Scroll Top

Yaz Programları

Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı

Hititçe ve Akkadça dillerine bir giriş sunan “Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı”, Anadolu’nun en eski tarihi belgelerini inceleyebilmek için genç araştırmacılara gerekli altyapıyı sağlamayı planlar.

Osmanlıca Yaz Programı

ANAMED’in ilk yaz programlarından “Osmanlıca Yaz Programı” katılımcıların, tarih kitapları, edebiyat metinleri, hukuki belgeler, mahkeme kayıtları gibi farklı türlerde yoğun bir okuma programıyla Osmanlıca metinleri okuma ve çevirme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Kapadokya Yaz Programı

İlk defa 2010 yılında gerçekleşen “Kapadokya Yaz Programı” Nevşehir ve Kapadokya’da gerçekleştirilen arazi çalışmaları, araştırmalar ve sunumlar eşliğinde, Kapadokya’nın Bizans ve Post-Bizans geçmişine ait zengin kültürel mirasın, tarihsel ve sanatsal bağlamda kavramsallaştırma yöntemlerini kazandırmayı amaçlar.

Asırlar Boyunca İstanbul

Neolitik dönemden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar birçok devlete, imparatorluklara ev sahipliği etmiş şehir, İstanbul’u akademisyenler eşliğinde yakın bir keşfe çıkmayı mümkün kılan program 2016 yılında son defa gerçekleştirildi.