Scroll Top

Araştırma Destekleri

Koç Üniversitesi, Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzeri disiplinler üzerinde uzmanlaşmış akademisyenlerin başvurularını beklemektedir.

Kalacak yer ve yol masrafları ile aylık maaşı içeren bu burslar, doktora adayı, doktora sonrası ve kıdemli akademisyenlere verilecektir. Başarılı adayların 9 aylık akademik yıl boyunca İstanbul’da ikamet etmeleri beklenmektedir.

Bazı doktora sonrası ve kıdemli araştırmacı bursları tek bir yarıyıl için de verilebilmektedir. Doktora derecesine sahip akademisyenler için verilen burslardan bir kaçı Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, araştırma merkez ve tesisleriyle işbirliği yapan projelere ayrılacaktır.

Ayrıca Ocak ayında açılacak olan başvuru dönemiyle, hâlihazırda süren projeleri tamamlamak üzere (yayın, laboratuar kullanımı, konservasyon projeleri vb.) bireysel ve grup olarak başvurulabilecek kısa süreli araştırma bursları da verilecektir.

Bu burslarda Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, araştırma merkez ve tesisleriyle işbirliği içindeki projelere öncelik verilecektir.