Scroll Top

ANAMED

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
ANAMED
İstanbul’da İstiklal Caddesi üzerindeki tarihî Merkez Han’da yer alan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Türkiye’deki medeniyetlerin tarihi, sanatı, mimarisi ve arkeolojisine adanmış araştırma projelerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla 2005 yılında kuruldu. Anadolu’nun geçmişi hakkındaki bilimsel araştırmaları desteklemek için kurulmuş ilk yerel akademik araştırma merkezi olan ANAMED, kuruluş amaçlarına yönelik faaliyetlerini; çıkardığı yayınlar, düzenlediği sergi ve sempozyumların yanısıra doktora öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik bursiyer programlarıyla sürdürüyor.
anamed-bina-2

Vizyon

  • İstanbul’da Türkiye’nin tarihi üzerine yapılan araştırmaları destekleyen ve yaygınlaştıran, bilimsel duruşa sahip bir merkez yaratmak.
  • Türkiye’nin tarihsel arkeolojisi, müzecilik ve kültürel miras yönetimi üzerine yapılan araştırmaların nitelik ve niceliğini arttırmak.
  • Anadolu medeniyetlerinin diğer büyük dünya medeniyetlerine katkıları ve karşılıklı etkileşimleri hakkındaki farkındalığı arttırmak.
  • Türkiye’de uluslararası kültürel miras ve müzecilik çalışmalarının güncel uygulamaları üzerinde odaklanan bir eğitim forumu oluşturmak ve geliştirmek.
  • Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel mirasını korumayı amaçlayan özellikle dijital boyuta ağırlık veren belgeleme, koruma ve muhafaza programları geliştirmek.
  • Tarihi ve arkeolojik arşivlerin incelenmesi yoluyla modern Türkiye toplum ve kültürlerinin anlaşılmasına katkıda bulunmak.

Misyon

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Türkiye’deki medeniyetlerin tarihi, sanatı, mimarisi ve arkeolojisine adanmış araştırma projelerini burslar, yayınlar, sergiler, eğitim programları ve sempozyumlar aracılığıyla geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.