Scroll Top

Ivanova, Mirela

Ivanova, Mirela
Oxford University
Geç Ortaçağ Balkanları’nda Kutsal Erkekler ve Kadınlar, y. 1300–1500

Dr. Ivanova, Bizans ile Orta ve Doğu Avrupa’nın kültür ve düşünce tarihi üzerine çalışan bir tarihçidir. Özellikle yazılı kültür, okuryazarlık ve çokdillilik ile farklı diller ve siyasi bağlamlar arasındaki kültürel aktarımla ilgilenmektedir. ANAMED’de bulunduğu süre boyunca, belirli bir yazın türüne, azizlerin yaşam öykülerine (hagiografilere) odaklanacak ve bu eserlerin üretiminin Geç Orta çağ’da Balkanlar’daki toplulukları nasıl harekete geçirmeye çalıştığını inceleyecektir.