Scroll Top

Eğitimler ve Çalıştaylar

Eğitimler ve Çalıştaylar

ANAMED Kütüphanesi, akademik yıl boyunca herkese açık düzenlediği eğitim ve çalıştaylar ile öğrenci ve araştırmacılara konu alanlarında yapılan diğer bilimsel çalışma ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma, düzenlenen workshoplar ile günümüzde daha çok dijital ortamda yürütülen araştırmalar sırasında kullanılan yeni teknoloji ve yazılımları öğrenme imkanı sağlamaktadır.

Herkese açık ve kütüphanede yüz yüze gerçekleştirilen Kütüphane Topluluğu Dersleri, ANAMED Kütüphanesine üye araştırmacıların kitap, tez, makale ve benzeri bilimsel çıktılarını diğer araştırmacılarla paylaştıkları interaktif bir etkinliktir.

Güz döneminde herkese açık ve çevrimiçi düzenlenen Dijital Akademi Programı, sosyal bilimler araştırma süreçlerinde kullanılan yeni teknoloji ve yazılımların anlatıldığı eğitimler ya da bu teknolojiler kullanılarak yürütülen örnek araştırma projelerinin sunulduğu bir workshop serisidir.

ANAMED araştırmacıları  için oryantasyon ve referans yönetim araçları eğitimi organize edilmekte; araştırmacılar  ayrıca Suna Kıraç Kütüphanesi ile işbirliği içinde düzenlenen veri tabanı eğitimleri , yazar çalıştayları, kitap kulübü, film gösterimi ve mindfullness gibi etkinliklere katılabilmektedirler.

Tüm etkinliklerimiz web sitemizde bulunan eğitim ve etkinlikler takviminden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilmektedir. Eğitim ve çalıştaylar hakkında detaylı bilgi almak için anamedlibrary@ku.edu.tr adresinden Kütüphane ile iletişime geçebilirsiniz.

Kütüphane Dijital Akademi Programı

…İçerik Hazırlanıyor…

ANAMED Kütüphanesi, 2022 Güz dönemi için, ANAMED bursiyerleri, Koç Üniversitesi üyeleri ve kurum dışından diğer araştırmacıların katılabileceği çoğu online gerçekleşecek çeşitli eğitim ve etkinlikleri içeren yoğun bir akademik program hazırladı.

Dijital Akademi, temel olarak günümüzde araştırma, öğretme ve öğrenme süreçlerinde dijital medya ve teknolojilerin yaygın olarak kullanıldığı bilimsel faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Hem akademiye hem de topluma fayda sağlamak için akranlar arası ağlardan üretilen teknolojilerin açık değerler ışığında paylaşılmasını benimseyen bir felsefi arka planı vardır.

Akademik bir kütüphane olarak, Ekim-Aralık aylarını kapsayan program ile araştırmacılara yeni kaynaklar, kavramlar, gelişmeler ve teknolojiler hakkında güncel bilgileri aktarmak ve proje süreçlerinde onlara yardımcı olmak amacıyla iletişim kurmayı amaçlıyoruz.

Bu bağlamda, dijital akademik programımızın kütüphane e-kaynakları, literatür taraması, dijital beşeri bilimler, referans yönetim araçları, araştırma veri yönetimi, açık bilim uygulamaları ve bu konularla ilgili mevcut yazılım ve araçlar gibi günümüz araştırmalarının en önemli bileşenlerini tek çatı altında toplayan yeni bir bilimsel iletişim etkinliği olduğunu söyleyebiliriz.

Program temel olarak 5 ayrı modülden oluşuyor ve her modülün altında çeşitli etkinlikleri içermektedir. Program detaylarını ve katılmak istediğiniz etkinliklerin tarihlerini ve kayıt linklerini ANAMED Library  Digital Scholarship Program rehberinde bulabilirsiniz.

Program çerçevesindeki konuşmalar, Koç Üniversitesi, ANAMED, Suna Kıraç Kütüphanesi, AKMED Kütüphanesi yanısıra, Türkiye Amerikan Araştırma Enstitüsü (ARIT), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Bilgi Üniversitesi, Beşiktaş Belediyesi ve Wikimedia Community Türkiye gibi diğer kurumlardan çok değerli kütüphaneciler, arşiv uzmanları, bilişim uzmanları, tarihçiler, arkeologlar, editörler, fotoğrafçılar, araştırmacılar ve profesörler tarafından gerçekleştirilecektir.

Programımıza katılmayı kabul eden tüm konuşmacılarımıza şimdiden teşekkür ederiz. Suna Kıraç Kütüphanesi ile ortaklaşa hazırladığımız dijital akademik programın katılan tüm öğrenci, araştırmacı ve meslektaşlarımıza faydalı olmasını dilerim. Sorularınız için anamedlibrary@ku.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Saygılarımla,

 

Çiğdem Yıldırım
ANAMED Kütüphane Sorumlusu,
Dijital Akademik Program Koordinatörü,
E-posta: cyildirim@ku.edu.tr

Modül 1 – Kütüphane Eğitimleri

Modül 2 – Teknoloji Workshopları

Modül 3 – Dijital Beşeri Bilim Projeleri

Modül 4 – Araştırma Analitiği

Modül 5 – Açık Bilim Uygulamaları

Konuşmacılar

Naz Özkan

Naz Özkan, 2020 yılından bu yana Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (CASE) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün (CSSH) liaison kütüphanecisi ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde referans ve tanıtım kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. 2016 – 2020  yılları arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) birim kütüphanecisi ve ANAMED Kütüphanesinin BiblioPera temsilcisi olarak çalışmıştır. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden ve 2022 yılında İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’nden mezun olmuştur.

Şubat 2020’den bu yana, Suna Kıraç Kütüphanesi’nin referans ve  tanıtım kütüphanecisi olarak, çeşitli görevlerde bulundu ve sayısız projeye katıldı. Kütüphanenin eğitim programlarına destek olma, ders odaklı kütüphane eğitimleri düzenleme, öğrencilere birebir araştırma desteği verme, konu odaklı kütüphane rehberleri oluşturma, kütüphane sosyal medya hesaplarını yönetme ve tanıtım faaliyetlerinde yer alma, farklı temalarda kitap sergileri düzenleme, SKL Sanal Kitap Kulübü toplantıları organize etme, Suna Kıraç Kütüphanesi Hazine  Serisine katkıda bulunma gibi görevleri yürütmekte olan Özkan, çalışmalarını çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmuştur. 2021 yılından beri Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi “İstanbul’u Dinliyorum…” isimli podcast serisini yapmaktadır.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum:

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Referans ve Tanıtım Kütüphanecisi

Çiğdem Yıldırım

Çiğdem Yıldırım started to work as Head of ANAMED Library as of March 2022. She graduated from Istanbul University, Department of Information Management and completed her master’s degree on Istanbul Studies at the same university. She worked at Koç University Suna Kıraç Library for long years, first as Cataloging Librarian and then as a Senior Reference and Research Liaison. Her experience areas consist of Cataloging, Collection Development, Research Support, Academic Writing and Information Literacy, E-Resources, Document Supply Services, Reference Management Tools, Bibliometric Analysis and Reporting, Social Media, Research Data Management and numerious events & trainings she organized around these topics. She also continues to work on open science policy, procedure and service development in the Library’s Open Access Team. She takes part in Research Data Management and Data Analytics working groups within the scope of Koç University Digitalization Program. She carries out projects on behalf of Koç University under the “Turkey Open Data and Research Data Task Force” within the body of the Council of Higher Education (YÖK)

Institution: Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) Library

Remziye Boyraz Seyhan

Dr. Remziye Boyraz Seyhan, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. “Antik Çağlarda Pelta” başlıklı yüksek lisans tezini da aynı üniversitede tamamlamış olup, doktorasını İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalında “Seleukeia (Silifke): Tarihi ve Sikkeleri” başlıklı çalışması ile almıştır. 2007 yılından beri Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç AKMED’de Kütüphane Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum: Koç University Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi

Ersan Dur

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olan Ersan Dur şu an Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Referans ve Akademik İletişim Kütüphanecisi olarak görev yapmaktadır. Koç Üniversitesi mensuplarına bibliyometrik analiz, akademik yayıncılık süreçleri, açık bilim ve akademik dürüstlük konularında destek hizmeti vermektedir. Ayrıca açık erişim ve açık bilim hizmetleri geliştirmek amacıyla kurulan Kütüphane Açık Erişim Ekibinin bir üyesidir.

Mustafa Ergül

Mustafa Ergül İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinden mezun oldu. 2015’te İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2012 – 2017 arası SALT Araştırma bünyesinde, kütüphane koleksiyonun geliştirilmesine katkı sağladı ve çeşitli arşiv projeleri yürüttü. Mustafa Ergül, 2017’den itibaren Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesinde kurumsal ve özel arşivlerden sorumlu arşiv uzmanı olarak görev yapmakta; dijital arşivcilik, kültürel miras, koleksiyon geliştirme ve yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum:

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

Xin Hong

Xin Hong, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası (post-doc) araştırmacı olarak çalışmaktadır. Güncel olarak, Anadolu Geçmişlerini Bağlamak başlıklı bir proje için çalışmaktadır. Dr. Hong’un akademik ilgi alanları; çevresel araştırmalarda jeo-uzamsal teknolojinin uygulanması ile ilgilidir. Daha önce, Kent State Üniversitesi’nde GBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve temel coğrafya derslerini vermiştir. Ayrıca NASA DEVELOP Ulusal Programında (2016 ve 2017 yaz dönemleri) danışman olarak çalıştı ve sırasıyla Alabama kıyılarındaki okyanuslar ve Kuzey Great Plains su kaynakları ile ilgili jeo-uzamsal projelerde yer aldı. 2017 yazında NASA DEVELOP Bilim Sistemleri ve Uygulamaları A.Ş. Yıllık Ödülünü aldı.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum:

Eğitim Geçmişi

2021, Ph.D. in geography, Kent State University, Ohio, USA

2016, M.S. in geography, Ohio University, Ohio, USA

2014, B.A. in geography, University of Northern Iowa, Iowa, USA

Profesyonel Pozisyonları

2021-      Post-doctoral Project Fellow, Research Center for Anatolian Civilizations, Koç University, Turkey

2020-21 Adjunct Instructor, Department of Geography, Kent State University, Ohio, USA

2016-20 Graduate Assistant, Department of Geography, Kent State University, Ohio, USA

2017       Consultant, NASA DEVELOP National Program, Summer Term, Public Health Department, Mobile County, Alabama, USA

2016       Consultant, NASA DEVELOP National Program, Summer Term, Wise County Clerk of Court’s Office, Virginia, USA

2014-16  Graduate Assistant, Department of Geography, Ohio University, Ohio, USA

2013-14  Research Assistant, Department of Geography, University of Northern Iowa, Iowa, USA

Nancy Micklewright

Nancy Micklewright en son olarak Metropolitan Museum of Art’ın İslam Sanatı Departmanı’nda Andrew W. Mellon bursiyeri olarak Osmanlı modasını ele alan kitabı üzerine   çalışmıştır. Editörlüğünü üstlendiği Mohamed Zakariya, The Life and Times of a 21st-century Calligrapher isimli kitabı 2022 yılında yayımlanmıştır. 2019 yılına kadar, Smithsonian’a bağlı National Museum of Asian Art (NMAA)’da Akademik ve Halkla İlişkiler Departmanı’nın yöneticiliğini yapmıştır. Bir dönem öğretim görevlisi ve Getty Foundation’da üst düzey program yöneticisi olan Nancy’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun görsel kültürü üzerine iki kitabı ve çok sayıda makalesi mevcuttur.

Zeynep Simavi

Zeynep Simavi American Research Institute in Turkey (ARIT)’in İstanbul direktörüdür. Bu görevinden önce NMAA’da Akademik Programlar ve Yayınlar Departmanı’nda program uzmanı olarak çalışmıştır. Akademik araştırma konuları arasında Amerika’da İslam sanat tarihinin akademik gelişimiyle, koleksiyon ve sergi tarihçeleri bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi bölümündeki doktora çalışmalarını 20. yüzyılda Amerika’daki küratörler, koleksiyonerler ve Türk sanatı sergileri üzerine yazdığı doktora teziyle tamamlamaktadır.

Sana Mirza

Sana Mirza NMAA’da müzenin akademik etkinliklerinden, burs programlarından ve akademik yayınlarından sorumlu Akademik Programlar ve Yayınlar Departmanı’nın yöneticisidir. Doktora derecesini 2021’de New York Universitesi’ne bağlı the Institute of Fine Arts’dan İslam sanatı üzerine yazdığı teziyle almıştır. Akademik araştırma konuları arasında Kızıl Deniz ile Hint Okyanusu’nu arasındaki sanatsal etkileşimler ile dijital sanat tarihi bulunmaktadır.

Zeynep Simavi

Zeynep Simavi American Research Institute in Turkey (ARIT)’in İstanbul direktörüdür. Bu görevinden önce NMAA’da Akademik Programlar ve Yayınlar Departmanı’nda program uzmanı olarak çalışmıştır. Akademik araştırma konuları arasında Amerika’da İslam sanat tarihinin akademik gelişimiyle, koleksiyon ve sergi tarihçeleri bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi bölümündeki doktora çalışmalarını 20. yüzyılda Amerika’daki küratörler, koleksiyonerler ve Türk sanatı sergileri üzerine yazdığı doktora teziyle tamamlamaktadır.

Jeffrey Smith

Jeffrey Smith NMAA’ın Koleksiyon Departmanı’nda Koleksiyon Enformasyonu Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Müze koleksiyon veritabanının sistem yöneticisi ve kayıtlarından sorumlu uzmanı olarak hem müze içerisinde kullanılan hem de dışarı ile paylaşılan koleksiyon enformasyonun tüm hususlarından sorumludur. NMAA’da çalışmaya başladığı 2004 yılından beri The Museum System (TMS)’i iyileştirme amacıyla standardlaştırma, koleksiyon ve thesarus verilerini geliştirme ve çevrimiçi yeni özellikler sunma konularına odaklanmıştır. Çevrimiçi kataloglar, provenance ve sosyal ağ analizinde veri yönetimi üzerine edindiği tecrübelerini Amerika, Avrupa ve İsrail’de yaptığı sunumlarla paylaşmıştır.

Hande Saraç

Hande Saraç, 2021 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamamlamış olan bir şehir plancısıdır. Ayrıca İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji lisans eğitimine devam etmektedir. Üniversite eğitimi sırasında sanat tarihi, arkeoloji, haritalama ve verilerin dijitalleştirilmesi gibi konulara ilgi duymaya başladı. 2022 yılının haziran ayı itibari ile BIAA tarafından desteklenen ‘Water in Istanbul’ projesinde Çiğdem Özkan Aygün’ün ekibinde proje asistanı olarak görev almaktadır. Ayasofya ve çevresindeki yeraltı kalıntılarının araştırılması ve dijitalleştirilmesi konusunda çalışmalara katkı sağlamaktadır. Verilerin dijitalleştirilmesi ve görselleştirilmesi adına CBS uygulama çalışmalarına destek vermektedir.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum:

İstanbul Teknik Üniversitesi

Çiğdem Özkan Aygün

The interdisciplinary survey and documentation of subterranean remains in the area of Hagia Sophia has begun in 2005 under the direction of Çiğdem Özkan Aygün. Her study has been continued with the surveys beneath Hippodrome and Topkapı Palace area and revealed the connections in the water supply. Dr. Aygün has been conducting the fieldworks of ‘Water in İstanbul’ project supported by BIAA since 2020.

Through those surveys, it is proved that Hagia Sophia’s area had a strategic place on the water supply distribution over the first hill of the city where was the extreme end of the ancient water supply line.

Görkem Kızılkayak

1976 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi’nde Arkeoloji öğrenimi gören Kızılkayak, yüksek lisansını Bizans mimarisi üzerine yaptı. 90’lı yıllardan itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kültür mirası üzerine çalıştı; birçok dergide yazdı ve fotoğraf çekti.

Sokak sanatına ilgi ve tutkusu son sekiz yılda Kızılkayak’ın kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bu konuda birçok proje yürütüyor, kentlerin görünür mekânlarında ulusal ve uluslararası sanatçılar için kalıcı performans alanları organize ediyor. Çevre bilinci, doğa, barış gibi özel temalara dikkat çekmeyi amaçlayan bu performanslar çeşitli konsolosluklar, belediyeler ve firmalar tarafından desteleniyor.

Kızılkayak halen, Beşiktaş Belediyesi tarafından 2008’de yayınlanmaya başlayan B+ kent kültürü dergisinde yayın yönetmeni olarak çalışıyor.

Ece Uysal Engüdar

Ece Uysal Engüdar (Yıldız Teknik Üniversitesi) 2007-2012 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Üniversitesi mimarlık bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresinde Ayasofya Müzesi başta olmak üzere İstanbul’da yer alan taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon çalışmalarında ve arkeolojik kazılarda görev almıştır. 2012 yılında Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Mimarlık ve Restorasyon yüksek lisans programına başlamış ve 2015 yılında üniversiteden mezun olmuştur. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ABD, Rölöve ve Restorasyon doktora programına başlamıştır. “Topkapı Sarayı Matbah-ı Amire Binalarının Tarihsel Süreci, Koruma Sorunları ve Restorasyona Yönelik Çözüm Önerileri” başlıklı doktora tez çalışması devam etmektedir.

Gökhan Tan

1972’de dünyaya geldiği Ankara’da 24 yıl yaşadı. ODTÜ’de ekonomi öğrenimi gördü. Gazeteciliğe 1993’te ATLAS dergisinde muhabir olarak başladı. 2000’de beri editörlük ve fotoğraf editörlüğü yapıyor. En çok kent ve mimari, çevre, medya ve kültür mirası konularıyla ilgileniyor. İstanbul’a özel bir merakı var. Aralarında National Geographic, NTV Tarih, Radikal ve BBC Türkçe’nin de bulunduğu birçok gazete, dergi ve dijital yayın için yazdı ve fotoğraf çekti. Balyan Ailesi Mimarisi (2007) ve Adalar, Binalar ve Mimarlar (2011) başlıklı iki fotoğraf sergisi açtı. Öğretim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik dersleri veriyor.

Alper Aşınmaz

Alper Aşınmaz, arkeoloji alanında doktora derecesine sahip bir arkeologdur. Başlıca araştırma ilgi alanları arasında arkeolojik yöntem ve teori, CBS tabanlı mekansal analiz teknikleri, arkeolojik araştırmalarda uzaktan algılama uygulamaları, Anadolu Tunç Çağı ve antik kırsal peyzaj çalışmaları yer almaktadır. Dr.Aşinmaz, ANAMED tarafından depolanan tarihsel hava görüntüleri, fotoğraflar, haritalar, el yazmaları, arşivler, müze objeleri, tüm arkeolojik veritabanları gibi mevcut veri tabanlarının iyileştirilmesi, veri setleri arasında uyumluluğun sağlanması ve yayınlanacak verilerin bağlantılı açık veri olarak yapılandırılmasını içeren Linking Anatolian Past projesinde, dijital arazi modelleri (DTM) ve dijital yüzey modelleri (DSM) üretmek için uzaktan algılama görüntülerinin işlenmesine yardımcı olmaktan sorumludur.

Başak Tosun

Başak Tosun 1977 yılında Adana’da doğdu. Lisans öğrenimini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 16 yıl internet hizmetleri alanında çalıştı. 2005 yılında bu yana açık lisanslı dijital içerik üretim ve paylaşımını yaygınlaştırma konusunda gönüllü olarak Wikimedia Vakfı ile çalışıyor. Türkiye’deki Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu ve Dijital Bilgi Derneği’nin kurucularından. Bu oluşumların etkinlikleri kapsamında 2015’ten bu yana üniversitelerde ve sivil toplum kurumlarında eğitimler düzenlemekte, özellikle kadınların görünür kılınmasına yönelik vikimaraton etkinliklerini yönetmekte, açık lisansla dijital bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak üzere müze, arşiv, kütüphanelerle işbirliği çalışmalarına katılmakta.

İrem Ünal

2013 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Portakal Kültür ve Sanat Evi’nde Kütüphane Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Bahçeşehir Koleji, İKSV gibi kurumlarda kütüphanecilik yaptı. 2016 yılından bu yana Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Birim Kütüphanecisi olarak çalışma hayatına devam ediyor. 2020 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Zafer Batık

Zafer Batık 1978 yılında İzmit’te doğdu. 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Kontrol Sistemleri bölümünü bitirdi. 19 yıl akıllı binalarla ilgili bir şirkette çalıştı. Bu şirkette çalışırken Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde çeşitli şantiyelerde görev aldı. 2008 yılından beri Türkçe Vikipedi’de editör, 2015 yılından beri hizmetli. 2016 yılında kurulan Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye’nin kurucu üyelerinden. Genelde, Vikipedi’de son değişiklikleri ve yeni maddeleri kontrol etmekte. Özellikle sporla ilgili maddelere çok ilgi duyuyor. Ayrıca Vikipedi’nin görsel yönden de zenginleşmesi için fotoğraflar çekerek, telif hakları serbest olarak bu fotoğrafları açık lisanslarla Vikipedi’ye yüklüyor.

Kütüphane Topluluğu Dersleri

…içerik hazırlanıyor…

Kütüphane Eğitimleri ve Oryantasyonlar

…içerik hazırlanıyor…

…içerik hazırlanıyor…

…içerik hazırlanıyor…