Berardi, Carlo

University of Michigan, Ann Arbor

Araştırma Konusu: Komnenos Aristokrasisi ve Şövalyelik İdeali: Sanat Tarihsel Bakış Açısı

Carlo Berardi, hâlen doktora adayı olduğu Michigan Üniversitesi (Ann Arbor), Sanat Tarihi Bölümü’ne 2017’de katılmıştır. Doktora tez projesi, 12. yüzyıl Akdeniz’inde aristokratik öz-temsil stratejilerini çevreleyen fikirler arasındaki çapraz tozlaşmayı ve görsel ve edebi söylemin savaşçılık değerleri etrafında yeniden çerçevelenmesini incelerken özel olarak Bizans’a ve Komnenos elitleriyle Hıristiyan komşuları (çoğunlukla hem Avrupa’daki hem de Haçlı devletlerindeki Batılılar, ama aynı zamanda da Gürcüler, Güney Slavları ve Rus’ halkı) arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
Palermo’da (Sicilya) doğup büyüyen Berardi, Akdeniz üzerinden meydana gelen kültürel ve sanatsal değiş tokuş dinamiklerine hep ilgi duymuştur. Diğer akademik ilgi alanları arasında ise saray kültürü, şövalyelik, ekphrasis ve görsel retorik, damnatio memoriae, taşınabilirlik ve hediye alıp verme pratikleri yer alıyor.

Bursiyer Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…