Scroll Top

Mehmet Emin Güleçyüz

Mehmet Emin Güleçyüz
University of Chicago
Molla Fenari ve Geç Ortaçağ Anadolu’sunun Entelektüel Tarihi

Mehmet Emin Güleçyüz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden İslami Çalışmalar ve Felsefe lisans derecelerine ve Freie Universität Berlin’den İslam Entelektüel Tarihi yüksek lisans derecesine sahiptir. Halen Chicago Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Çalışmaları alanında doktora adayıdır. Doktora tezi, geç ortaçağ Anadolu’sunun, özellikle de 14. ve 15. yüzyılların entelektüel tarihine odaklanmaktadır. Güleçyüz’ün tezi, Molla Fenari’nin (ö. 1431) kariyerine, entelektüel ağlarına ve ilmine vurgu yaparak, Anadolu’nun akli bilimler, felsefi tasavvuf, Hanefi fıkhı ve okült teori ve pratik arasındaki canlı entelektüel manzarasını göstermeyi amaçlamaktadır. Güleçyüz, ANAMED’deki ikameti sırasında, birincil kaynaklara başvurmak ve tezi için çağdaş metinsel ve para-metinsel tarihsel veriler toplamak üzere İstanbul’daki ve diğer yerlerdeki el yazması kütüphanelerinde araştırmalar yürütmektedir.