Scroll Top

Dolaşım Hizmeti

Dolaşım hizmeti politikaları, kullanıcıların kütüphane materyallerini çalışmaları ve araştırmaları için en elverişli şekilde kullanmalarına sağlamayı amaçlamaktadır. Sıklıkla kullanılan referans kaynaklar- atlaslar, rehberler, ansiklopediler, sözlükler- kütüphane dışına çıkarılamazlar. Genel koleksiyona ait materyal, Danışma Masası’ndan kişilerin hesabına verilebilir, iade edilebilir veya süreleri yenilenebilir. Kullanıcıların ödünç alma hizmetinden yararlanmaları için güncel bir kütüphane kartları olması gerekmektedir. Dolaşım hizmeti sadece Koç Üniversitesi fakülte üyeleri, öğrencileri, idari personeli ve bursiyerler içindir.