Scroll Top

Maria Choleva

Maria Choleva
Harvard University
Tarih Öncesi Ege’de Çömlekçi Çarkı İçin Zanaatkâr Yaratmak: Buluntulara Disiplinlerarası Antropolojik Bir Yaklaşım

Dr. Choleva, Ege prehistoryası, çanak çömlek yapım teknikleri ve teknoloji antropolojisi konularında uzmanlaşmış bir arkeologdur. Lisans derecesini Atina Üniversitesi’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nden almıştır. Louvain Üniversitesi’nde (2016–2018), Atina British School Fitch Laboratuvarı’nda (2019), Atina Üniversitesi’nde (2020–2022) ve Harvard Üniversitesi Helen Araştırmaları Merkezi’nde (2022–2023) doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur.

2021 yılında Selanik Üniversitesi’nde Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Yunanistan ve Türkiye’de çeşitli arazi ve araştırma projelerinde yer almakta ve yılda iki kez çıkan Krisi adlı Yunan insan bilimleri dergisinin eş editörlüğünü yapmaktadır. Maria’nın araştırmaları teknolojinin maddeselliği üzerine odaklanmaktadır. Projelerinde, beden tekniklerinin sosyal rolleri ve kültürel bilgiyi şekillendirmedeki rolüne odaklanarak Tunç Çağı’nda Ege’de çömlekçi çarkının getirdiği yeniliklerin benimsenmesi ve aktarılması süreçlerini araştırır.

Dr. Chovela, ANAMED’de Tarih Öncesi Ege’de Çömlekçi Çarkı İçin Zanaatkâr Yaratmak: Buluntulara Disiplinlerarası Antropolojik Bir Yaklaşım başlıklı projesi üzerinde çalışacaktır. Bu araştırma, arkeolojik sorgulamayı, bilimsel temelli yöntemleri ve sosyal uygulama ve cisimleşme teorilerini birleştiren yenilikçi bir disiplinlerarası yaklaşım kullanaracak ve MÖ 3. binyılda Yunanistan anakarası ile Batı Anadolu’daki çömlekçi çarkları arasındaki bağlantının izini sürecektir.