Scroll Top

ANAMED Projeleri

Çevre Arkeolojisi Projesi (EnvArch)

Çevresel Arkeoloji Projesi, Anadolu’nun çevresel arkeolojisi üzerine araştırma yapan zooarkeoloji, arkeobotanik, antrakoloji, çevre modelleme ve ilgili alanlardaki uzmanlara araştırma desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Anadolunun Bağlı Geçmişleri Projesi (LAP)

ANAMED’in Linking Anatolian Pasts (LAP) projesi, hava fotoğrafları, haritalar, el yazmaları, arşivler, yayınlar, müze koleksiyonları, tüm arkeolojik veri tabanları ve daha fazlası dahil olmak üzere Anadolu geçmişine ilişkin artık “silo halinde” olan araştırma koleksiyonlarını ve veri kümelerini bir araya getiren etkileşimli bir çevrimiçi portal kurmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.

SARAT Projesi “Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması” Online Programı

ANAMED tarafından Eylül 2020-Temmuz 2021 tarihleri arasında dört dönem olarak sunulan Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması Online Programı’nın içeriği Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) yönetimindeki SARAT projesi (Safeguarding Archaeological Assets of Türkiye) tarafından, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Uluslararası Müzeler Konseyi İngiltere Şubesi (ICOM UK) işbirliğiyle hazırlanmıştır.

HumiditySociety_Fussbodenheizung_römiisches_Thermalbad-1024x683
Nem ve Toplum
Batı Anadolu’da 8.500 Yıllık İklim Tarihi

“Nem ve Toplum: Batı Anadolu’da 8.500 Yıllık İklim Tarihi” projesi, kuzeybatı Anadolu’daki Barcın Höyük (Neolitik Çağ’dan Erken Tunç Çağı’na kadar), iç batı Anadolu’daki Kaymakçı (Orta Tunç Çağı’ndan Geç Tunç Çağı’na kadar) ve Ege kıyısındaki Pergamon (Orta Tunç Çağı’ndan Osmanlı dönemine kadar) arkeolojik alanlarındaki kömürleşmiş odun ve tohumların yanı sıra hayvan kemikleri ve diğer organik materyallerden elde edilen kararlı karbon izotoplarının analizini, tarihsel iklim dönemlerindeki nem veya kuraklığı yeniden inşa etmek için kullanıyor.