil başvuru her zaman Ortak araştırma desteği olmalıdır.
 • Konaklamasız (Non-Residential) statüsü sadece kişisel nedenlerden dolayı ANAMED’de kalamayacak olanlar için geçerlidir. Bu durumda ek bir kira yardımı yapılmayacaktır.
 • Araştırma desteği verildikten sonra Konaklamalı ve Konaklamasız araştırma desteği statüsü değiştirilemez.
 • Ailesiyle birlikte konaklamalı olarak başvurmak isteyen adaylar için hatırlatmak isteriz ki, maalesef, bina yönetmelikleri gereği 16 yaşın altındaki çocuklar ANAMED’de tam zamanlı olarak ikamet edemezler.
 • İstanbulda yaşayan adaylar da Konaklamalı (Residential) olarak başvurabilirler.
 • Araştırma desteğine başvuran doktora öğrencisi adaylar öğrencisi oldukları programdan aldıkları transkripti de başvurularına eklemelidirler. Üniversitenin transkript vermediği durumlarda, söz konusu kurumda kayıtlı bir doktora öğrencisi olduklarını belirten resmi bir yazı almaları gerekmektedir.
 • Tavsiye mektupları Doktora ve Doktora sonrası adaylar için iki adet zorunlu olup, kıdemli araştırmacılar için sadece bir mektup beklenmektedir. (Lütfen sayfanın altındaki Bursiyerlerin Kıdem Tanımları bölümüne bakınız).
 • Başvuru sistemi tavsiye mektupları için otomatik istek göndermemektedir. Adayların mektup sağlayıcılarla iletişime geçerek istekte bulunmaları ve mektupların doğrudan email yoluyla anamedapplication@ku.edu.tr adresine gönderildiğinden emin olmaları gerekmektedir.
 • Tavsiye mektupları en geç 18 ARALIK‘a kadar yollanmalıdır. Bu tarihten sonra gelen mektuplar aday dosyalarına eklenmeyecektir.
 • Tavsiye mektupları, doğrudan sunulan projeyi ve adayın söz konusu projeyi yürütebilme konusundaki yeterliliğini değerlendirmelidir.
 • Doktora öğrencisi araştırma desteği adaylarının iki tavsiye mektubundan biri adayın tez danışmanından olmalıdır.
 • Kıdemli araştırmacı olarak başvuracak olan adayların da 1 adet tavsiye mektubu vermesi gerekmektedir.
 • Kıdemli araştırmacı olarak başvuru yapacak olan adayların transkriptlerini sağlayamamaları durumunda ilgili alana Doktora mezuniyet belgelerini veya diplomalarını yüklemeleri yeterli olacaktır.
 • Adaylar, başvuru bilgilerinin doğruluğundan kendileri sorumludur. Başvuru bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olması gibi durumlarda, ANAMED başvurunuzu değerlendirme dışı bırakma hakkına sahiptir.
 • Temel ya da Ortak araştırma desteği almaya hak kazanıp reddedenler, kısa dönem araştırma desteğine dönüştüremezler.
 • Temel ya da Ortak araştırma desteği almaya hak kazanıp, teklifi reddeden veya başvurusu başarısız adaylar bir sonraki yıl yeniden başvurabilirler, ancak güncellenmiş tavsiye mektupları ile uygun şekilde güncellenmiş bir başvuru sunmalıdırlar.
 • Üst üste iki yıl içinde araştırma desteği başvurusu başarısız olan adaylar, yeniden başvurmadan önce beş yıl beklemelidir.
 • Önceki yıllarda Temel ve Ortak veya Kısa-dönem araştırma desteği almış olan adaylar, önceki araştırma desteği yıllarının üzerinden 5 yıl geçtiğinde başka bir araştırma desteği için tekrar başvurabilirler. Örneğin, başvuru sahibi Aralık 2013’de başarılı bir şekilde başvuruda bulunmuş ve 2014-2015 akademik yılı içinde araştırma desteği aldıysa, 2020-2021 öğretim yılı için 2019 Aralık tarihinde tekrar başvuruda bulunabilir.
 • Bir aday, araştırma desteği teklif mektubunu almış olup, verilen son cevap tarihinin geçmesinin ardından red cevabı verirse, bursu almış kabul edilecektir. Bu gibi durumlarda, burada belirtilenlerin yeniden başvuru koşulları geçerlidir.
 • Bir araştırmacı akademik yaşamı boyunca sadece 2 defa ANAMED araştırma desteğinden yararlanabilir.

Lütfen Dikkat Ediniz: araştırma desteği tiplerine bağlı olarak bu imkanlar değişebilir. Lütfen detaylar için başvuru yapacağınız bursun sayfasını da kontrol ediniz.

 • Araştırma desteği kapsamına girmeyen ihtiyaçların karşılanması için yıllık olarak Koç Üniversitesi tarafından hesaplanan aylık ücret/maaş
 • İstanbul’un merkezi Beyoğlu’nda yer alan ANAMED binasında konaklama

Konaklama, gerekirse bir eş/partner barındırabilen stüdyo dairelerden oluşmaktadır. Stüdyo dairelerde banyo, mini buzdolabı içeren mutfak alanı ve daireye özel ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi vardır. Bir yatak, dolap, masa, sandalye, telefon ve TV ile döşenmiştir. ANAMED temizlik personeli, çarşaf ve havlu değişimi dahil olmak üzere haftada iki kez, ek ücret ödemeden, daire temizliği hizmeti vermektedir. Bina içinde kişisel kullanım için çamaşır yıkama olanakları mevcuttur. Haliç ile Marmara Denizi’nin güzel manzaralarına hakim ortak teras, aydınlatma ve oturma alanlarına sahiptir. Daireye ek olarak, sadece bursiyerlere ayrılmış ve 7 gün 24 saat açık olan çalışma odasında bir çalışma masası verilmektedir. Çalışma saatlerinde, çalışma salonunun önünde çay, kahve ve su mevcuttur.

 • Haftada beş öğün yemek

ANAMED, araştırmacılarına haftada beş öğün yemek verir. Akademik yıl boyunca (resmi tatiller ve üniversite tatilleri hariç) haftada iki akşam yemeği ANAMED binasında servis edilir ve üç öğün de Koç Üniversitesi tarafından belirlenen oranlarda yemek kartı olarak verilmektedir.

 • Türkiye’ye ve Türkiye’den ulaşım

Bölgelere göre belirlenen limitler dahilinde bir ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti, burs başlangıcında geri ödenecektir.

 • Limitli araştırma bütçesi

Harcamalar; kitap, araştırma materyalleri, Türkiye içinde araştırma amaçlı seyahat harcamaları ve/veya akademik konferanslarda bildiri sunumu için gidilen seyahat masraflarını kapsar.

 • Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası poliçesi, ilaçlar ve ileri tanı yöntemleri de dahil olmak üzere genel hasta ve sınırlı ayakta tedavi uygulamalarını kapsamaktadır.

 • Oturum İzni

Yabancı uyrukluların Türkiye’de dokuz ay geçirmeleri için gereken resmi ikamet izni başvurusu, ANAMED tarafından, Koç Üniversitesi Uluslararası Toplum Ofisi ile işbirliği içinde yapılacaktır. Tüm ilişkili masraflar burs dahilindedir.

 • ANAMED Kütüphanesine, kütüphane hizmetlerine, bağlantılı olduğu kurumlara (BiblioPera üzerinden) ve çevrimiçi kaynaklara tam erişim

Erişim, ana kampus kütüphanesinden ödünç alma ayrıcalıklarını ve Türkiye’deki katılımcı kurumlar ağı içerisindeki kütüphaneler arası krediyi içermektedir. Ayrıca, ANAMED binasında konaklayan bursiyerler kütüphane alanını 7 gün 24 saat kullanabilmektedirler.

 • ANAMED ve Koç Üniversitesi ana kampüsündeki konferanslara, sempozyumlara ve diğer etkinliklere tam erişim

ANAMED ve Koç Üniversitesi, yıl boyunca, çoğu kamuya açık, çeşitli bilimsel etkinlik ve sergiler düzenlemektedir. ANAMED bursiyerlerine özel, haftalık düzenlenen “Cuma Çayları”, Anadolu medeniyetleriyle ilgili alanlarda çalışan meslektaşlar ile etkileşimde bulunmak için fırsatlar.

Sıkça Sorulan Sorular

*Doktora öğrencisi – Doktora yeterliliğini tamamlamış ve tez projesi üzerine çalışmakta olan adaylar
**Doktora sonrası araştırmacı – Doktora tezini 15 Eylül 2019 yılından sonra teslim etmiş olan adaylar
***Kıdemli araştırmacı – Doktora tezini 15 Eylül 2019 yılında veya öncesinde teslim etmiş olan adaylar

– Evet, ANAMED araştırma desteğinde vatandaşlık kısıtlaması bulunmamaktadır.

– ANAMED’in tüm araştırma desteği tipleri için tavsiye mektupları doğrudan e-posta yoluyla anamedapplication@ku.edu.tr adresine son başvuru tarihine kadar gönderilmelidir.

– Temel ve Ortak araştırma desteği için her sene elimizdeki kaynakları konaklamalı ve konaklamasız başvurulara göre dağıtmak zorundayız. Bu nedenle başvurunuzda belirttiğiniz tercihleri daha sonradan değiştirmenize izin veremiyoruz.

– Evet, grup başvurularında sadece başvuru sürecini yürütecek ve ANAMED ile iletişimi sağlayacak olan kişinin bilgilerini girmesi yeterli olacaktır.

– Kesinlikle başvurabilirsiniz. Koç Üniversitesi’yle işbirliği tercih sebebidir ancak zorunlu değildir.

– Maalesef, Kısa-Dönem araştırma desteği sadece İstanbul dışında ikamet etmekte olan adaylara açıktır.

– Kısa-Dönem araştırma desteğinde konaklamasız başvuru opsiyonu bulunmamaktadır.

– Kısa-Dönem araştırma desteği koşulları, iki hafta temelinde yapılandırılır ve her zaman ayın 1’inde veya 15’inde başlamalıdır. Bu nedenle sadece “2 hafta”, “1 ay” veya “2 ay” seçenekleri ile sınırlıdır.

– Değerlendirme periyodları farklı olduğundan aynı yıl içinde hem Temel ve/veya Ortak burslara hem de Kısa-Dönem araştırma desteği başvurulamaz.