Çelik, Mehmet Ali

University of California, Davis

Araştırma Konusu: On Yedinci Yüzyıl’da Toplumsal Dönüşüm ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Bir Kırsal Eşrafın Ortaya Çıkışı

Mehmet Ali Çelik, California Üniversitesi (Davis), Tarih Bölümü’nde doktora adayıdır. Lisansüstü derecesini erken modern dönem Avrupa entelektüel tarihi alanında tamamlayan Çelik, araştırmasını Osmanlı İmparatorluğu’nun erken modern dönemdeki toplumsal ve iktisadi tarihine odaklamaktadır. Doktora projesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 17.  yüzyıldaki genel dönüşümünü analiz ederken çeşitli Balkan ve Anadolu eyaletlerinde toprak sahibi yeni bir kırsal eşrafın ortaya çıkışının, tarım ekonomisindeki değişimlerin, mülkiyet ilişkilerinin ve sınıf yapısının önemini vurguluyor. Köylü sınıfının tarihi bu projenin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Çelik’in araştırması ayrıca 16. ve 17. yüzyıllar boyunca meydana gelen uzun süreli demografik, iktisadi ve toplumsal değişimlerin izini sürüyor. Çelik, Osmanlı tarihi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra erken modern dönem Avrupa’sı, Safevi İran’ı ve Babürlü Hindistan’ının toplumsal ve iktisadi tarihiyle de ilgileniyor.

Bursiyerin Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…