Scroll Top

Üyelik

ANAMED ve NIT Kütüphaneleri Üyeliği
 • Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Hollanda AraştırmaEnstitüsü (NIT) kütüphaneleri ile Türkiye’de Amerikanİlmi Araştırmalar Enstitüsü (ARIT-İstanbul), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) koleksiyonlarından faydalanmak için lütfen Üyelik Başvuru Formu‘nu doldurunuz.
 • Kütüphanenin üyelik koşulları, üyelerin kütüphane kaynaklarına ve hizmetlerine uygun erişimini sağlar. Koç Üniversitesi Tüzel Kişiliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan ANAMED ve NIT Kütüphaneleri’ne üye olunabilmesi için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir. Koşullarla ilgili detayları ANAMED ve NIT Kütüphaneleri Üyelik Koşulları belgesinde bulabilirsiniz.
 • ANAMED ve NIT Kütüphaneleri kullanım ve ödünç hakları üyelik sistemi çerçevesinde tanımlanmıştır
 • Koç Üniversitesi mensupları ve ANAMED bursiyerleri, ANAMED ve NIT kütüphanelerinin doğal üyesi kabul edilir. Ayrıca başvuru yapmaları gerekmez. Koç Üniversitesi kimlik kartı sahipleri her iki kütüphane alanını da kullanabilir, ANAMED Kütüphanesi’nden materyal ödünç alabilir ve kütüphane hizmetlerinden faydalanalabilirler.
 • Koç Üniversitesi mensubu olmayan araştırmacıların kütüphaneden faydalanabilmeleri dış üyelik sistemiyle sağlanmaktadır.
 • Arkeoloji, antropoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi, kültürel miras, kültürel koruma, tarih, müze çalışmaları vekent çalışmaları konularında çalışan Koç Üniversitesi mensubu olmayan lisansüstü araştırmacı, akademisyenve bağımsız araştırmacılar kütüphaneye dış üye olmak için başvurabilirler.
 • NIT üyeleri NIT Kütüphanesi’ni başka bir başvuruya gerek duymaksızın kullanabilirler.
 • NIT Kütüphanesi ile ARIT ve TEBE koleksiyonları hiçbir koşulda ödünç materyal vermemekte, yalnızca yerinde kullanım hakkı tanımaktadır. ANAMED Kütüphanesi için ödünç alma ve doküman sağlama hakları Hizmetler sayfasından görülebilir.
 • Üyelik başvurusunun tamamlanabilmesi için bir adet vesikalık fotoğraf ve aşağıda belirtilenbelgeler gerekmektedir:
 • Öğretim görevlileri için: Resmi personel kimliği ve/veya bağlı olunan kurumdan öğretim görevliliğini teyit eder ıslak imza ve mühürlü mektup
 • Yüksek lisans / doktora öğrencileri için: Öğrenci belgesi
 • Bağımsız araştırmacılar içinÇalışılan projeyi ve kütüphane koleksiyonlarının en az birini kullanma ihtiyacını açıklayan bir belge veya yukarıda belirtilen alanlarda herhangi bir kurumda çalışılıyorsa o kuruma ait kimlik kartı
 • Lisans öğrencileriOkudukları bölümden/proje danışmanlarından onaylı, ANAMED ve NIT koleksiyonlarını kullanma gereğini açıklayan ve proje tarihlerini belirten bir niyet mektubu
 • Üyelik Başvuru Formuancak tüm zorunlu alanlar doldurulduktan ve gerekli belgeler yüklendikten sonra ANAMED Kütüphanesi’ne gönderilecek. Bilgileri veya belgeleri eksik olan başvurular kabul edilmez.
 • Lisans öğrencileri için yapılacak değerlendirme sonucunda kullanım süresi proje/araştırma süresine göre belirlenecek  ve kısa dönem üyelik hakkı sağlanacaktır.
 • Tüm dış üyelere bir kütüphane kimlik kartı verilir. Dış üyeler bu kimlik kartını kütüphanelerin yer aldığı Merkez Han işhanının girişindeki güvenliğe ve sorulduğunda kütüphane görevlilerine göstermekle yükümlüdür. Kütüphane görevlileri, kütüphane kimlik kartının, kartı fiziken kullanan kişiye ait olmadığından şüphelenmeleri halinde ilgili kişinin resmi kimliğini göstermesini talep edebilirler.
 • Üyeler, işbu üyelik koşullarının ihlali başta olmak üzere kendilerinin ANAMED ve NIT kütüphanelerine olan üyelikleriyle ilgili her türlü statü değişikliği ve özellikle üyeliğin sona erdirilmesi durumlarında, başvuru sırasında beyan ettikleri e-posta adreslerine bilgilendirme yazısı gönderilecektir. E-posta adreslerini değiştirmeleri halinde bu değişikliği  kütüphane personeline bildirmeleri gerekmektedir.
 • Dış üyelik süresi 1 yıldır. Süre dolduğunda üyelik kendiliğinden yenilenmez.  Üyelik yenileme işlemi, çevrimiçi üyelik formunu yeniden doldurularak ve yukarıda belirtilen gerekli belgeleri tekrardan yüklenerek yapılır.
 • Üyelik koşulları imzalanan formlar – üyelik süresi kadar – 1 yıl geçerlidir. Kısa süreli üyelik durumunda (Lisans öğrencileri / Özel ziyaretçiler), imzalanan form bu belirlenen zaman aralığı kadar geçerlidir. Kütüphane, imzalı formları üyeliğin kanıtlanması için saklamaktadır. Üyeliğin sona ermesinden sonra formlar imha edilir. Üyeliğin yenilenmesi için yeni bir form imzalanmalıdır.
 • Hizmetler sayfasından görülebilir.