Scroll Top

Doküman Sağlama

Bir kullanıcı ihtiyaç duyduğu basılı ya da elektronik kaynağı, Koç Üniversitesi Kütüphaneleri koleksiyonlarında bulamıyorsa Doküman Sağlama Hizmeti (DSH) yoluyla getirtilmesini isteyebilir. Kütüphane DSH aracılığıyla, çoğunlukla başta İstanbul’daki ya da Türkiye’nin başka şehirlerindeki üniversiteler olmak üzere, diğer üniversite kütüphanelerinin koleksiyonlarından kaynak temin etmektedir. DSH hizmeti vasıtasıyla yayın sağlanması esnasında tabiki kütüphane için belirli bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple istekte bulunmadan önce kaynağın Koç Üniversitesi Kütüphaneleri’nde olmadığından emin olunuz. DSH hizmeti kapsamında kullanıcılardan herhangi bir ödeme yapması beklenmemektedir, hizmet tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.

  • Kampüslerarası istek, Koç Üniversitesi kütüphanesine ait farklı birimlerdeki kitap ve dergilere ulaşımı sağlama hizmetidir. Bu hizmetten Koç Üniversitesi öğrencisi, öğretimgörevlisi, personeli, ANAMED bursiyerleri ve dış üyeler yararlanabilir.  Dış üyeler bir kerede en fazla 3 ICLS talebinde bulunabilirler fakat uzaktaki birim kütüphanelerinden(AKMED, VEKAM) istekte bulunamazlar. Daha fazla bilgi için lütfen ICLS sayfasını ziyaret ediniz.
  • Çevrimiçi yenilemeye kaynağın iade tarihinden önce veya kitaplar için olan 3 günlük geçici cezasız dönemin sonuna kadar izinverilmektedir
  • Döküman sağlama hizmeti: Kampüslerarası istek (ICLS), 5 makale ve kütüphanelerarası istek (ILL) 5 kitap talep etme hakkı var.

Kütüphanelerarası istek ile ANAMED Kütüphanesi kullanıcıları, Türkiye’deki başka bir kütüphaneye ait kitaplar için istekte bulunabilirler. ILL yoluyla istenen kitaplar kütüphaneye genellikle birkaç gün içinde gelmektedir. Kütüphane’nin kontrolü dışındaki bazı faktörlere bağlı olarak bu süre bazen daha da uzun olabilmektedir. Ödünç verme süresinin Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından değil de kaynağı gönderen kütüphane tarafından belirlendiğini ve çeşitlilik gösterebileceğini,istek sahibinin ILL kaynağının iade tarihini göz önünde bulundurması gerektiğini unutmayınız. Bu hizmetten Koç Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencisileri, öğretim görevlileri, personelleri, ANAMED bursiyerleri yararlanabilir. Lisans öğrencilerine ve dış üyelere ILL hizmeti verilmemektedir. ILL hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ILL sayfasını ziyaret ediniz.

Bu hizmetin amacı, ANAMED Kütüphanesi’nde ve Koç Üniversitesi’ne bağlı diğer kütüphanelerde olmayan makaleleri sağlamaya yöneliktir. ANAMED Kütüphanesi kendi bünyesinde olmayan makaleleri diğer kütüphane ve kurumların ortaklığıyla araştırmacılara sağlamaktadır. Genelde akademik kütüphane ve bilgi merkezlerini kapsayan kütüphaneden-kütüphaneye bir hizmettir. Bu hizmet sadece Koç Üniversitesi üyelerine ve ANAMED bursiyerlerine yöneliktir. ANAMED bursiyerleri, bir seferde 5 adet olmak üzere, ücretsiz olarak makale isteğinde bulunabilirler.

Eğer kütüphane personeli istenen makaleyi Türkiye içinde bulamazlarsa, makale OCLC üzerinden ILL (Kütüphanelerarası istek) hizmeti ile sağlanacaktır.

Kullanıcıların bu hizmetten yararlanabilmesi için Makale İstek Formu’nu doldurmaları gerekecek. Makale isteği tamamlandıktan sonra, kullanıcılar, makalenin bulunduğu veya bulunmadığı ile ilgili email üzerinden bilgilendirilecektir. Makale isteği hizmetinden daha fazla bilgi almak için lütfen Makale Sağlama sayfasını ziyaret ediniz