Scroll Top

Aylık Kitap Seçkileri

ANAMED Kütüphanesi Aylık Kitap Seçkileri
Her ay sizin için seçtiğimiz özel kitaplar burada…

Şubat Ayı Kitapları

  • Korku Metropolü İstanbul: 18. Yüzyıldan Bugüne (Istanbul, the Metropolis of Fear: From the 18th Century to Today)
  • Transformations of City and Countryside in the Byzantine Period
  • Evliya Çelebi’nin İzinde: Orta Zamanın Dünya Atlası (In the Footsteps of Evliya Çelebi: A World Atlas of the Middle Ages)
  • Between Tradition and Modernity: Icons and Icon Painters in Romania
  • İstanbul’un Son Şehremini: Atatürk Döneminin İstanbul Valisi ve Belediye Reisi : Muhittin Üstündağ (The Last City of Istanbul: Governor and Mayor of Istanbul during the Atatürk Era: Muhittin Üstündağ)
  • Music and Mirrored Hybridities: Cultural Communities Converging in French, German, and Turkish Stage Productions (17th-20th Century)
  • Topkapı Sarayı Müzesindeki Şahnâme Yazmalarından Seçme Minyatürler (Selected miniatures from the Şahnâme manuscripts in the Topkapı Palace Museum)
  • İonialılar : Ege kıyılarının bilge sakinleri = Ionians : the sages of thr Aegean shore
  • Elementary Statistics for Geographers
  • Osmanlı Tarihi: Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856) (Ottoman History: Nizam-ı Cedid and Tanzimat Periods (1789-1856)