Scroll Top

Kütüphane Kullanım Kuralları

ANAMED ve NIT Kütüphaneleri Güncel Kurallar

ANAMED ve NIT Kütüphaneleri’nin kullanımı yalnızca ANAMED ve NIT Kütüphaneleri Ortak Üyelik Formunu doldurarak, üyeliği onaylanmış kişiler tarafından mümkündür.

 

Üyeler kütüphaneye her girişlerinde üyelik kartını danışmaya göstermekle yükümlüdür. Üyelik kartı kişiye özeldir. Kartın başkası tarafından kullanıldığının tespiti durumunda kullanıcının kaydı iptal edilir. Üyelerin ANAMED Kütüphanesi’ne misafir getirme hakları bulunmamaktadır.

 • Dış üyelik 1 yıl için verilir. Her yılın sonunda üyeler yenileme başvurusu yaparak kurum aidiyetlerinin ve kütüphane kullanım ihtiyaçlarının devamını açıklamak ve kanıtlamakla yükümlüdürler. 1 yılın sonunda yenileme başvurusunda bulunmayan dış üyelerin üyelik kayıtları silinir.
 • Kullanıcılar kütüphane personelinin yaptığı uyarıları dikkate almakla yükümlüdürler. Kurallara uygun hareket etmeyen kullanıcılar sözlü olarak uyarılır. Kütüphane personeli tarafından gerekli görülen izleme süresi sonucunda üyelikten süreli veya süresiz olarak çıkarılırlar.
 • Kütüphane çalışma saatleri kütüphane personeli tarafından belirlenir. Bu saatler zaman zaman değiştirilebilir. Saat değişikliğiyle ilgili duyurular kütüphanedeki panolara asılır ve kütüphanenin sosyal medya hesabında paylaşılır.
 • Kütüphane kullanıcıları kütüphane kaynaklarına özen göstermeli. Kaynakların içine yazılması, üstlerinin çizilmesi, içlerinden sayfaların koparılması yasaktır. Kütüphane materyalinde herhangi bir hasar olması durumunda, kullanıcı idare tarafından belirlenen fiyatı ödemek veya materyali yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.
 • Kullanıcılar kaynakları rafa koymaya çalışmamalıdırlar. Kullanıcılar kaynakları kullandıktan sonra masaların üstünde bırakmalıdırlar. Günün sonunda, iç kullanım istatistiklerini tutmak için masalardaki tüm kaynaklar, raflara kaldırılmadan evvel, kütüphane ekibi tarafından sayılmaktadır.
 • Dış üyeler, başka bir zaman kullanmaları gereken kitapları, üstlerine adlarını yazan bir not bırakarak, kitapları “Kullanımdaki Kitaplar” rafına bırakabilirler. Bu raflar her ayın başında boşaltılmaktadır. Bu raftaki kitaplar, kütüphane personeli tarafından, önceden bildirilmeksizin ödünç verilebilir, Koç Üniversitesi mensuplarına ödünç verilebilir.
 • Kütüphanede fotoğraf çekmek kütüphane yönetiminin iznine bağlıdır. Kullanıcılar telif haklarından doğan kısıtları gözetmekle yükümlüdür ve kitapların tamamını tarayamaz veya kopyalayamazlar.
 • ANAMED Kütüphanesi dış üyelere materyal ödünç vermemektedir. Dış üyeler herhangi bir materyali kütüphane alanının dışına çıkaramazlar. Kütüphane materyallerinin tümünde manyetik güvenlik bandı bulunmaktadır. Kapılarda bulunan sistem alarm verdiğinde üyeler çantalarını personele göstermekle yükümlüdürler.
 • Ödünç alınan materyaller, öngörülen süre içinde iade edilmelidir ve iadeleri uygun şekilde kütüphanede kaydedilmelidir.
 • Belirlenmiş kategorilerdeki kütüphane kaynakları özel izin alınmaksızın ödünç alınamaz: (a) Referans koleksiyonlarındaki kaynaklar; (b) “Yalnızca kütüphane kullanımı” etiketli kaynaklar; (c) Ayrıbasımlar; (d) Dergiler.
 • İade tarihi geçmiş birçok materyal için ceza günlük 2,50 TL’dir. Geçici cezasız dönemden sonra iade edilen bütün materyaller, iade tarihinin geçirildiği her gün için cezaya tabii tutulacaktır. Örneğin, dört gün gecikmeli iade edilen bir kaynak, 10 TL’lik bir cezaya tabi tutulacaktır.
 • Suna Kıraç Kütüphanesi’nden ödünç alınan DVD’ler için ceza günlük 10 TL’dir. Bu kaynaklar için geçici cezasız dönem yoktur.
 • Bir kullanıcı herhangi bir kaynağa hasar verdiğinde ya da kaybettiğinde derhal  anamedLibrary@ku.edu.tr adresine mail atarak veya 0-212-393-6061 numaralı telefonu arayarak haber vermelidir.
  Kayıp durumlarında, kullanıcılardan materyalin güncel bedeli, 50 TL işlem bedeli ve varsa gecikme bedeli talep edilir.
 • Kütüphanedeki tüm bilgisayarların ve IT hizmetlerinin kullanımı, Koç Üniversitesi bilgisayarlarının ve veri ağlarının kullanım politikasınauygun olmalıdır.
 • Kablosuz ağ yalnızca akademik çalışmalar içindir. Kablosuz ağı program, film vb. indirmek için kullanmak yasaktır.
 • Hiçbir sandalye veya masa bir kişinin özel kullanımına tahsis edilemez.
 • Kullanıcıların, dizüstü bilgisayarları ve defterleri dışında herhangi bir kişisel eşyayı kütüphanenin içerisine getirmelerine izin verilmemektedir. Tüm kişisel eşyalar Referans masasının yanında bulunan kilitli dolaplara yerleştirilmelidir.
 • Kaybolan özel eşyalar için kütüphane yönetimi sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Kullanıcılar, başkalarının sessiz çalışma haklarına saygı göstermelidir. Bunun için kütüphane genelinde sessiz olunmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya video izlemek (kulaklıkla bile) yasaktır.
 • Kütüphanede cep telefonları kapatılmalı veya titreşimsiz sessiz modda olmalıdır. Cam kapıların dışında, ses yalıtımı olmadığı için, telefon görüşmesi yapmak ve yüksek sesle konuşmak yasaktır.
 • Kütüphane bireysel çalışma için tasarlanmıştır. Grup çalışmaları yapılamaz.
 • Kütüphanede kapalı pet şişe içinde su veya ağızlıklı matara dışında yiyecek ve içecek tüketimi yasaktır. Su içmek için bardak temin edilemez.
 • Kütüphanenin tüm alanları temiz ve özenli kullanılmalı, tüm çöpler çöp kutularına atılmalıdır.
 • Acil bir durumda ya da yangın alarmı duyulduğunda, kütüphane personelinin uyarısı doğrultusunda kütüphane hızlı bir şekilde terk edilmelidir.