Scroll Top

Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı

Tarih: 29 Temmuz–16 Ağustos 2024

Son Başvuru: 12 Mayıs 2024, 23:59 (UTC+3)

Anadolu’da en eski yazılı belgeler, Eski Asurca olarak bilinen Akkadca’nın bir lehçesiyle Orta Tunç Döneminde yazmış olan Asurlu tüccarlardan gelmektedir. Hititlerin kurduğu ve varlığını MÖ 17. ile 12. yüzyıl arası sürdürmüş olan devletleri, Hititçe ve Akkadca belgelerin korunduğu bir arşiv oluşturmuştu. Geç Tunç Döneminin sonlanmasının ardından Asur Krallığı Anadolu’ya yayıldı ve arkasında Anadolu tarihine ışık tutan belgeler bıraktı.

Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı da buradan hareketle, tarihi MÖ 20. yüzyıla kadar giden, Anadolu’nun en eski tarihi belgelerini inceleyebilmek için genç araştırmacılara gerekli altyapıyı sağlamayı amaçlıyor. Hititçe, Akkadca dillerine bir giriş sunan, üç haftalık bu online programda, bu dillerin yanı sıra Luvice ve Sümerce atölyeleri de gerçekleştirilecektir.

Programın öğretim hedefleri:

 • Hititçe ve Akkadca hakkında temel bilgi
 • Çivi yazısı hakkında temel bilgi
 • Asuroloji ve Hititolojinin temel kaynaklarını ve uzman metin yayınlarını etkin biçimde takip edebilmek
 • Sümerce ve Luvice dillerine giriş

Program dili İngilizce’dir. Başvuru ve program hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 • Program ilgili alanlardan lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır. Diğer başvurular program koordinatörü tarafından değerlendirilicektir.
 • Hititçe, Akkadca, Sümerce veya Luvice dillerini bilme koşulu bulunmamaktadır.
 • Öğretim dili İngilizce’dir, bu nedenle katılımcıların iyi düzeyde İngilizce’ye sahip olmaları beklenmektedir.

Program, başlangıç seviyesinde Hititçe ve Akkadca dil kursları sunacaktır.

Dersler haftada beş gün çevrimiçi olarak yapılacaktır ve tüm katılımcıların tüm derslere katılmaları beklenmektedir. Hafta sonları ödevler, atölye çalışmaları ve araştırmalar için ayrılabilir. (bkz: Ders Programı ve İçeriği)

Programda iki atölye çalışmasına yer verilecektir, katılımcıların en azından seçtikleri bir atölyeye katılımı zorunludur, dilerlerse iki atölyeye birden katılabilirler:

 • Luvice’ye Giriş
  Bu beş günlük yoğun atölyede öğrenciler Luvice dilbilgisi ve epigrafisinin temellerini öğrenecekler.
 • Sümerce’ye Giriş
  Bu beş günlük yoğun atölyede öğrenciler Sümerce dilbilgisi ve epigrafisinin temellerini öğrenecekler.

Tüm bunlara ek olarak, Hititoloji ve Asuroloji alanlarından önde gelen bir akademisyen program süresinde bir konferans verecektir.

Tüm ders materyalleri eğitmenler tarafından sağlanacaktır.

Dr. N. İlgi GERÇEK (Bilkent Üniversitesi) – Hititçe Eğitmeni & Koordinatör

Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisansını Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamlayan Gerçek, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise University of Michigan’da Hitit ve Mezopotamya Çalışmaları alanında almıştır. Doktora sonrası araştırma bursu ile University of Copenhagen’e gitmeye hak kazanan Gerçek, aynı zamanda hem ANAMED, hem de İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Hititoloji Bölümü’nde araştırmacı ve eğitimci pozisyonlarında bulunmuştur. Araştırmaları Geç Tunç Çağı Anadolu’nun sosyal ve politik tarihi, özellikle de ve Hitit Anadolusu’nda emperyalizm, sınırlar, kimlik, göçebelik ve tarihsel coğrafya üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Prof. Dr. Selim Ferruh ADALI (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) – Akkadca Eğitmeni

Adalı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını University of Sydney, Eskiçağ Tarihi Bölümü’nde tamamlayan Adalı, 2009-2015 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde Akkadca, Sümerce ve Hititçe dersleri vermiştir. Doktora tezi 2011 yılında Helsinki’deki Assur Araştırmaları Devlet Arşivleri dizisi kapsamında yayınlandı. 2013-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde Kıdemli Bursiyer olarak bulunmuştur. Geç Assur döneminde iklim değişikliğinin rolü, Assur ve Babil edebiyatı ve fal metinlerinin yanı sıra İskitlerin ve Kimmerlerin antik Yakın Doğu’daki rolü ve Anadolu Demir Çağı tarihi ve epigrafisi üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Prof. Jana MATUSZAK (Chicago Üniversitesi) – Sümerce Eğitmeni

Matuszak, Chicago Üniversitesi (ABD) Eski Kültürler Araştırma Enstitüsü ve Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde Sümeroloji alanında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Tübingen, Londra ve Bern’de Eski Yakın Doğu Dilleri ve Arkeolojisinin yanı sıra Karşılaştırmalı Din eğitimi almıştır. Doktorasını 2017 yılında, De Gruyter’in UAVA serisinde (2021) yayınlanan Sümer kadınları arasındaki edebi tartışmalar üzerine bir tezle aldı. Jena Üniversitesi (Almanya), SOAS Londra Üniversitesi (Birleşik Krallık) ve Tübingen’deki (Almanya) öğretim üyeliği görevlerinin ardından Chicago Üniversitesi’ne katıldı ve şu anda Sümer ilahilerinin taklitleri üzerine bir monografi üzerinde çalışıyor. Araştırma alanları arasında Eski Yakın Doğu’da toplumsal cinsiyet yapıları, Eski Babil entelektüel tarihi ve Sümercenin anadili Akkadca olanlar tarafından aktarımı yer almaktadır.

Prof. Dr. Hasan PEKER (İstanbul Üniversitesi) – Luvice Eğitmeni

İstanbul Üniversitesi Eski Diller ve Kültürler Bölümü öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi’nden Hittitoloji ve Yakın Doğu Arkeolojisi alanlarında lisans, Hititoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. 2015-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Hititçe ve Luvice dersleri vermiştir.  İstanbul ve Boğaziçi Üniversitelerinde Hititçe, Luvice, Akkadca ve Eski Mısırca dersleri vermektedir. Geç Tunç ve Demir Çağlarında Anadolu ve Suriye’nin siyasi tarihi ve kronolojisi ile ilgilenmektedir. Son yayınlarında Geç Hitit Krallığı Karkamış ve Gurgum’un (Kahramanmaraş) yeni kronolojilerini yeniden yapılandıran Peker, Karkamış Türk-İtalyan Heyeti’nin Kazı Başkan Yardımcısıdır.

ANAMED, programı başarıyla tamamlayan bütün öğrencilere sertifika temin eder. Resmi transkript belgesi istiyorsanız lütfen anamedprograms@ku.edu.tr ile önceden iletişime geçiniz.

2024 yazında çevrimiçi gerçekleşecek olan Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı’nın öğrenim ücreti $500 USD’dir.

ANAMED ihtiyaç ve başarı durumuna göre limitli sayıda burs imkanı sunacaktır. Burs başvurusunda bulunmak için, lütfen yazacağınız Niyet Mektubu’na burs için değerlendirilmek istediğinizi belirten bir paragraf ekleyiniz.

Başvurunuzu tamamlamadan önce “1. Başvuru Koşulları” kısmını incelemeyi ve uygun bir aday olup olmadığınızı kontrol etmeyi unutmayınız.

Başvurunuzu tamamlamak adına Başvuru Formunu’nu doldurunuz ve referans mektubunuzu eğitmeninizden son başvuru tarihinden önce anamedprograms@ku.edu.tr hesabına iletmesini rica ediniz. Referans mektubu talebi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Burs başvurusunda bulunmak için, lütfen yazacağınız Niyet Mektubu’na burs için değerlendirilmek istediğinizi belirten bir paragraf eklemeyi unutmayınız.

Online formun işlevselliğini koruması adına başvurunun tek seferde tarayıcı penceresi kapatılmadan tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru formunda gerekecek bilgilerin listesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 5 Mayıs 2024, 23:59 (UTC+3)

Sonuçlar Haziran ayı içerisinde açıklanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için anamedprograms@ku.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.