Scroll Top

Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı

Tarih: 18 Temmuz – 5 Ağustos 2023

Başvuru Dönemi: 15 Şubat – 15 Mart 2022 28 Mart 2023, 23:59 (GMT +03:00, Türkiye saatiyle)

Anadolu’da en eski yazılı belgeler, Eski Asurca olarak bilinen Akadca’nın bir lehçesiyle Orta Tunç Döneminde yazmış olan Asurlu tüccarlardan gelmektedir. Hititlerin kurduğu ve varlığını MÖ 17. ile 12. yüzyıl arası sürdürmüş olan devletleri, Hititçe ve Akadca belgelerin korunduğu bir arşiv oluşturmuştu. Geç Tunç Döneminin sonlanmasının ardından Asur Krallığı Anadolu’ya yayıldı ve arkasında Anadolu tarihine ışık tutan belgeler bıraktı.

Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı da buradan hareketle, tarihi MÖ 20. yüzyıla kadar giden, Anadolu’nun en eski tarihi belgelerini inceleyebilmek için genç araştırmacılara gerekli altyapıyı sağlamayı amaçlıyor. Hititçe, Akadca dillerine bir giriş sunan, üç haftalık bu hibrit programda, bu dillerin yanı sıra Luvice ve Sümerce atölyeleri de gerçekleştirilecektir.

Sonuçlar Mayıs ayı içerisinde açıklanacaktır.
Ayrıntılı bilgi için anamedprograms@ku.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Program ilgili alanlardan lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır.Diğer başvurular program koordinatörü tarafından değerlendirilicektir.
 • Hititçe, Akadca, Sümerce veya Luvice dillerini bilme koşulu bulunmamaktadır.
 • Öğretim dili İngilizce’dir, bu nedenle katılımcıların iyi düzeyde İngilizce’ye sahip olmaları beklenmektedir.

Program, başlangıç seviyesinde Hititçe ve Akadca dil kursları sunacaktır.

Dersler haftada beş gün (Pazartesi-Cuma) yüz yüze yapılırken çevrimiçi yayınlanacaktır ve tüm katılımcıların tüm derslere katılmaları beklenmektedir. Hafta sonları ödevler, atölye çalışmaları ve araştırmalar için ayrılacaktır. (bkz: Ders Programı ve İçeriği)

Programda 4 atölye çalışmasına yer verecektir, katılımcıların en azından seçtikleri bir atölyeye katılımı zorunludur:

 • Luvice’ye Giriş
  Bu beş günlük yoğun atölyede öğrenciler Luvice dilbilgisi ve epigrafisinin temellerini öğrenecekler.
 • Sümerce’ye Giriş
  Bu beş günlük yoğun atölyede öğrenciler Sümerce dilbilgisi ve epigrafisinin temellerini öğrenecekler.
 • Çiviyazısı Epigrafi Atölyesi (sadece yüz yüze)
  Bu çalıştayda öğrenciler çiviyazılı tabletlerin otograf (el çizimleri) ve dijital çizimlerini hazırlamayı öğreneceklerdir. Pandemi koşulları elverirse çalıştay İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çiviyazılı Tablet Arşivlerinde gerçekleşecek, öğrenciler burada original tabletlerle çalışma fırsatı bulacaklardır.
 • Çiviyazılı Tablet Atölyesi (sadece yüz yüze)
  Bu çalıştayda öğrenciler kendi kil tabletlerini ve yazma gereçlerini üretip, Hititçe, Akadca ya da Sümerce metinler yazarak çiviyazısının maddi yönlerini inceleyecekler.

Tüm bunlara ek olarak, Hititoloji ve Asuroloji alanlarından önde gelen bir akademisyen program süresinde bir seminer veriyor olacak.

Tüm ders materyalleri eğitmenler tarafından sağlanacaktır.

Dr. N. İlgi GERÇEK (Bilkent Üniversitesi) – Hititçe Eğitmeni & Koordinatör

Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisansını Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamlayan Gerçek, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise University of Michigan’da Hitit ve Mezopotamya Çalışmaları alanında almıştır. Doktora sonrası araştırma bursu ile University of Copenhagen’e gitmeye hak kazanan Gerçek, aynı zamanda hem ANAMED, hem de İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Hititoloji Bölümü’nde araştırmacı ve eğitimci pozisyonlarında bulunmuştur. Araştırmaları Geç Tunç Çağı Anadolu’nun sosyal ve politik tarihi, özellikle de ve Hitit Anadolusu’nda emperyalizm, sınırlar, kimlik, göçebelik ve tarihsel coğrafya üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Doç. Dr. Selim Ferruh ADALI (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) – Akadca Eğitmeni

Adalı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını University of Sydney, Eskiçağ Tarihi Bölümü’nde tamamlayan Adalı, 2009-2015 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde Akkadça, Sümerce ve Hititçe dersleri vermiştir. Doktora tezi 2011 yılında Helsinki’deki Assur Araştırmaları Devlet Arşivleri dizisi kapsamında yayınlandı. 2013-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde Kıdemli Bursiyer olarak bulunmuştur. Geç Assur döneminde iklim değişikliğinin rolü, Assur ve Babil edebiyatı ve fal metinlerinin yanı sıra İskitlerin ve Kimmerlerin antik Yakın Doğu’daki rolü ve Anadolu Demir Çağı tarihi ve epigrafisi üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Dr. Jana MATUSZAK (Tübingen Üniversitesi) – Sümerce Eğitmeni

Dr. Matuszak, Tübingen Üniversitesi (Almanya) Eski Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. Tübingen (Almanya), Londra (İngiltere) ve Bern (İsviçre)’de Eski Yakın Doğu Dilleri, Eski Yakın Doğu Arkeolojisi ve Karşılaştırmalı Din okudu. Doktora derecesini 2017 yılında Tübingen Üniversitesi’nden “Ve siz, siz kadın mısınız?!” başlıklı tezi ile aldı. Bu tezi ile Uluslararası Asurbilim Derneği Tez Ödülü (2018) ve Alman Akademik Burs Vakfı’nın (2019) Johannes Zilkens Beşeri ve Sosyal Bilimler Tez Ödülü’nü (2019) aldı. 2015-2020 yılları arasında Jena Üniversitesi’nde (Almanya) ve Londra SOAS Üniversitesi’nde (İngiltere) öğretim ve araştırma pozisyonlarında yer aldı. 2021 yılından itibaren Tübingen Üniversitesi’ne katıldı. Burada Sümerce ve Akadca dersleri vermektedir. Araştırma ilgi alanları arasında Eski Yakın Doğu’da cinsiyet, Eski Babil hukuk ve entelektüel tarihinin yanı sıra Sümerce’nin, anadili Akadca olanlar tarafından anlaşılması ve aktarılması yer almaktadır.

Doç. Dr. Hasan PEKER (İstanbul Üniversitesi) – Luvice Eğitmeni

İstanbul Üniversitesi Eski Diller ve Kültürler Bölümü öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi’nden Hittitoloji ve Yakın Doğu Arkeolojisi alanlarında lisans, Hititoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. 2015-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Hititçe ve Luvice dersleri vermiştir. İstanbul ve Boğaziçi Üniversitelerinde Hititçe, Luvice, Akadca ve Eski Mısırca dersleri vermektedir. Geç Tunç ve Demir Çağlarında Anadolu ve Suriye’nin siyasi tarihi ve kronolojisi ile ilgilenmektedir. Son yayınlarında Geç Hitit Krallığı Karkamış ve Gurgum’un (Kahramanmaraş) yeni kronolojilerini yeniden yapılandıran Peker, Karkamış Türk-İtalyan Heyeti’nin Kazı Başkan Yardımcısıdır.

ANAMED, programı başarıyla tamamlayan bütün öğrencilere sertifika temin eder. Resmi transkript belgesi istiyorsanız lütfen anamedprograms@ku.edu.tr ile önceden iletişime geçiniz.

 • Programa çevrimiçi olarak katılmadıkları sürece katılımcıların ANAMED’de kalmaları beklenir. Dersler de aynı binada yapılacak ve Zoom üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak.
 • Haftanın 5 günü öğle yemeği dahildir. Öğrencilere, yakındaki bir restoranda kullanılmak üzere kupon verilecektir.

Uçak bileti ve vize masrafları her katılımcının kendi sorumluluğundadır. Sağlık sigortası tüm öğrenciler için zorunludur.

Koç Üniversitesi COVID-19 Sağlık Konseyi’nin kural ve önerilerine dayanarak, 2022 yazında bir sonraki güncellemeye kadar ANAMED’de aşağıdaki önlemler alınacaktır.

 • Eylül 2021 itibariyle KU kampüsüne ve dolayısıyla ANAMED binasına girebilmek için tüm bireylerin (öğretmen, personel, misafir vb.) tam olarak aşılanmış olması gerekmelidir. Bu yüzden katılımcılar program başlamadan önce e-posta yoluyla COVID-19 aşı karnelerini (son aşılama son 6 ay içinde olmalıdır) paylaşmalıdır.
 • Katılımcılar binaya ve kamu binalarına giriş yapmak ve toplu taşıma araçlarını kullanmak için zorunlu olan HES kodunu almalıdır ve bina girişinde güvenlik görevlilerine göstermelidir.
 • Tüm program katılımcıları (öğrenciler ve eğitmenler), sınıflar dahil kapalı ortak alanlarda her zaman maske takmalıdır.
 • Katılımcılardan birinin testinin pozitif çıkması durumunda katılımcının karantinaya alınmaldır.

2022 yazında gerçekleşecek olan Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı’nın yüz yüze program ücreti; yüz yüze eğitim, konaklama (ANAMED’de) ve öğle yemekleri (haftada 5 gün) dahil olmak üzere $1500 USD’dir. Sadece çevrimiçi eğitimin dahil olduğu çevrimiçi öğrenim ücreti ise $500 USD’dir.

ANAMED ihtiyaç ve başarı durumuna göre limitli sayıda burs imkanı sunacaktır. Burs başvurusunda bulunmak için, lütfen yazacağınız Niyet Mektubu’na burs için değerlendirilmek istediğinizi belirten bir paragraf ekleyiniz.

Başvurunuzu tamamlamadan önce “1. Başvuru Koşulları” kısmını incelemeyi ve uygun bir aday olup olmadığınızı kontrol etmeyi unutmayınız.

Başvurunuzu tamamlamak adına Başvuru Formu’nu doldurunuz ve referans mektubunuzu eğitmeninizden son başvuru tarihinden önce anamedprograms@ku.edu.tr hesabına iletmesini rica ediniz. Referans mektubu talebi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Burs başvurusunda bulunmak için, lütfen yazacağınız Niyet Mektubu’na burs için değerlendirilmek istediğinizi belirten bir paragraf eklemeyi unutmayınız.

Online formun işlevselliğini koruması adına başvurunun tek seferde tarayıcı penceresi kapatılmadan tamamlanması gerekmektedir. Başvuru formunda gerekecek bilgilerin listesi için buraya tıklayabilirsiniz.