Scroll Top

Araştırmacılar

DOKTORA ADAYI ARAŞTIRMACILAR

Bombay, Jean-Philippe_Biometric
Harvard University
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kağıt Para: Son Para Teorileri Işığında Parasal Tarih Okumaları
Brunner, Kyle_Photo of Choice
New York University
Gümüş ve Altını Karıştırmak: Bizans ve Sasani Sınırının Erken Dönem İslam Eyaletine Dönüşümü Üzerine Tarihsel ve Arkeolojik Bir Çalışma
Idil, Erdem_Photo of Choice
University of Toronto
Erken Modern İstanbul’da Osmanlı ve Venedik İmparatorluklarının Yakın Tarihleri: İmparatorluklar Arası Metinler, Mekânlar ve Ağlar, 1670–1770
Karabulut, Ozkan_Photo of Choice
Harvard University
Sözellikten Okuryazarlığa: Alevi Dini Bilgisinin Yazıya Geçirilmesi, 1736–1826
Mastronardi, Antonello_Photo of Choice
University of Michigan
Sullan Sonrası Çağda (MÖ 79– 59) Batı Küçük Asya’da Mali Sömürü ve Toplumsal Travma
Sikalidou, Dimitra_Photo of Choice
Aristotle University of Thessaloniki
Palaiologos Kilise Mimarisi Çalışmalarında Uygulanan Yöntemlerin ve Tarihsel Yorumun Değerlendirilmesi
Sommella, Virginia_Photo of Choice
Bilkent Üniversitesi
Ṭūr ‘Abdīn Sınırları: Doğu Sınırı Üzerine Yeni Tarihsel ve Arkeolojik Perspektifler
Wolford, Tyler_Photo of Choice
Cornell University
Dağ Direnci: Orta Bizans Döneminde, Küçük Asya’nın Batısında Latros ve Mykale Dağlarında Yerleşim

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILAR

Brelaud, Simon_Photo of Choice
University of California, Berkeley
Edessa ve Çevresinde Ölü Gömme Uygulamaları: Süryani Yazıtlarının Girdisi (MS 1–8. yüzyıllar)
Bulu Akar, Muge_Photo of Choice
Independent Researcher
Orta Tunç Çağı’nda Bölgeler Arası Bağlantı: Amik Ovası ve Kilikya’daki Suriye-Kilikya Boyalıları Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi
Gurel, Gunseli_Photo of Choice
University of Oxford
Osmanlı Sarayı’nda ‘Acâib, Sihir ve Canavarları Resmetmek, 1574–1603
Ritter, Max_Photo of Choice
Johannes Gutenberg University Mainz
İmparatorun Şehri ve Hristiyan Başkenti: Konstantinopolis’te Kilise İnşası ve Patronaj Müzakereleri (6.–10. yüzyıllar)
Sezer Aydinli, Elif_Photo of Choice
Independent Researcher
19. yüzyıl Osmanlı İstanbulu’nda ve Anadolu’da Popüler Okuma Kültürü
Spampinato, Beatrice_Photo of Choice
Ca’ Foscari University of Venice
Ani Şehir Surlarındaki Oyma Taşlar: Ermeni Başkentini Anadolu Görsel Bağlamında Okumak
Vanni, Flavia_Image of Choice
Newcastle University
“Doğu”yu Tanımlamak: Akdeniz Bağlamında Bizans Stüko Bezemesi
Varsallona, Jessica_Photo of Choice
University of Edinburgh
Konstantinopolis 1261-1453: Bir İmparatorluk Şehrinin Metamorfozu

KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Choleva, Maria_Photo of Choice
Harvard University
Tarih Öncesi Ege’de Çömlekçi Çarkı İçin Zanaatkâr Yaratmak: Buluntulara Disiplinlerarası Antropolojik Bir Yaklaşım
Pavuk, Peter_Photo of Choice
Charles University, Prague
Kaymakçı’dan Göründüğü Hâliyle Batı Anadolu Seramik Gelişimi ve Kronolojisi
Yilmaz, Yasemin_Photo of Choice
Düzce Universitesi
Boğaziçi’nde Göçebelerin İzleri: Beşiktaş’taki Erken Tunç Çağı Kurgan Mezarlığını Arkeotanatolojik Metodoloji ile Anlamak

ORTAK ARAŞTIRMACILAR

BIAA-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Yilmaz, Aysegul_Photo of Choice
Independent Researcher
Arkeolojik Miras Yönetimi ve Toplumsal Kalkınma: Antik Herakleia ve Latmos Bölgesindeki Kapıkırı Köyü Örneği
IAE-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Firat, Hasan Baran_Photo of Choice
Independent Researcher
Sessizliğin Ciddiyetinden Gürültünün Yaygarasına: Erken Modern İstanbul’un Kentsel Sahnesinde Osmanlı Hanedanı’nın İşitsel Varlığı
KHI-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Palomino, Elisa_Photo of Choice
Smithsonian Institution Arctic Studies Center
Eski Anadolu Uygarlıklarının Su Dünyası Peyzajlarında Yarı-balık Tanrılar
SMB – ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACILARI
Mustafa Kemal Baran_Photo of Choice
Papatheodorou, Artemis_Photo of Choice

PROJE ARAŞTIRMACILARI

ANADOLU’NUN ÇOK KATMANLI GEÇMİŞİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ PROJESİ (LAP)
Ayse Iraz Alpay_Biometric
Middle East Technical University
Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi (LAP)
Scott-Catherine_Photo-of-Choice-scaled
Brandeis University
Kaymakçı’da Özel Öğeler: İnce Taneli 3D ile Yerel Uygulamalara Dair Anlayışın İyileştirilmesi ve Yakma Öğeleri ile Ritüel Yerlerin Bağlamsal Analizi
Hong-Xin_Photo-scaled
Koç Üniversitesi
Proje: Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi
Alper-Asinmaz_Photo2
Koç Üniversitesi
Proje: Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi
Onay, Ufuk_Photo of Choice
Koç University
Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi (LAP) (Intern)

PROGRAM ARAŞTIRMACILARI

DEPREMDEN ETKİLENEN AKADEMİSYENLERE ARAŞTIRMA (FESS)
Karataş Yüksel, Canan_Image of Choice
Hatay Mustafa Kemal / Ege Universitesi
Çanak Çömlek Verileriyle Kuseyr Yaylası Yerleşimlerinin Neolitik Dönemden Erken Tunç Çağı Sonuna Kadar İncelenmesi
Gül, Murat_Image of Choice
Adıyaman / Hacettepe Üniversitesi
Yukarı Svaneti Bölgesi Orta Çağ Duvar Resimleri
Özdilek Tıbıkoğlu, Banu_Image of Choice
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Geçmişten Günümüze Arkeolojik-Jeolojik ve Epigrafik Veriler Işığında Issos-Epiphaneia’da Depremin İzleri – Depreme Dayanıklı Antik Kent Planlaması
Uygun, Çilem_Image of Choice
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Silifke Müzesi Takıları
Fındık, Ebru Fatma_Image of Choice
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Kalemişi Bezemeli Geleneksel Antakya Evleri: Deprem Sonrası Durumu ve Motiflerin Yaşatılması
Tekeli, Evrim_Image of Choice
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Van Kalesi Höyüğünden Çıkartılan Bebek ve Çocukların Antik DNA Analizleri ile Cinsiyetlerinin Belirlenmesi
Erdoğan, Orçun_Image of Choice
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Güneybatı Anadolu’da Transept Planlı Kiliseler
Kıdemli Misafir Araştırmacı
Orsi-Valentina_Photo-of-Choice-scaled
Università di Siena 1240
“Ekmek yiyeceksiniz, su içeceksiniz”: Bir İmparatorluğun Çöküşünden Önce ve Sonra Orta Anadolu’da Yemek Pişirme ve Yeme
Fener Program Araştırmacısı
Papaioannou, Nikolaos_Photo of Choice
Democritus University of Thrace / Ecumenical Patriarchate
Phanariot Materialities: The Phanariots in the Patriarchal Archive of the Ecumenical Patriarchate
ANAMED Yayınları Program Araştırmacısı
Ingman_photo
Koç Üniversitesi
Proje: Yayınlar

DOKTORA ADAYI ARAŞTIRMACILAR

Askin-Anil_Photo-of-Choice-1-scaled
Brown University
Her İki Dünyada Selamet Getiren Sermaye: Erken On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Ekstraktivizmi (1805-1850)
Blackthorne-OBarr-Erik_Photo-of-Choice
Columbia University
Fars Harfleri: Geç Osmanlı İmparatorluğu ve Kaçar İran’ında Dil Siyaseti
Borsano-Leon-Battista_Photo-of-Choice
Scuola Normale Superiore
The Hellespontine Phrygia in the Hellenistic Period
Czarnuszewicz-Marc_Photo-of-Choice
University of St Andrews
İstilacılardan Sultanlara: Büyük Selçukluların Sosyoekonomik Etkisinin Düzenlemesi
emre-can-1
Stanford University
İpekten Yapılmış Kapitalizm: Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Yerel Ağlar ve Düyun-ı Umumiye İdaresi
Galardi-Elisa_Photo-of-Choice-scaled
University of Pennsylvania
Rölyeflerdeki Bizans İkonları
Gulecyuz-Mehmet-Emin_Photo-of-Choice
University of Chicago
Molla Fenari ve Geç Ortaçağ Anadolu’sunun Entelektüel Tarihi
Razumoff-James_Photo-of-Choice
University of Virginia
Erken Ortaçağ Doğu Roma Şehri’nin Politik Ekolojisi (MS 6.–9. Yüzyıllar)

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILAR

Alberghina-Dalila-Maria_Photo-of-Choice
Koç Üniversitesi
Orta ve Geç Tunç Çağı Batı Anadolu’sunda Metal Teknolojisi ve Takası: İzotop Analizleri Yoluyla Bölgeiçi ve Bölgelerarası Edinim Ağlarının Yeniden İnşası
Eren-Guzin_Photo-of-Choice-scaled
Boston University
Demir Çağı Anadolu’sunda Erken Lidya Yönetimine Yer Açmak: Sardis’te MÖ 9.–8. Yüzyılların Mimari Bağlamları
Keane-Catherine_Photo-of-Choice
Ludwig-Maximilians-Universität München
Direnç ve İyileşme: 6.–9. Yüzyıllarda Doğu Akdeniz
Kruijer-Lennart_Photo-of-Choice
Leiden University
Kozmopolit Adalar? Geç Helenistik Kommagene’de Hanedan ve Kült Yeniliklerinin Toplumsal Yerleşiminin Araştırılması
Papatheodorou-Artemis_Photo-of-Choice
Panteion University
Eski Eserlerde Sıradan Osmanlı Rumları
Scott-Catherine_Photo-of-Choice-scaled
Brandeis University
Kaymakçı’da Özel Öğeler: İnce Taneli 3D ile Yerel Uygulamalara Dair Anlayışın İyileştirilmesi ve Yakma Öğeleri ile Ritüel Yerlerin Bağlamsal Analizi
Taranto-Sergio_Photo-of-Choice-scaled
Autonomous University of Barcelona & Sapienza University of Rome
Doğu Anadolu Son Kalkolitik Çağ Coba Kaselerinin İz Analizi Yoluyla İncelenmesi
Webb-Lora_Photo-of-Choice
Stanford University
Bedenlenmiş Kosmos: 9. Yüzyıldan 12. Yüzyıla Hadımlar ve Bizans Sanatı 

KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Blessing-Patricia_Photo-of-Choice-scaled
Princeton University
Sanatsal Mekânlar: Anadolu’da Objeler ve İç Mekan Tasarımı, (y. 1200–1500)
Bohlendorf-Arslan_Photo-of-Choice
University of Marburg
Saygıdan Anmaya: Assos’taki Geç Antik Hac Kilisesi ve Orta Bizans Döneminde Mezarlık Kilisesi’ne Dönüşümü
Bozza-Sara_Photo-of-Choice
Sapienza University of Rome
Roma İmparatorluğu’nda Mimari ve Teknolojik Aktarım: Eski Anadolu İllerinde İtalyan Yapı Teknikleri
Cicek-Talha_Photo-of-Choice
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Ortadoğu’nun Yerelötesi Tarihine Doğru: Osmanlı İmparatorluğu’nun Modernleşmesi, Küreselleşme ve Modern Çağda Dahili Araplar, (1850–1914)
Jean-Eric_Photo-of-Choice
Hitit Üniversitesi (Çorum)
MÖ 2. Binyılda Mersin-Yumuktepe: Orta ve Geç Tunç Çağı Tabakalarının Yeniden Analizi
OGrady-Caitlin_Photo-of-Choice
University College London
Geçmişi Birleştirmek ve Meşrulaştırmak: Türkiye’de Arkeolojik Mirasın Dönüştürülmesinde Koruma, Uzmanlık ve Kurumların Rolü
Orsi-Valentina_Photo-of-Choice-scaled
Università di Siena 1240
“Ekmek yiyeceksiniz, su içeceksiniz”: Bir İmparatorluğun Çöküşünden Önce ve Sonra Orta Anadolu’da Yemek Pişirme ve Yeme

ORTAK ARAŞTIRMACILAR

BIAA-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Guney-Hale_Photo-of-Choice-scaled
Aarhus Institute of Advanced Studies
Eskişehir’de Kültürel Miras Çalışmaları
GABAM-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
U-Mareva_Photo-of-Choice-scaled
Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris)
Konstantinopolis ve Anadolu’daki Bizans Manastır Kiliselerinin Mekan ve Eşikteliği (9.–15. Yüzyıl): Kapı ve Geçitlerin İşlevi ve Anlamı
KHI-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Iannantuono-Ketty_Photo-of-Choice
Radboud Universiteit
İtalyan-Türk Savaşının Eşiğinde Arkeoloji: Ankara’daki 1910 İtalyan Arkeolojik Misyonunun Arkasındaki Bilimsel ve Diplomatik Dinamikler

PROJE ARAŞTIRMACILARI

DAI-ANAMED ve ÇEVRESEL ARKEOLOJİ ARAŞTIRMACILARI
cilingir_foto
Koç Üniversitesi
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi
LAP- ANADOLU’NUN ÇOK KATMANLI GEÇMİŞİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
Hong-Xin_Photo-scaled
Koç Üniversitesi
Proje: Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi
Alper-Asinmaz_Photo2
Koç Üniversitesi
Proje: Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi
RHUL-ANAMED GIDA ve TOPLUM PROJESİ
Jessica-Feito_Photo
Koç Üniversitesi
Proje: Gıda ve Toplum Projesi
YAYINLAR
Ingman_photo
Koç Üniversitesi
Proje: Yayınlar

DOKTORA ADAYI ARAŞTIRMACILAR

Acar-Tugrul_Photo
Harvard University
Aziz’e Saygı ve Topluluk Oluşturma: Anadolu’da Mevlevihane ve Mevlevi Sosyo-Dini Mekanlar (1300–1500)
Berardi-Carlo_Photo-1-scaled
University of Michigan, Ann Arbor
Komnenos Aristokrasisi ve Şövalyelik İdeali: Sanat Tarihsel Bakış Açısı
Celik-Mehmet-Ali_Photo
University of California, Davis
On Yedinci Yüzyıl’da Toplumsal Dönüşüm ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Bir Kırsal Eşrafın Ortaya Çıkışı
Di-Fabio-Christina_Photo
University of Michigan
Sinokizm ve Kentleşme: Helenistik Anadolu’da Bölgesel Bir Yaklaşım
Mikeska-Christine_Photo
University of North Carolina
Kenti Beslemek, Tanrıları Beslemek: Tunç Çağı Hattuša’sında Hayvan Ekonomisi
Steglich-Julika_Photo
Gerda-Henkel-Foundation, CAU Kiel
Bergama Mikro Bölgesinde Roma İmparatorluk Kaplıcalarının Düzeni, Kronolojisi ve Mekânsal Entegrasyonu: Kleopatra Güzellik Ilıcası
Yildiz-Irem_Photo
University of Oxford
İstanbul’da Körlük: Osmanlı İmparatorluğu’nda Yoksulluk, Sakatlık ve Eğitim (1868–1914)

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILAR

Ivanova-Mirela_Photo
Oxford University
Geç Ortaçağ Balkanları’nda Kutsal Erkekler ve Kadınlar, y. 1300–1500
Kentel-Mehmet_Photo
Istanbul Research Institute, IAE
Pera’nın Terkibi: Geç Osmanlı İstanbul’unun Çevresel Tarihi
Makri-Dimitra_Photo
University of Ioannina
Antik Çağ ve Bizans Dönemlerinde Küçük Asya’da Mür ve Parfüm Kültürü
Moscone-Daniele_Photo
Sapienza University of Rome
Araştırma Konusu: Dördüncü Binyıldan Üçüncü Binyıla Kuzey Fırat Havzası’nda Tarih Öncesi Çört Sömürüsü, Teknolojisi ve Dağıtım Sistemleri: Arslantepe Örneği (Malatya, Doğu Anadolu)
Olson-Kyle_Photo
University of Pennsylvania
Araştırma Konusu: Yirminci Yüzyıl Ortalarında Türkiye ve İran’da Arkeoloji ve Baraj Önderliğindeki Gelişmeler: Dış Yardımlar, Arazi Bilimi ve Modernleşmenin Soğuk Savaş Tarihi
Pilavci-Turkan_Photo
Boğaziçi Üniversitesi
Araştırma Konusu: Hitit Maddi Kültüründe Mısır Unsurlarının İzini Sürmek: Anadolu’da Sfenksler

KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Bergmeier-Armin_Photo
Leipzig University
Araştırma Konusu: Venedik, Anadolu ve Nasıl Romalı Olunur?
Can-Lale_Photo-1
CUNY
Araştırma Konusu: Sürgün İmparatorluğu: Osmanlı Tarihinde İsyan, Sürgün ve Dönüşümün Haritası
Dorfmann-Lazarev-Igor_Photo
University of Regensburg, Germany
Araştırma Konusu: Apokrif ve İslami Toplumların Kültür Bilinçlerinin İnşası
Kayhan-Elbirlik-Leyla_Photo-scaled
Özyeğin Üniversitesi
Araştırma Konusu: Erken Modern İstanbul’da Osmanlı Ailesi, Kadınları ve Evlilik, 1750–1920
Koparal-Elif_Photo
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Araştırma Konusu: İyonya Bölgesi Kültürel Çevresi: Politika, Uygulama ve Yeni İçgörüler
Peacock-Andrew
Andrew Peacock
University of St Andrews
Araştırma Konusu: Selçuklu Anadolu’sunda Saray Kültürü ve Fikir Hayatı
Yalcin-scaled
Macalester College
Araştırma Konusu: Suriye’den Girit ve Ötesine: Yunanistan’daki Oryantalizan ve Arkaik Dönem Tapınakları Üzerindeki Geç Hitit Etkisini Keşfetmek

ORTAK ARAŞTIRMACILAR

KUDAR-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Salay-Paul_Photo-scaled
Butler University
Araştırma Konusu: Antik Deniz Ticareti Teknolojisi: Akdeniz Denizcilik Ağları ve Antik Deniz Mimarisi Arasındaki Bağlantı
BIAA-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACI
Wozniak-Audrey_Photo-scaled
Harvard University
Araştırma Konusu: Türk Sanat Müziği Koroları: Yarışma Konusu, Cemaat ve Millet

PROJE ARAŞTIRMACILARI

DAI-ANAMED ve ÇEVRESEL ARKEOLOJİ ARAŞTIRMACILARI
cilingir_foto
Ceren Çilingir
Koç Üniversitesi
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi
irvine_foto
Benjamin Irvine
Koç Üniversitesi
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi
Safoora-Kamjan_Photo-1
Safoora Kamjan
Koç Üniversitesi
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi
LAP- ANADOLU’NUN ÇOK KATMANLI GEÇMİŞİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
Hong-Xin_Photo-scaled
Xin Hong
Koç Üniversitesi
Proje: Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi
Alper-Asinmaz_Photo2
Alper Aşınmaz
Koç Üniversitesi
Proje: Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi
RHUL-ANAMED GIDA ve TOPLUM PROJESİ
Gulsah-Senkol_Photo
Gülşah Şenkol
Koç Üniversitesi
Proje: Gıda ve Toplum Projesi
Jessica-Feito_Photo
Jessica Feito
Koç Üniversitesi
Proje: Gıda ve Toplum Projesi
YAYINLAR
Ingman_photo
Tara Ingman
Koç Üniversitesi
Proje: Yayınlar

DOKTORA ADAYI ARAŞTIRMACILAR

Garey
New York University
İşçi Olmak: Büyük Suriye’de İşçi Aktivizmi ve Kitle Politikaları (1880–1936)
Kiefer_foto
Heidelberg University
Habitus Byzantinus. Bizans Ortaçağı’nda Bağış ve Mezar Portrelerinde Seküler Elitlerin Tasvirleri
Schönicke_foto
Freie Universität Berlin and Orient Department/ German Archaeological Institute (DAI)
Göbekli Tepe’de Neolitik Yaşam Biçimleri
Smit_2
Harvard University
Etten Sınırlar: Bizanslılar, Osmanlılar ve Hayvanları (1205–1512)
Wingham_2
New York University
“Zenci” Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Irkı Tanımlamak (1840-1914)

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILAR

Dost
Brandeis University
Tanrı’nın Sözünü Sabitlemek: Ortaçağ’da Anadolu ve Irak’ta Kapalı Kutsal Kitapların Doğuşu
Pazsint_foto
Babeș-Bolyai Univeristy, Romanya
Prosopographia Ponti Euxini. Byzantion. I. Epigrafik Kaynaklar
rbt
King’s College London
Bizans İpek Endüstrisi Teknolojisinin Yeniden Değerlendirilmesi

KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Изображение
Academy of sciences of the Republic of Tajikistan
Modernite Öncesi Dönemde Sünni Siyaset ve Hukuk Geleneğine Mensup Devlet Modellerinin Kendilerine Özgü ve Benzer Yönleri: Orta Asya, Türkiye, Hindistan (Hicri 10.-11./Miladi 16.-17. yüzyıllar)
Marano
Scuola Archeologica Italiana di Atene
Karanlık Çağ’da Bizans Hamamları ve Banyo Kültürü (7. ila 9. yüzyıllar)
Panayotov
University of Edinburgh
Azınlık Durumu ve Kimlik: Erken Bizans’ta Yahudi-Hıristiyan İlişkileri Üzerine Vaka İncelemesi
BIAA-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Sağlam_2
Medipol Üniversitesi
İhmal Edilmiş Miras: Ayvalık Kırsalının 1923 Öncesinde Birbirine Dolanmış Tarımsal, Endüstriyel ve Kutsal Peyzajı

PROJE ARAŞTIRMACILARI

DAI-ANAMED ve ÇEVRESEL ARKEOLOJİ ARAŞTIRMACILARI
cilingir_foto
Ceren Çilingir
Koç Üniversitesi
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi
irvine_foto
Benjamin Irvine
Koç Üniversitesi
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi

DOKTORA ADAYI ARAŞTIRMACILAR

Clements-Henry
Yale University
Haines-Jeffrey-scaled
University of Washington
Huggins-Mark
University of Edinburgh
Kaya-Betul
University of Chicago
Klinger-Dustin
Harvard University
Mansour-Ibrahim-scaled
University of California, Santa Barbara (UCSB)
Nye-Ellen
Yale University
Sotiriou-Athanasios
University of Crete

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILAR

semih_celik
Koç Üniversitesi
DAnna-Maria-Bianca
Freie Universität, Berlin
Sokmen-Emine
Hitit Üniversitesi
Steidl-Catherine
Brown University
Torunoglu-Gulsah
The Ohio State University
Uzunoglu-Huseyin
University of Oxford / Akdeniz Üniversitesi

KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Ahmed-Faiz
Brown University
Baykal-Buyuksarac-Guldem
İstanbul Üniversitesi
bty
Università Cattolica del Sacro Cuore
Goshgarian-Rachel
Lafayette College
Harmansah-Omur
University of Illinois at Chicago
Serifoglu-Tevfik-Emre-scaled
Tevfik Emre Şerifoğlu
Leicester University / Bitlis Eren Üniversitesi
Willet-Rinse-scaled
KU Leuven, Belgium

ORTAK ARAŞTIRMACILAR

BIAA-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Tarhan-Hakan
IMT School for Advanced Studies Lucca
GABAM-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Varela-Alexandre
Hebrew Univeristy of Jerusalem
University of Belgrade
Vukasinovic-Milan-scaled
KHI-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Matessi-Alvise
University of Pavia
KUDAR-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACILAR
Gunsenin-Nergis
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa T.B. M.Y.O.
Trakadas-Athena
Danish National Museum

DOKTORA ADAYI ARAŞTIRMACILAR

Cereda_photo-of-choice
University of Vienna
Halının Altında Ne Var? – Malatya Arslantepe Sitindeki Anıtsal Mimarinin Depozit Odaklı Bir Yaklaşımla İncelenmesi
Egbers_photo-of-choice
Freie Universität Berlin / TOPOI
Asur ve Urartu’da Üçüncümekân
Ercan_Photo-of-choice-scaled
Columbia University
Bir Ortaçağ Başkentini Biçimlendirmek: Konstantinopolis’teki Mangana Semtininin Topografya ve Arkeolojisi (MS 843-1453)
Ghazarian_photo-of-choice
Columbia University
Belirsizlik Döneminde Kıtlık: Anadolu’da Gıda Yardımı ve Sekteryanizm (1839-1893)
Jeffrey_photo-of-choice
University of Oxford
Orta Bizans Dönemi Aphrodisias Arkeolojisi
Koh_Photo-of-Choice
Yale University
İmparatorluğun Taşeronu: Osmanlı Posta Sisteminin İltizama Verilmesi (1690-1840)
Kulekci_photo-of-choice
İstanbul Teknik Üniversitesi
Aeolis Bölgesindeki Larisa’da (Buruncuk) Yerleşme Yapıları, Topografya ve Toplumsal Karşılık
Ozizmirli_photo-of-choice
Boston College
Ekmek Parası İçin Ter Dökmek: 1730-1807 Yıllarında İstanbul’da Liman İşçileri ve Emeğin Dönüşümü
Willett_photo-of-choice-rotated
University at Buffalo / University of Leuven
Güneybatı Anadolu’nun Dönüşen Peyzajları: Holosen Çağı Boyunca Sagalassos Yöresinde Sosyal ve Çevresel Değişim

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILAR

Abbasoglu_Photo-of-choice
Leiden University
14. Yüzyıl Celâyirli ve Timurlu Saraylarında Müzik Üretimi: Abdülkadir Merâgî’nin Hayatı ve Mirası
Gunata_photo-of-choice-scaled
Koç Üniversitesi
Batı Anadolu ve Yunanistan’daki Artemis İnancı Bağlamında Klaros’taki Artemis Kültü
Gungorurler_photo-of-choice
Boğaziçi Üniversitesi
Barış Dönemi Diplomasisi ve Devletlerarası Sistem: 1639 ila 1722 Arasındaki Dönemde Osmanlılar ve Safevîler
Menelaou_photo-of-choice
The University of Sheffield
Kalkolitik Dönem ve Erken Tunç Çağı’nda Samos ile Güneydoğu Ege/Güneybatı Anadolu Kıyı Kesimi Arasındaki Bağlantı ve Etkileşim: Seramikler Üzerinden Bütüncül Bir Bakış
Ozbek_photo-of-choice
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul’da Yalnız ve Yoksul Kadınlar (1839-1914)
Ulas_photo-of-choice
Sapienza University of Rome, Lecce Salento University
Prehistorik Çağ ve Bizans Dönemi İstanbul’unun Arkeobotanik Analiz Yoluyla Yeniden Değerlendirilmesi

KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Baysan_photo-of-choice-scaled
Bağımsız araştırmacı
Tel Atçana/Alalah (Hatay) ve Karkamış (Gaziantep) Sitlerinde Beslenme, Sağlık ve Nüfus Açısından Görülen Benzerliklere Dair Bölgesel Bir Araştırma
Cagaptay_photo-of-choice-scaled
University of Cambridge – Bahçeşehir Üniversitesi
Gizli Hareketler: Selçuklu Sonrası Güç Mücadelesi Döneminde Binalar, Yapı Ustaları ve Baniler
Coates_photo-of-choice
British School at Rome
Erken Ortaçağ’da Roma ve Konstantinopolis’teki Heykel Peyzajları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

ORTAK ARAŞTIRMACILAR

BIAA-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACI
Boucly_photo-of-choice
School of High Studies in Social Sciences (EHESS, Paris)
Türkiye’de Kültürel Miras Politikaları ve Dünya Mirası Programı
EKREM HAKKI AYVERDİ-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACI
Yildiz_Photo-of-choice
Harvard University
İmansız Cami”nin İnşası: On Yedinci Yüzyıldaki Siyasi ve Toplumsal Dönüşümler Bağlamında Sultan Ahmed Külliyesi (1609-1616)

PROJE ARAŞTIRMACILAR

GABAM-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACILARI
Sever_Photo-of-choice-scaled
Deniz Sever Georgousakis
Koç Üniversitesi
Bütün Kötülüklere Karşı: Türkiye Müzelerinde Bulunan Bizans Dönemine Ait Küçük Koruma Objeleri
Stankovic_photo-of-choice
Nebojša Stanković
University of Belgrade
Konstantinopolis, Bitinya, Kapadokya ve Athos Dağı’ndaki Orta Bizans Dönemi Manastır Kiliselerinin Narteksleri: Stoudios Manastır Geleneğinde Mimari ve İşlev

DOKTORA ADAYI ARAŞTIRMACILAR

YOUSEF-BEN-ISMAIL

Harvard University

Milliyetçilikten Önce: Tunus Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu (1874-1924)

Bolel-Canan

University of Washington

Bir Osmanlı Şehrinin Kenarında: İzmir Yahudi Cemaatinde Dışlama Politikaları (1847-1923)

Bozovic-Mihajlo-Zoran-

Belgrade University

Geç Ortaçağ Anadolu’sunun Halk Anlatılarında Anadolu’nun İslamlaşma Süreci

GESUALDO-BUSACCA

Stanford University

Çatalhöyük’te Bir Pratik ve Duyusal Deneyim Olarak Resimleme (MÖ 7100-5900)

CAMILLE-COLE-scaled

Yale University

Güney Irak’ta Buharlı Gemi Taşımacılığının Toplumsal ve İktisadi Coğrafyaları (1865-1909)

Demirtiken-Elif

University of Edinburgh

Erken Paleologos Dönemi Konstantinopolis’inde Manastır Toplulukları ve Kurumları: Toplumsal Tarih Açısından Bir Bakış

Camilla-Mazzucato

Stanford University

Düğümü Çözmek: Neolitik Megasit Araştırmalarına Sosyomateryal Bir Yaklaşım

Uzdurum-Melis

İstanbul Üniversitesi

Neolitik Toplulukların Sosyal Yapısı Hakkında Kerpiç Bize Ne Söyler? Bir Vaka Çalışması Olarak Aşıklı

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILAR

Arslan-Ceylan-Ceyhun
Harvard Üniversitesi, Koç Üniversitesi
Osmanlı Modernitesinin İkircikliliği: Nahda, Tanzimat ve Dünya Edebiyatı
Bayraktar-Ugur
Boğaziçi Üniversitesi, École des hautes études en sciences sociales
Âyanlar ve Reform: Osmanlı Kürdistan’ı ve Arnavutluk’unda İmparatorluk Periferisinin Oluşturulması (1800-1878)
JACQUES-BURLOT-1
Lyon 2 Üniversitesi, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi
Doğudan Batıya Ortaçağ Anadolu’su: Küçükyalı ve Kinet Höyük’te Ele Geçen 13.-14. Yüzyıl Çanak Çömleğinin Laboratuvar Analizleri
Arikan-Gonca-Dardeniz-1
Koç Üniversitesi
Yakın Doğu’da Kültürel ve Teknolojik Sınırları Aşmak: MÖ 2. ve 1. Binyıllarda Vitrifiye Malzemeler ve Entegre Teknolojiler
Ergun-Muge.
İstanbul Üniversitesi
Aşıklı Höyük’te Bitkilere Dayalı Faaliyetlerin Topluluğa Yönelik ve Hane İçi Biçimlerinin Karşılaştırılması: Arkeobotanik Bir Yaklaşım
SCOTT-HADDOW
University College London
Neolitik Dönemde Çatalhöyük’teki Defin Pratiklerinin Biyoarkeolojik Açıdan İncelenmesi
HANNAH-KWAI-YUNG-LAU
California Üniversitesi, Los Angeles
Geç Neolitik Halaf Döneminde Mobilite ve Kaynaklara Yönelik İşbirliği
LANA-RADLOFF
SUNY Buffalo Üniversitesi
Knidos Limanları: Güneydoğu Ege’de Kültürel Etkileşim Ağları

KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Cipa-Hakki-Erdem
Michigan Üniversitesi, Ann Arbor
Modernite Öncesi Osmanlı Topraklarında Halk Ayaklanmaları
Durak-Koray-Sevki
Boğaziçi Üniversitesi
İslam Dünyasından Bizans’a İhraç Edilen Farmakolojik Maddeler
Ersoy-Ahmet-Abdullah
Boğaziçi Üniversitesi
Geç Osmanlı Döneminin Yeni Medyası: Abdülhamid Döneminde (1876-1909) Okuma, Görsellik ve Tarihsel Deneyim
IOANNIS-FAPPAS
Selanik Aristoteles Üniversitesi
MÖ 14. ve 13. Yüzyıllarda Hitit Dünyası ve Eski Yakın Doğu’da Yağlar ve Merhemler: Dilbilimsel ve Arkeolojik Kanıtların Birleştirilmesi

DOKTORA ADAYI ARAŞTIRMACILAR

Acar-Tugrul_Photo
Harvard University
Aziz’e Saygı ve Topluluk Oluşturma: Anadolu’da Mevlevihane ve Mevlevi Sosyo-Dini Mekanlar (1300–1500)
Berardi-Carlo_Photo-1-scaled
University of Michigan, Ann Arbor
Komnenos Aristokrasisi ve Şövalyelik İdeali: Sanat Tarihsel Bakış Açısı
Celik-Mehmet-Ali_Photo
University of California, Davis
On Yedinci Yüzyıl’da Toplumsal Dönüşüm ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Bir Kırsal Eşrafın Ortaya Çıkışı
Di-Fabio-Christina_Photo
University of Michigan
Sinokizm ve Kentleşme: Helenistik Anadolu’da Bölgesel Bir Yaklaşım

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILAR

Ivanova-Mirela_Photo
Oxford University
Geç Ortaçağ Balkanları’nda Kutsal Erkekler ve Kadınlar, y. 1300–1500
Kentel-Mehmet_Photo
Istanbul Research Institute, IAE
Pera’nın Terkibi: Geç Osmanlı İstanbul’unun Çevresel Tarihi
Makri-Dimitra_Photo
University of Ioannina
Antik Çağ ve Bizans Dönemlerinde Küçük Asya’da Mür ve Parfüm Kültürü
Moscone-Daniele_Photo
Sapienza University of Rome
Araştırma Konusu: Dördüncü Binyıldan Üçüncü Binyıla Kuzey Fırat Havzası’nda Tarih Öncesi Çört Sömürüsü, Teknolojisi ve Dağıtım Sistemleri: Arslantepe Örneği (Malatya, Doğu Anadolu)

KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Bergmeier-Armin_Photo
Leipzig University
Araştırma Konusu: Venedik, Anadolu ve Nasıl Romalı Olunur?
Can-Lale_Photo-1
CUNY
Araştırma Konusu: Sürgün İmparatorluğu: Osmanlı Tarihinde İsyan, Sürgün ve Dönüşümün Haritası
Dorfmann-Lazarev-Igor_Photo
University of Regensburg, Germany
Araştırma Konusu: Apokrif ve İslami Toplumların Kültür Bilinçlerinin İnşası
Kayhan-Elbirlik-Leyla_Photo-scaled
Özyeğin Üniversitesi
Araştırma Konusu: Erken Modern İstanbul’da Osmanlı Ailesi, Kadınları ve Evlilik, 1750–1920

ORTAK ARAŞTIRMACILAR

KUDAR-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Salay-Paul_Photo-scaled
Butler University
Araştırma Konusu: Antik Deniz Ticareti Teknolojisi: Akdeniz Denizcilik Ağları ve Antik Deniz Mimarisi Arasındaki Bağlantı
BIAA-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACISI
Wozniak-Audrey_Photo-scaled
Harvard University
Araştırma Konusu: Türk Sanat Müziği Koroları: Yarışma Konusu, Cemaat ve Millet

PROJE ARAŞTIRMACILAR

DAI-ANAMED ve ÇEVRESEL ARKEOLOJİ ARAŞTIRMACILARI
cilingir_foto
Ceren Çilingir
Koç Üniversitesi
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi
irvine_foto
Benjamin Irvine
Koç Üniversitesi
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi
Safoora-Kamjan_Photo-1
Safoora Kamjan
Koç Üniversitesi
Proje: Çevresel Arkeoloji Projesi

DOKTORA ADAYI ARAŞTIRMACILAR

Bardashova, TatianaUniversity of Cologne

Trabzon İmparatorluğu’nun Törensel Topografyası (1204-1461)

Beaudoen, Lee Andre – UCLA

Dünyanın Aynaları: Büyük İskender Romansları ve On Beşinci Yüzyıl Osmanlı Saltanatı

Bursalı, Osman Safa – Marmara Üniversitesi

İcâreteMutasarrıfları ve Osmanlı Görevlileri: Rumeli’de Vakıf Mallarının Yönetimi (1739-1774)

Fotakidis, Sotirios – Greek Ministry of Culture and Sport

Orta Bizans Dönemi Atina’sında Mimari Yontular

Griffith, Zoe Ann – Brown University

Zenginliğin Kökleri, İmparatorluğun Yolları: On Sekizinci Yüzyıl Sonu Osmanlı İmparatorluğu’nda Ticari Tarım ve İmparatorluk Yönetimi

Güçlü, Eda – Central European University

Kentsel Tanzimat ve On Dokuzuncu Yüzyıl İstanbul’unda Mülkiyete İlişkin Toplumsal Pratikler

Makris, Georgios – Dumbarton Oaks Research Library and Collection

Bizans Dönemi Trakya’sında Manastır Toplulukları ve Sıradan Halk (yakl. 950-1376)

Mokrisova, Jana – University of Michigan

Güneybatı Anadolu’da Geç Tunç Çağı’ndan Erken Demir Çağı’na Geçişte İnsan Hareketliliğinin Rolü

Myers, Trisha Ann – Ohio State University

Osmanlı Edebiyatında Nasihatname Türü

Scott, Catherine Barclay – Boston University

Tunç Çağı Boyunca Batı Anadolu ve Ege’de Peyzajlar ve Mekân Kullanımı

Suarez, Aroa Garcia – University of Reading

Konya Ovası’nda Neolitik Dönem Ekolojisi ve Yerleşim Ağlarının İncelenmesi: Doğu Çatalhöyük, Boncuklu Hüyük ve Pınarbaşı’daki Yapıların ve Açık Alanların Bütünleşik Mikro-Bağlamsal Analizi

Vasic, Milena – Free University of Berlin

Neolitik Dönemde Orta Doğu’da Kişisel Süsler: Çatalhöyük Örneği

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILAR

Çiftçi, Ali – University of Liverpool

Dağın Kralları: Urartu Krallığı’nın Sosyoekonomik Tarihine Yeni Bir Bakış

Guedy, David Durand – CNRS

Rum Selçuklularının Yaşam Biçimine ve Mekânsal Dinamiklerine Geniş Açıdan Bir Bakış

Erol, Merih –  Boğaziçi Üniversitesi

Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Evanjelizmi ve Rumca Konuşan Halk: Doğu Akdeniz’den Kuzey Amerika’ya Protestan Bir Rum Ailenin Hikâyesi (1880-1930)

Lehner, Joseph – UCLA

Tunç Çağı Boyunca İç Anadolu’da Metal Endüstrilerinin Evrimi (MÖ yakl. 3000-1200)

Love, Serena – University of Queensland

Neolitik Çağ’dan Tunç Çağlarına Türkiye’deki Çeşitli Yerleşmelerde İnsanların Mimari Yoluyla Evcilleşmesi

Vandam, Ralf – Institute for European and Mediterranean Archaeology

Başa Dönüş: Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı I Boyunca (MÖ 3500-2700) Güneybatı Türkiye’de Bulunan Değiş Tokuş Ağlarının Erken Dönem Toplumsal Karmaşıklık Düzeyi Bakımından Yeniden İnşası

Vergnaud, Baptiste – French Institute of Anatolian Studies

Labraunda ve Euromos: Klasik ve Helenistik Dönemlerde İç Karya Tahkimatlarının Arkeolojisi ve Tarihi

KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Girardelli, Paolo – Boğaziçi Üniversitesi

Şark Meselesi’nin Peyzajları: 1831 Yangını Öncesi ve Sonrasında Beyoğlu

Kitapçı Bayrı, Buket – Bağımsız Araştırmacı

Romalılar, Rumlar, Kâfirler: Geç Ortaçağ’da Anadolu ve Balkanlar’da Kimlik Dönüşümü

Raycheva, Milena – Sofia University

Roma Dönemi Küçük Asya’sında Damnatio Memoriae Mekanizmaları (MS 3. Yüzyıl)

MİSAFİR KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Karetsou, Alexandra – Ephorate of Antiquties

Minos Zirve Tapınaklarının Kökeni

Low, Michael Christopher – Columbia University

Padişah İçin Benzin: Petrol İmtiyazları ve Osmanlı Çevre Yönetimi (1868-1928)

Ladstaetter, Sabine – Austrian Archaeological Institute

Efes’teki “Bizans Sarayı”nda Ele Geçen Çanak Çömlek: MS 5.-11. Yüzyıl Batı Anadolu Maddi Kültürüne Bir Katkı

Lungu, Vasilica – Institute of Southeast European Studies Romanian Academy

Ahamenişlerden Roma Dönemine Zeus Labraundos Tapınağı’nın Karyalı Yüzünü Aramak

Marsoobian, Armen – Southern Connecticut University

Payitahttan Taşraya: Geç Osmanlı Döneminde Ermeni Fotoğrafçılar

BIAA-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACI

Öz, B. Nilgün – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Çaltılar Höyüğü Arkeolojik Yönetim Planı

EKREM HAKKI AYVERDİ-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACI

Dimmig, Ashley – University of Michigan

Geçici Yapılar: Geç Osmanlı Dönemi Padişah Çadırları

J.M.KAPLAN-ANAMED ORTAK  ARAŞTIRMACILARI

Ayhan-Koçyiğit, Elif Selena – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Üç Kamusal Meydanın Hikâyesi: Ankara’daki Atpazarı, Ulus ve Kızılay Örnekleri Üzerinden Tarihî Kent Alanlarının Sürekliliği İçin Yönetim Stratejileri Geliştirilmesi

Uçar, Meltem – Mersin Üniversitesi

Gaziantep’teki Tarihî Yeraltı Su Yapısının Anlaşılması, Korunması ve Tanıtımı İçin Bir Yönetim Planının Geliştirilmesi

KHI-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACI

Shelestin, Vladimir – Russian State Academic University

Hititlerde Mekân Algısı

GABAM-ANAMED ARAŞTIRMACILARI

Laforest, Caroline – University of Bordeaux

Roma ve Proto-Bizans Dönemlerinde Anadolu’da Defin Gelenekleri: Arkeoantropolojik Bir Perspektif

Rodriguez-Suarez, Alex – National Portrait Gallery

Çan Çalmak: Geç Bizans Döneminde (1261-1453) Çanlar ve Çan Kuleleri

VIT-ANAMED ORTAK ARAŞTIRMACI

Nelson, Sean – University of Southern California

Erken Modern Dönem İtalya’sında Osmanlı Kudüs’ünü Hayal Etmek

JUNIOR ARAŞTIRMACILAR

 

Wirsching, Alexandra – Deutsches Archaologisches Institut

Dwelling beyond standard. Investigations of a living quarter in Pergamon

Kraft, Andras – Central European University

Between the End and Eternity: Considerations on the Byzantine theology of time

Aguirre-Mandujano, Oscar – University of Washington

Poetry and Politics in the Early Modern Ottoman World: The Court of Bayezid II (r.1481-1512)

Hosainy, M. Hadi – University of Texas at Austin

Ottoman Law and Gender Seventeenth-Century Istanbul

Feist, Sabine – Ludwig Maximilians University

Byzantine architecture from the transitional period between 700 and 900 A.D.

Tınaz, Kerem – University of Oxford

Intellectual Trajectories From Ottomanism to Nationalism: The Cases of Mustafa Satı Bey, Tunalı Hilmi, and Abraham Galante

Leidholm, Nathan – University of Chicago

Political Families in Byzantium: The Social and Cultural Significance of the Genos as Kin Group, ca. 900-1150

Kentel, Mehmet – University of Washington

Cosmopolitanism over Dead Bodies: Subway, Cemetery, Garden and Urban Dualities in the Late 19th Century Istanbul

Sefer, Akın – Northeastern University

Labor in the Heart of Empire: Workers, Industry and the State in the Ottoman Imperial Naval Arsenal, 1839-1876

Cobb, Peter – University of Pennsylvania

The Second Millennium BCE Ceramics of the Marmara Lake Basin in their Western Anatolian Context: Mapping Networks through an Analysis of Pottery Production, Function and Exchange

Cobb, Elvan – Cornell University

Railway Crossings: Encounters in Ottoman Lands

Kowalleck, Ireen – Vienna University

The Early Classical Habitation Quarter on Kalabaktepe in Miletos: A Casestudy for Tracing the Persian Presence in the Material Record of Western Anatolia

 

SENIOR ARAŞTIRMACILAR

Khuri-Makdisi, Ilham – Northeastern University

Imperial Connections? The Nahda (Arab Renaissance) and Translation Movements Between Ottoman Turkish and Arabic, 1860-1918

Kuruçayırlı, Ali Emre – Bryn Mawr College

Metallurgy in Cilicia and Amuq through the Second Millennium BCE: An insgiht into patterns of Technology and Exchange

Jones, Michael – Texas AM University

The Yenikapı Shipwrecks and Byzantine Maritime Trade and Technology

Unwin, Naomi Carless –  University College London

Practising Religion on the Interface: religion and society in Karia (7th – 1st centuries BC)

Arıcanlı, Sare – Princeton University

Organization of Ottoman imperial medicine in 17th-18th centuries

Nesseris, Ilias – University of Ioannina

Higher Education in Constantinople in the 12th century

Fingarova, Galina – University of Vienna

Significance and Meaning of Byzantine Stone Bridges

Aminov,  Bobir – Uzbek Academy of Sciences

Monuments of funerary epigraphy in Ottoman Türkiye and Central Asia in the 14th to 20thcentury (general trends, cultural and historical parallels and interrelations)

Kechriotis, Vangelis – Boğaziçi University

Christian populations in Ottoman Port-cities in the Black Sea and the Aegean at the turn of the 20th century

Kenan, Seyfi – Marmara University

The Search for “New Order” in Education in the Late 18th Century: The Inspection of Medreses in 1792

Uğurlu, Ayşe Hilal – Istanbul Technical University

Imperial Mosque Courtyards as Social Nuclei of Istanbul

Chatzopoulos, Antonios Vratimos – Yeditepe University

The Continuator of John Skylitzes: Linguistic and Historical Approach

Koshoridze, Irina – Georgian National Museum

Architectural complex Rabati in Akhaltsikhe (Georgia) –an example of Ottoman-Georgian architecture in Peripheries of the Empire

 

MİSAFİR KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Otten, Thomas – Ministry for Building, Housing, Urban Development and Transport

Burial landscapes in Byzantine Anatolia and the case study of Pergamon

 

J.M. KAPLAN – ANAMED ARAŞTIRMACILAR

 Aykaç, Pınar – University College London

Assessing the Impacts of Musealisation in the Urban Context: The Case of Sultanahmet Archaeological Park in İstanbul’s Historic Peninsula

Zeren, Aslı – Politecnico di Milano

The World Heritage Cities in the Third Millennium: Integrated Management Strategies for Historic Urban Landscapes, The City of Istanbul and Rome

 

BIAA – ANAMED ARAŞTIRMACILAR

Curtis, Caitlin – University of Buffalo

Reassessing sustainability in heritage practice at two Turkish archaeological sites

 

VIT – ANAMED ARAŞTIRMACILAR

Burri, Renate – University of Berne

Byzantine Book Production in East and West after the Fall of Constantinople

 

KHI – ANAMED ARAŞTIRMACILAR

Gigante, Federica – The Warburg Institute and School of Oriental and African Studies (SOAS)

The reception of Islamic art in Bologna and Ferrara in the sixteenth and seventeenth centuries

JUNIOR ARAŞTIRMACILAR

Della Casa, Romina Antonella – Universidad de Buenos Aires

Hittite Myths: Lands and Memory during the Hittite Empire

Der, Lindsay – Stanford University

The role of human-animal relations in the material and social organization at Çatalhöyük, Türkiye

Dogiama, Triantafyllia Eirini – McMaster University

Investigating the Role of Hunting at Neolithic Çatalhöyük, Türkiye

Ford, Simon Samuel – University of Oxford

Continuity and Change in the Ecclesiastical Government of Early Byzantine Asia Minor, AD 641-787

Gölbaşı, Edip – Simon Fraser University

The Fourth Imperial Army:Internal Security Regime, the Politics of Coercion, and Violence in the Ottoman Eastern Provinces during the Hamidian Era (1876-1909)

Hughes, Erica  – University of Liverpool

Embodied Identities: The presentation of the human image in prehistoric Anatolia

Karacic, Steven  – Bryn Mawr College

Imperial Strategy and Local Adaptations: The Archaeological Evidence from Late Bronze IIA Tarsus-Gözlükule

Lelic, Emin  – University of Chicago

Ilm-i firâset and the Ottoman Weltanschauung: An esoteric science in the service of empire building

Rank, Scott  – Central European University

Rethinking Late-Ottoman Sectarianism: Christian-Muslim Religious Polemics, c.1861-1914

Ricetti, Melissa  – University of Rome “La Sapienza”

Texts and Seal Impressions from karum Kaniš level II: a comparative study

Schneider, Adam  –  University of California, San Diego

Stable isotope evidence for paleoclimatic conditions in southeastern Anatolia (c.2600 – 2100 BCE)

Stanfill, Jonathan  – Fordham University

Embracing the “Barbarians”: The Syrians and Goths in the Pastoral Strategy of John Chrysostom

Taner, Melis – Harvard University

Your true vocation is art:” Transformations in Ottoman miniature painting in the late 16th to mid- 17th centuries

 

SENIOR ARAŞTIRMACILAR

Adalı, Selim Ferruh – Bilkent University

Anatolian Politics in the Seventh Century BC and the Neo-Assyrian Evidence

Bordino, Chiara – Tuscia University

Collecting saints in Middle Byzantine period: art and hagiography in Cappadocia, Constantinople and the Mediterranean area

Buzov, Snjezana – Ohio State University

The World of Ottoman Miscellany Mecmuas

Gerçek, Nebahat İlgi – University of Copenhagen

Agreements from the Early Empire Period (1450-1350 BCE): A Study of the Origins and Development of Hittite Diplomatic Documents

Kiel, Hedda Reindl – Ludwig-Maximilians University

The System of Gifting in the Ottoman Elite (16th-18th Century)

Kiel, Machiel – Gemente Univeriteit

The Origins and Development of the Turkish Colonization of and the Spread of Islam in the Territories of the Present Republic of Macedonia – ca. 1385 to 1900

Malatras, Christos – University of Birmingham

The Latin heritage in Byzantium (9th-15th centuries)

Melvani, Nicholas – National Hellenic Research Foundation

Monasteries and Society in 15th-century Constantinople

Rance, Philip – Independent Scholar

Codex Constantinopolitanus graecus 36 (Topkapı Sarayı) and the Taktika of Nikephoros Ouranos

Sekedat, Bradley Michael – Dartmouth College

Industrial Landscapes in Roman Asia Minor

Özkaya, Belgin Turan – Middle East Technical University

Travelling, Collecting, Displaying in the 19th century: A Material History of the “Xanthian Marbles”

Akar, Murat – University of Florence

The Late Bronze Age II City of Alalakh and Its Social Context in the Northern Levant: A Re-Examination of the Post-Level IV Stratigraphic Sequence (I-III) based on New Excavation Results (2003-2010)

Onur, Fatih – Akdeniz University

Stadiasmus Patarensis: The Monument & the Results of the Field Surveys in Lycia

Elam, Nilgün – Anadolu University

History of Byzantine Pamphylia According to Sigillographic and Hagiographic Data (3rd-14th centuries)

Ruscu, Ligia – Universitatea Babes-Bolyai

Greek cities founded by Roman emperors in Asia Minor

Karakaya-Stump, Ayfer – The College of William and Mary

From Persecution to Informal Accomodation: Ottoman Politics of Difference and the Kizilbash/Alevi Communities in Anatolia

 

ZİYARETÇİ KIDEMLİ ARAŞTIRMACILAR

Fortna, Benjamin – University of London, SOAS

Kuşçubaşı Eşref and his Place in the History of the Late Ottoman Empire

Michailidou, Anna – National Hellenic Research Foundation

Weight measuring and value estimation in technology and exchange. The evidence from Bronze Age sites in Anatolia

 

J.M. KAPLAN – ANAMED ARAŞTIRMACILAR

Yıldırım, Ege – Ankara University

A Cultural Heritage Management Plan for Mudurnu: Conservation-Led Sustainable Development in an Anatolian Silk Road Town

Kıvılcım Çorakbaş, Figen – Anadolu University

Preparation of ‘Site Management Plan’ for the Land Walls of Istanbul

 

BIAA – ANAMED ARAŞTIRMACILAR

Souvatzi, Stella – Greek Open University

Neolithic cultural heritage and identity in Türkiye and Greece: A comparative study

JUNIOR ARAŞTIRMACILAR

 

 Aksoy-Sheridan, R.Aslıhan – Bilkent University

Ottoman Manuscript Culture in the long 17th Century

Craft, Sarah – Brown University

Dynamic Landscapes in Late Roman and Early Byzantine Anatolia: Travel Infrastructure and Early Christian Pilgrimage

Gürbüzel, Aslıhan – Harvard University

Social Imagination in the Mystical Works of İsmail Rusuhi Ankaravi (d.1631)

Howell, Jesse – Harvard University

The Ragusa Road: mobility and encounter in the Ottoman Balkans (1430-1700)

Human, Helen – Stanford University

World Heritage in Türkiye: Cultural Politics, National Identity, & Development

Klein, Denise – University of Konstanz

The History of Mehmed Giray: History Writing and Rulership in the Crimean Khanate (1683–1703)

Manolova, Divna – Central European University

Translating Science to Literature: The Case of Nikephoros Gregoras’ Letter Collection

Massa, Michele – University College London

Networks before the Empires: transfer of goods, raw materials, technologies and ideology within Anatolia during the 3rd millennium BC

Sheridan, Michael Douglas – Bilkent University

A Cultural-Historical Reading of Satirical Exchange in the Early 17th-Century Ottoman Empire

 

 

SENIOR ARAŞTIRMACILAR

 Abdullaev, Kazim – Institute of Archaeology, Samarkand

The Cultural Interaction between Central Asia and Anatolia in the Early Seleucid Period (From Selecus I Nikator to Antiochus I Soter)

Canbakal, Saffet Hülya – Sabancı University

Distribution of Wealth in the Ottoman Empire, 1500-1840

Değirmenci, Tülün – Pamukkale University

Remaking the Past: The Images of Selim I in 17th Century Ottoman Painting

Draycott, Catherine –The Courtauld Institute of Art, London

Art and Economy in Lycia, 500 – 450 BC

Manuelli, Federico – University of Trieste

Lighting up the Dark Age: transformation processes in the Upper Euphrates region at the turn of the 1st Millennium BCE.

Rice, Candace – University of Oxford

Disentangling Coastal Economies: Regionalism in the Roman Mediterranean

Summers, Geoffrey – Middle East Technical University

The Cappadocia Gate and Palatial Complex at the Iron Age Capital on the Kerkenes Dağ in Central Türkiye

Tsivikis, Nikolaos – University of Crete

Urban Transformation and Ruralisation on the two sides of the Aegean. Amorium and Messene during the Late Roman and Early Byzantine period (AD 350-800)

Varınlıoğlu, Günder – Dumbarton Oaks

Settling the Islands off the Coast of Isauria: Boğsak in Late Antiquity

Votruba, Dilşad Sıla – Ankara University

Western Anatolia in Context During the Late Bronze Age: Identifying the Local Cultures and Their Interaction with the Mycenaeans and the Hittites

Alpenidze, Tamar – Tbilisi State University

Documents about Ivironi: Georgian monastery on the Mount Athos – preserved at archives of Istanbul and Türkiye

Korobeynikov, Dmitry – Russian Academy of Sciences

Byzantine-Turkish relations from the eleventh to the fifteenth century

Farney, Gary – Rutgers University

Roman Aristocratic Family Identity and Anatolia

Muminov, Ashirbek – Institute of Oriental Studies, Kazakhstan

Islamic Jurisprudence in Asia Minor and Central Asia: Continuity and Mutual Influence in Hanafi Fiqh from the Eleventh to the Fifteenth Centuries

Talloen, Peter – Independent Scholar

Saints in the mountains: the Christianisation of time in Pisidia

Şişman, Cengiz – Furman University

Burden of Silence: Sabbatai Mehmed Sevi, Eighteen Commandments and Three Ottoman Sabbateanisms (1626-1926)

Auzepy, Marie-France – Paris VIII University

Marmara Mission and Bithynia

Greaves, Alan – University of Liverpool

A World between Worlds: Western Anatolia in the Second Millennium BC

Held, Winfried – University of Marburg

Colossal Temples of the Hadrianic period

Baker, Julian – Ashmolean Museum, Oxford University

Money in Constantinople, the Sea of Marmara, and the Northeast Aegean, during the fourteenth century

 

J.M. KAPLAN – ANAMED ARAŞTIRMACILAR

 Saraç, Dinç – Newcastle University

Develop a management plan for the archaeological site of Myra, located in the district of Demre, Antalya

 

BIAA-ANAMED ARAŞTIRMACILAR

Özgüner, Nimet Pınar – Boston University

Archaeological Entanglements: The People, Places, and Politics of Archaeology in Türkiye

JUNIOR FELLOWS

 

Shopov, Aleksandar – Harvard University

Intersection of science, horticultural expertise, the natural environment, technology, politics and the economy in the production of food in the Eastern Mediterranean during the Ottoman period

Vacek, Alexander – Oxford University

The Greek and Related Pottery from Al Mina. A Case Study of Production, Consumption and Distribution of Greek Pottery in the Eastern Mediterranean from c. 800 to 600 BCE.

Morgan, Ann M. – University of Texas

Foundation Myths and Local Identity in the Urban Landscapes of Asia Minor

Beşiryan, Aylin – European University (Florence)

Negotiating the Ottoman Constitution, 1856-1876

Cengay, Berker – Princeton University

A New Savior for the Public: A Comparative Analysis of Popular Scientific Writing in Late Ottoman and Qing Empire

Schrijver, Frouke – University of Birmingham

The early Palaiologan Court (1261-1354)

Danalı, Merih – Harvard University

Negotiating Self-Representation and Cultural Identity: Artistic and Cultural Responses to the Byzantine and Ottoman Encounter (ca.1300-1453)

Ertem, Özge – European University, Florence

Eating the Last Seed: Famine, Empire, Survival and Order in Ottoman Anatolia in the late 19th century

Vaessen, Rik – University of Sheffield

The Aegean in crisis? Reconsidering the significance of the appearance of Protogeometric pottery on the west coast of Asia Minor

Öztürk, Salim Aykut – University College London

Mapping the Armenian Istanbul of Late Ottoman Period: Re-locating Istanbul in the History of Armenians

Hedrick, Tera – Northwestern University

The Power of Objects: Ars Sacra and the Negotiation of the Sacred in Late Byzantium​​​​​

 

SENIOR BURSİYERLER

 Lindenlauf, Astrid – Byrn Mawr College

Waste Management in the Ancient Greek World

Gürsan-Salzmann, Ayşe –  University of Pennsylvania

Social and Economic History of Agriculture in the Ankara Region: A Comparative Case Study of Six Village Communities

Arıkan, Bülent – Arizona State University

Bronze Age Environmental and Social Dynamics in the Upper Euphrates and Tigris Basins

Corti, Carlo – University of Florence

The Cultural Tradition of the Reign of Zalpa on teh Black Sea The Origins of Hittite Kingship

Rizos, Efthymios – Oxford University

The Foundation of New Cities in Anatolia During Late Antiquity (late 3rd-6th century A.D.)

Baysal, Emma – University of Liverpool

Craft and Identity at Boncuklu Höyük: An Experimental Approach to Stone Bead Technology

Zarinebaf, Fariba – University of California

Encounters & Empires: Islam, Europe, Gender and Modernity in Ottoman Istanbul

Palumbi, Giulio – Independent scholar

Red-Black Anatolia: A ceramic production for different Cultural Identities? The Red-Black Burnished Ware from the Chalcolithic to the Early Bronze Age

Hellenkemper, Hansgerd – Römisch-Germanisches Museum

Imperial Landscaping. Byzantine Summer Palaces Outside Constantinople

Bevilacqua, Livia – Sapienza University of Rome

Figural Spolia in Byzantium: Reuse, Rework, Reinterpretation (330-1453)

Xenaki, Maria – Université Paris 1, UMR 8167 Orient et Méditerranée

The Culture of the Ornament in Early Medieval Anatolia (8th-10th centuries)

Welton, Megan Lynn – University of Toronto

Technological Petrographic Analysis of Late Bronze-Iron I Transitional Pottery from Tell Tayinat

Majeed, Tehnyat – Independent scholar

The Shahada Square Kufic Inscriptions on the Great Mosque of Mardin: A Cross-Cultural, Historical and Contextual Examination

Drew-Bear, Thomas – Independent scholar

The publication of Greek, Latin and Pisidian inscriptions on display in Sadberk Hanım Museum and Koç University

JUNIOR ARAŞTIRMACILAR

Alessandro Poggio, Scuola Normale Superiore of Pisa

The Transmission of the neo-Hittite artistic tradition to southern Anatolia in the Achaemenid Age

Bärbel Ruhl, Philipps Universitat Marburg

Imbros. Archaeology of an Athenian klerouchia

Emine Ekin Tuşalp, Harvard University

The Kings of the State of Meaning and Discourse”: Ottoman Scribal Service in the late 17th century

Gülay Yılmaz, McGill University

The Social & Economic Roles of Janissaries in a 17th Century Ottoman City: The Case of İstanbul

Leah Long, University of Michigan

Economies of Stone: Urbanism and the marble industries of Roman Asia Minor

Leigh Stork, University of Edinburgh

Metal and Power: the rise of socio-complexity in the Upper Euphrates Valley, late 4th- early 3rd millennia B.C.

Oya Dinler, Exeter University

Luxuria in Roman Bath Architecture: Constructing Memories on Text and Architecture

Patrycja Filipowicz, Adam Mickiewicz Univ. in Poznan

Multi-scalar transformations across the Late Neolithic and Early Chalcolithic periods in the South-West Anatolia

Sofia Georgiadou, University of Illinois

Architecture and Statehood in Late Byzantium, 1204-1461: A Comparative Study of the Courts of Nicaea, Trebizond, and Epiros

Zeynep Altok, Boğaziçi University

Sixteenth-Century Biographies of Poets and Ottoman Elite Identity

solt Simon, Hungarian Academy of Sciences

Court officials in the so-called Late Hittite Kingdoms

 

SENIOR ARAŞTIRMACILAR

Andreas E. Furtwängler, Martin-Luther Univ., Halle

The Oracle Sanctuary of Didyma: from the Beginning to the 4th c. BC

Ariel Salzmann (Spring Term, 2011), Queen’s University, Canada

The Catholic Response to the Ottoman Challenge, 1600-1800

Dana Sajdi, Boston College

Imagined in the Image of the Other: Representations of Damascus and Istanbul

Elena Frangakis-Syrett (Spring Term 2011), CUNY

Trade, Banking and Investment in the Ottoman Empire: The Economy of İzmir, c. Mid-19th to early 20th centuries

Galina Tirnanic, University of Chicago

The Art of Punishment:The Spectacle of the Body in the Streets of Constantinople

Inge Uytterhoeven, Katholieke Universiteit Leuven

The Evolution of Housing in Asia Minor during the Late Republic and Early Imperial Period (2ndc. BC-1st c. AD): an indication for ‘Romanization’?

Jacob Roodenberg (Spring Term, 2011), Independent scholar

A new approach to Ilıpınar: A re-evaluation of an early farming community in the eastern Marmara region

James Baldwin (Spring Term,2011), New York University

Islamic Law in an Ottoman Context: Resolving Disputes in late 17th/early 18th-century Cairo

Jeffrey Michael Featherstone, CNRS / Paris

The Great Palace of Constantinople: Use and Desuetude

Mara Horowitz, Independent scholar

Pottery and Polity: Material Culture, Economy, and Society at Middle-Late Bronze AgeAlalakh

Nicholas Gailhard, Independent scholar

From Bronze to Iron, the transition between two metallurgies in the ancient civilization of Anatolia

Nicoletta Momigliano (Spring Term, 2011), University of Bristol

Settlement history and Material Culture in pre-Classical Lycia: the Çaltılar Survey Project

Nükhet Varlık, James Madison University

Plague and Empire: The Ottoman Experience, 1347-1600

Ömür Harmanşah, Brown University

Archaeology of place and place-making: Re-orienting ancient Anatolian rock reliefs and spring monuments

Rachel Goshgarian, Krikor and Clara Zohrab Information Center

Ahis, Futuwwa and the City: Reconsidering Urban Culture and Inter-faith Interaction in Late Medieval Anatolia

Stuart Raymond Blaylock, Independent scholar

Cultural Transitions in the Euphrates and Tigris: Form Bronze to Iron Age in North Mesopotamia

JUNIOR ARAŞTIRMACILAR

Gürgan, Burcu – Harvard University, USA

Hezarfen Hüseyin’s Travelling Gaze: The Life and Times of a 17th century Ottoman Encyclopedist

Loupis, Dimitrios – Harvard University, USA

Applying Ottoman Rule in the Balkans: Evrenos Beg and his Descendants (14th-15th centuries)

Mauermann, Dorothea – Martin Luther University, Germany

Development of Persian Coinage along the Asia Minor coast

Blid, Jesper – Uppsala University, Sweden

Labraunda in Late Antiquity

Jedamski, Julia – CEU, Hungary

Decentralization in Byzantium: A topographical Analysis of the Laskarid Realm (1204-1261)

Stathi, Katerina – European University Institute, Italy

The Sublime Porte in the City of the Wise: Power and Social Interaction in Ottoman Athens (1760-1821)

Akalın, Kutlu – Princeton University, USA

Coercion and Consensus in the Post-Chalcedonian Eastern Empire: Sixth- Century Constantinople according to Syriac Sources

Sade-Mete, Özge – University of Washington, USA

Archaeological and Ethnographic Museums in Türkiye as Places of Both Remembrance and Forgetting

Wilkinson, Tob – University of Sheffield, UK

Tying the threads of Eurasia: Trans-regional routes in Eastern Anatolia and western Central Asia

Rüstem, Ünver – Harvard University, USA

Architecture for a New Age: Imperial Ottoman Mosques in Eighteenth-Century Istanbul

Spyropoulos, Yannis – University of Crete, Greece

The Janissaries of Crete as a Military Unit and an Interest Group from the Second Half of the 18th Century to the Suppression of the Janissary Corps (1826)

 

SENIOR ARAŞTIRMACILAR

Erkinov, Aftandil – National University of Uzbekistan

Ottoman Türkiye and Central Asia: Timurid mannerism, influence and interrelations (second half of the 15th – the end of the 19th centuries)

Musin, Alexandr – Spring term, Institute of History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, Russia

The Cultural Exchange between the Region of North-Eastern Mediterranean and Anatolian and medieval Northern Russia in 750-1500 AD: Challenge of the Archaeological Approach

Muslu, Cihan – University of Texas at Dallas, USA

Behind the Scenes of Warfare: Ottoman-Mamluk Relations

Meiggs, David – University of Wisconsin-Madison, USA

Pasture amd Isotopes:Refining Ideas about Feeding Ancient Alalakh

Terzioğlu, Derin – Boğaziçi University, Türkiye

The Age of the Kadızadelis: Social and Moral Regulation in Seventeenth-Century Ottoman Empire

Keser-Kayaalp, Elif – Oxford University, UK

Understanding Monastic Space in Northern Mesopotamia

Balta, Evangelia – Institute for Neohellenic Research, Greece

Karamanlıdıka Studies

Hodder, Ian – Spring term , Stanford University, USA

The Role of Symbolism in the Origins of Settled Life in Anatolia and the Middle East

Akiba, Jun – Chiba University, Japan

Townsmen and Villagers into Ottomans: Education, Government Service and Social Mobility in the Late Ottoman Empire

Summerer, Latife – Ludwig-Maximilians University, Germany

Tatarlı: Study of a Painted Wooden Tomb Chamber in Phrygia

Peirce, Leslie – NYU, USA

Abduction and the Politics of Sexuality in the Ottoman World

Marie-Claude, Boileau – British School at Athens, Greece

The Ceramic Landscape of Cilicia: Assessing Diachronic Patterns of Ceramic Production in South-Central Türkiye from the Neolithic to the Roman Periods

Ateş, Sabri – Southern Methodist University, USA

Shi’is of the Sultan, Sunnis of the Shah: Religion, Politics, and the Making of the Ottoman-Iranian Boundary

Anghel, Silviu – Columbia University, USA

Burying the Gods

Kotzabassi, Sofia – Spring term , Aristotle University, Greece

The History of Doukas. Critical Edition, Translation, and Commentary

Ersoy, Yaşar – Bilkent University

Excavations on the South Slope of the Acropolis at Clazomenae

JUNIOR ARAŞTIRMACILAR

Wharton, Alyson – SOAS, University of London, UK

Building in the Tanzimat

Flaata, Amanda – University of Wisconsin-Madison, USA

Sanctuaries of Meter in the Aegean World

Phillips, Amanda – Oxford University, UK

The Consumption of Luxury and Quasi-luxury Textiles in the 17th century Ottoman Empire

Henry, Ayşe – University of Illinois – USA

The Pilgrimage Center of St. Symeon the Younger: Designed by angels, supervised by a saint, constructed by pilgrims

Weddle, Candace -University of Southern California, USA

Making Sense of Emperor Worship: The Sensory Experience of Cult in Late Antique Asia Minor

Rojas, Felipe – University of California, USA

Memory, Identity and Order in the Lydian Landscape

Özkan, Fulya – SUNY Binghamton, USA

The Construction of Roads in the Late Nineteenth-Century Ottoman Empire: An Arena of Social Conflict

Şakul, Kahraman – Georgetown University, USA

Ottoman Perceptions of Russia in the Age of Napoleon

Kayhan, Leyla – Harvard University, USA

Marriage, Divorce and Property in Late Eighteenth-Century Ottoman Istanbul

Ağır, Seven – Princeton University, USA

From Welfare to Wealth: Ottoman and Spanish Grain Policies in a Time of Change

Levy-Daphny, Tsameret – Tel Aviv University, Israel

Diyarbakır, a Forgotten Ottoman Vilayet: A Social and Cultural History of An Ottoman Province in the 18th Century

 

SENIOR ARAŞTIRMACILAR

Eger, Asa – Independent scholar

Excavation on the Islamic-Byzantine Frontier: the frontier fort of Hisn al-Tīnāt

Çakırlar, Canan – Tuebingen University, Germany

The contribution of historical zooarchaeology to understanding acculturation, subsistence and environment in Anatolia: The case study from Kinet Höyük’s Late Iron Age, Persian, Hellenistic and Medieval layers

Zeevi, Dror – Ben Gurion University, Israel

Fractal Theory and Ottoman Socio-Political Conglomerates

Casale, Giancarlo – Spring 2009 , University of Minnesota, USA

Curiosity and Intolerance in Muslim-Christian Relations: The Ottoman Case

Jevtic, Ivana – University of Fribourg, Switzerland

Reconstructing the Genesis of the Palaeologan art: the testimony of Byzantine Monuments of Istanbul

Özervarlı, M.Sait – İSAM (Research member), Türkiye

Tradition and Modernization in Late Ottoman/Turkish Intellectual History

Dressler, Markus– Fall 2008 , Hofstra University, USA

From “Crypto-Christianity” to “Turkish Islam”: The Discovery of the Alevis in the late 19th and early 20th Centuries

Toksöz, Meltem – Boğaziçi University, Türkiye

Historians, Intellectuals and Academics: History Writing and History Education in the Late Ottoman Empire

Alkan, Necati – Hebrew University, Israel

The Nusayri ‘Alawis in the Late Ottoman Empire

Kavtaria, Nino – National Center of Manuscripts, Georgia

Constantinopolitan School of the Book Art and its impact on the Georgian miniature painting from the Black Mountain of the 11th century

Konis, Polyvios – Spring 2009, University of Birmingham, UK

From Constantinople to Cappadocia: The Association between centre and periphery in Byzantine art

Gradeva, Rossitsa – Fall 2008 , Institute of Balkan Studies, Bulgaria

Ottoman Policy with Respect to Non-Muslims’ Cult Buildings, end of 17th-beginning of 18th centuries

JUNIOR ARAŞTIRMACILAR

 

Ozil, Ayşe – Birkbeck College, University of London, UK

The Ottoman Greek Orthodox Communities: The Case of Western Anatolia 1850-1914

Nacar, Can – Binghamton University, USA

Contextualizing a Culture of Contestation: Tobacco Workers in the Ottoman Empire, 1883-1914

Bozhinova, Elena – Sofia University, Bulgaria

Ancient Thrace and its Neighbors at the Beginning of the Iron Age: Cultural and Historical Perspectives

Lini, Gabriella – University of Geneva, Switzerland

The Peninsula of Knidos in the Byzantine Period. The Topographical Evolution of the City and its Territory: The Archeaological Record

Boykov, Grigor – Bilkent University, Türkiye

Anatolia in the Balkans: Demography, Social and Religious Processes in Comparative Perspective

Börekçi, Günhan – Ohio State University, USA

Bringing the Ottoman Court Back In: Power, Patronage and Favoritism during the Reign of Ahmed I, 1603-1617

Kiprovska, Mariya – Bilkent University, Türkiye

Gazihood and Sainthood in the Ottoman Realm: Mihaloğulları Family’s Patronage over the Heterodox Dervish Complexes in Anatolia and the Balkans

Yalman, Suzan – Harvard University, USA

A Period of ‘Transformation’: Religion, Urbanism and Identity in the Architectural Patronage of Sultan Alaeddin Keykubad (r.1220-37)

Ilıcak, Şükrü – Harvard University, USA

Ottoman Reaction to the Greek Revolution (1821-1828)

Akın, Yiğit -Ohio State University, USA

All Quiet on the Home Front? Politics and Everyday Life in Istanbul during World War I

 

 

SENIOR ARAŞTIRMACILAR

Ivison, Eric –  City University of New York, USA

The Lower City Church Complex at Byzantine Amorium

Çıpa, Hakkı Erdem – Indiana University, USA

In the Name of Legitimacy: Social Rebellions and Succession Struggles in the Ottoman Empire

Orbay, Kayhan – University of Vienna, Austria

Economic Crises in Rural and Town Economy as Reflected in the Imperial Waqfs

Zavagno, Luca – University of Birmingham, UK

The Fate of the Byzantine City from the 5th to the 9th centuries

Simonishvili, Nino – Tbilisi State University, Georgia

Georgian-Byzantine Cultural Relationship in the 9th-10th centuries: The Art of Tao-Klardjeti

Henry, Olivier – University of Illinois, USA

Graves of Caria: Studies in Ancient Architecture and Cultural Identity

Papadopoulou, Pagona -Sorbonne University, Paris

Between the Emperor, the Sultan and the Khan: Coinage and Politics in the 12th and the 13th centuries Trebizond

Stoyanov, Roman – Institute for the History of Material Culture St. Petersburg, Russia

Anatolian Burial Customs and Their Reflection in Classical and Hellenistic Necropoleis of the Black Sea Settlements

Kyriakidis, Savvas – University of Birmingham, UK

13th and 14th century Byzantine Warfare in the Wider Geographical Context

Yvonne Stolz, Oxford University, UK

Who is Who among The Crowned Heads of Byzantium? A Study of Byzantine Diadems and Images with Diadems in Türkiye, 4th to 10th centuries

JUNIOR FELLOWS

 

Tuğ, Başak – New York University, USA

Administration of Sexuality in the Ottoman society: Illicit Sex in Mid-eighteenth century Anatolia

Kitapçı Bayri, Buket – University of Paris Sorbonne, France

The Social and Cultural changes in Anatolia during the Palaeologan Period through the Byzantine and Turkish-Muslim Hagiographical sources (13th-15th centuries)

Karakaş, Deniz – Binghamton University, USA

Water Fountains and Urban Life in the Outskirts of Istanbul, 1715-1786

Toteva, Galya – University of Minnesota, USA

Local Cultures of Late Achaemenid Persian Anatolia

Balsoy, Gülhan – Binghamton University, USA

Measuring the 19th century: the Transformation from the Old Weights and Measures to the Metric System in the Ottoman Empire 1850-1896

Erefe, İklil – Harvard University, USA

Artisanship, Morals, State and Society in the Marketplace: Bursa in the Late 15th century

Strang, Jonathan – Suny Buffalo, USA

A Socio-Historical Study of the City of Teos

Carile, Maria Cristina – University of Bologna, Italy

The Vision of the Palace of the Byzantine Emperors as a Heavenly Jerusalem

Trepanier, Nicolas – Harvard University, USA

Food as a Window into Daily Life 14 th century Central Anatolia

Wittmann, Richard – Harvard University, USAJustice in a Plural Society: Christians and Jews before Shari’a courts in 17th century Istanbul

JUNIOR ARAŞTIRMACILAR

 

Turna, Babür – Bilkent University

Daily Life in the Ottoman Empire

Piras, Daniela – Tübingen University

Cultural Characteristics of Caria from Archaic to Hellenistic Times

Mihaljevic, Marina – Princeton University

Constantinopolitan Architecture of the Komnenian Era (1080-1180) and its Impact on the Balkans

Dalgıç, Örgü – NYU

Late Antique Floor Mosaics in Constantinople Before the Great Palace

Yıldırım, Rıza – Bilkent University

The Making of the Qizilbash Heresy in the Ottoman Empire

Lockwood, Sean – Cincinnati University

Aytas Mevkii/Islamlar in the Elmali Basin: A Multi-Period Sepulchral Site in Northern Lycia

Çağaptay-Arıkan, Suna – Illinois University

Visualizing the Cultural Transition in Bithynia: Architecture, Appropriation, and Correlative Spaces

 

SENIOR ARAŞTIRMACILAR

Erimtan, Can – British Institute of Archaeology

Between Paris and Isfahan: Deconstructing the Eighteenth-Century Palace of Saadabad in Istanbul

Grossman, Heather – Illinois University

Photography, Monuments, Modernization, and National Identity in the Late Ottoman Period

Bakirtzis, Nikolas – Princeton University

The Monastic Landscape of Constantinople’s Environs.

Ergin, Nina – Suny Buffalo University

The Life Story of the Çemberlitas Hamam

Hülden, Oliver – Tübingen University

Grave Types, Burial Practice, and Funerary Cult in Western Anatolia in the Archaic and Classical Periods: Anatolian Roots and Foreign Influences

Voyadjis, Sotiris – Independent Scholar & Restoration Architect

Relations and Interactions between Ottoman and Post-Byzantine Architecture in the 16th and 17th Centuries