Scroll Top

Dimitra Sikalidou

Dimitra Sikalidou
Aristotle University of Thessaloniki
Palaiologos Kilise Mimarisi Çalışmalarında Uygulanan Yöntemlerin ve Tarihsel Yorumun Değerlendirilmesi

Dimitra Sikalidou, AUTh’de Bizans Arkeolojisi ve Sanatı alanında doktora adayıdır. Doktora projesi “Palaiologan Kilise Mimarisi Çalışmalarında Uygulanan Yöntemlerin ve Tarihsel Yorumun Değerlendirilmesi” başlığını taşımaktadır.

Sikalidou, önemli vaka çalışmalarının yeniden değerlendirilmesi yoluyla, yapılara belirli bir tarihsel bağlamda sosyal bir ifade olarak yaklaşarak Palaiologos dönemi mimarlık tarihini gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Sikalidou, önemli metodolojik araçların (örneğin mimari “okullar”/evrimsel tipoloji teorisi) kullanımından kaynaklanan hatalı sonuçların altını çizerek, Palaiologos Mimarisi’nin genellikle kabul edilenden çok daha çeşitli olduğunu öne sürüyor. Sikalidou’nun analizi yapı ve morfolojinin incelenmesiyle sınırlı olmayıp bütüncüldür. Tarihsel kanıtların (yazıtlar ve kaynaklar) ve mekânsal deneyimi geliştiren bir dizi faktörün (heykeltıraşlık, ikonografi, binaların bulundukları yerle ilişkili önemleri) incelenmesini içerir. Bu yaklaşım sayesinde Sikalidou, 1261 sonrası karmaşık tarihsel koşullarda hamilerin ve onların özel gündemlerinin önemini vurgulayan alternatif bir mimarlık yorumu sunmaktadır.

Sikalidou, teziyle Tsagada “Mükemmel Performans” Ödülü, Aristotle Üniversitesi tarafından “Akademik Mükemmellik” ve iki “Erasmus+” Bursu (Johannes Gutenberg-Universität Mainz/ GABAM) ve ARIT tarafından verilen “W.D.E. Coulson & Toni Cross Aegean Fellowship” ile ödüllendirilmiştir.