Scroll Top

Canan Karataş Yüksel

Canan Karataş Yüksel
Hatay Mustafa Kemal / Ege Universitesi
Çanak Çömlek Verileriyle Kuseyr Yaylası Yerleşimlerinin Neolitik Dönemden Erken Tunç Çağı Sonuna Kadar İncelenmesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan ve Ege Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda Doktora öğrencisi olan Canan Karataş Yüksel, 2017-2022 yılları arasında Prof. Dr. Hatice Pamir Başkanlığı’nda yürütülen “Kuseyr Yaylası Yüzey Araştırmaları” projesinde ekip üyesi olarak yer almıştır.

Doktora eğitiminin başlangıcında bu projeye dahil olmasındaki en büyük motivasyonu, Hatay’ın tarihöncesi Amik Ovası odaklı araştırmalarına farklı bir perspektiften bakarak dağlık bölgeden verilerle katkı sunmak olmuştur. Toplamda beş sezon süren arazi çalışmaları sonucunda Neolitik Dönem’den Erken Tunç Çağı sonuna tarihlenen 18 höyük yerleşimi tespit edilmiştir.

Yaklaşık 5000 yıllık uzun bir tarihsel süreç içindeki sosyal, kültürel, ekonomik değişim ve dönüşümleri incelemeyi amaçlayan bu çalışmasında özellikle ilk yerleşik tarım topluluklarına ait son derece ilgi çekici veriler elde edilmiştir. Alanda bilindiği gibi Amik Ovası’nda şimdiye kadar gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, ovanın alüvyal dolgusu nedeniyle Neolitik Dönem’e ait son derece kısıtlı verilere ulaşılmıştır.

Dolayısıyla bu doktora çalışmasıyla Karataş Yüksel , hem Kuzeybatı Suriye ve Anadolu kesişim noktasındaki bu bölgenin neredeyse hiç bilinmeyen Neolitik Dönemi’ni, hem de Kuseyr Yaylası’nın prehistorik-protohistorik dönem gelişimini tanımlayabilmeyi ve arkeoloji literatürüne katkı sunmayı hedeflemektedir.