Scroll Top

Nikolaos Papaioannou

Nikolaos Papaioannou
Democritus University of Thrace / Ecumenical Patriarchate
Phanariot Materialities: The Phanariots in the Patriarchal Archive of the Ecumenical Patriarchate

Nikolaos Papaioannou, Trakya Demokritos Üniversitesi, Karadeniz Ülkeleri Dili, Edebiyatı ve Kültürü Bölümü’nde doktora adayıdır. Iyonya Üniversitesi’nden Tarihsel Kaynakların Eleştirisi ve Yayınlanma Metodolojisi alanında, “Yunan Aydınlanması Sırasında Eğitim Hakkında Sorular. Dorotheos Voulismas’ın Zosima Kardeşler ile Yazışmaları 1799-1814″ başlıklı tez ile yüksek lisans derecesine sahiptir. Lisnas derecesini ise Trakya Demokritos Üniversitesi’nden Tarih ve Etnoloji alanında tamamlamıştır. Araştırma ilgi alanları; Yunan aydınlanması, Osmanlı yönetimi sırasında yunanlıların Toplulukları, Kurumları ve Eğitimi, Ulusal Kimlikler ve Yunan Paleografyasıdır. ANAMED’de Patrikhane’deki Fener Rumları ile ilgili arşiv kaynaklarına odaklandığı çalışmasını yürütmektedir.