Yalçın, Serdar

Macalester College

Araştırma Konusu: Suriye’den Girit ve Ötesine: Yunanistan’daki Oryantalizan ve Arkaik Dönem Tapınakları Üzerindeki Geç Hitit Etkisini Keşfetmek

Macalester College’da sanat tarihi yardımcı doçenti olan Dr. Yalçın, Antik Yakın Doğu ile Akdeniz sanatı ve arkeolojisi konularında uzman olarak Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’nun Tunç ve Demir Çağı kültürlerine odaklanmaktadır. Araştırma alanları arasında sanat ve kimlik, toplumsal cinsiyet ve temsil, Antikçağ dünyasındaki sanatsal bağlantılar ve Batı’daki eski eser merakı ile Avrupa ve Amerika’daki eski eser koleksiyonlarının oluşumu yer alıyor. Dr. Yalçın, ANAMED bursiyeri olarak yapacağı çalışmada, Erken Yunan tapınakları ve mimari heykelleri üzerindeki Geç Hitit etkisi ve Anadolu’nun Demir Çağı krallıklarının bu etkileşimde oynadığı rol konusundaki araştırmalarını genişletmeye devam edecektir. Dr. Yalçın, Macalester’dan önce, New York’taki Columbia Üniversitesi ve Parsons School of Design’da Antikçağ ve Batı sanat tarihi ile müze çalışmaları üzerine lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. Metropolitan Sanat Müzesi, Pierpont Morgan Kütüphanesi ve Kahire’deki Hollanda-Flaman Enstitüsü’nden burslar ve ödüller almıştır. Dr. Yalçın, öğretim ve araştırma çalışmalarının yanı sıra Columbia Üniversitesi Mezopotamya Anıtlarını Haritalandırma Projesi ile Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazı Projesi’nin de üyesidir.

Bursiyerin Tanıtm Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…