Scroll Top

Marc Czarnuszewicz

Marc Czarnuszewicz
University of St Andrews
İstilacılardan Sultanlara: Büyük Selçukluların Sosyoekonomik Etkisinin Düzenlemesi

St. Andrews Üniversitesi tarih bölümünde doktora adayı olan Czarnuszewicz’ın projesi, Anadolu ve İran tarih yazımında ‘Büyüklüğü’ nispeten ihmal edilmiş bir hanedan olan Büyük Selçuklu hanedanını inceliyor. İlk durumda, hanedanın bölgeye olan ilgisi genellikle 1071’deki Malazgirt Savaşı ile hem başlayıp hem de bitmiş olarak görülüyor; erken dönem Türk Anadolu’sunun beylikleri siyasi ve kültürel olarak tamamen ayrı devletler olarak görülüyor. İkincisinde, hanedanın ‘Türklük’ algısı, daha sonraki Moğollar veya Timurlular gibi yıkıcı fatihler olduklarına dair temelsiz iddialara ve daha geniş sosyo-kültürel miraslarının analiz edilmemesine yol açmıştır.
Büyük Selçukluları yeniden değerlendirmek, İmparatorluklarının yeniden haritalandırılmasını gerektirmektedir. Marc’ın projesi, fetihlerinin yol açtığı kültürel değişimin mekaniğine odaklanarak ve bu değişimin tam olarak nerede ve nasıl gerçekleştiğini haritalandırarak, Selçukluların etkisi ve yönetimi için anakronik sınırlardan kaçınan ve bölgeleri bölmek yerine birbirine bağlayan yeni bir model önerecektir. Bu sayede Malazgirt savaşının neden yapıldığı, Büyük Selçuklu sarayına ait günümüze ulaşan eserlerin tamamının neden Türkçe değil de Farsça ve Arapça yazıldığı ve Selçukluların tartışmalı kültürel mirasının Anadolu ve İran arasında neden bu kadar farklılık gösterdiği sorularına yanıt bulunacak.