Scroll Top

Hasan Baran Fırat

Hasan Baran Fırat
Independent Researcher
Sessizliğin Ciddiyetinden Gürültünün Yaygarasına: Erken Modern İstanbul’un Kentsel Sahnesinde Osmanlı Hanedanı’nın İşitsel Varlığı

Dr. Fırat Erken Modern Osmanlı İstanbul’u ve Napoli’nin işitsel gelenekleri ve müzik kültürünü araştırmaktadır. Temel ilgi alanları Kent Müzikolojisi, Duyusal Tarih ve Mimari Akustik olup, duyusal çalışmalar ve dijital beşeri bilimler arasında bilimsel bir diyalog geliştirmeye odaklanır.

Campania Luigi Vanvitelli Üniversitesi’nden Mimarlık alanında doktora derecesini “Tarihsel Bilgiye Dayalı Ses Manzarası Tasarımı: Tarihsel Ses Manzaralarının Dijital Yeniden İnşası için Bir Yöntem” başlıklı teziyle almıştır. Bu tez on sekizinci yüzyıl Napolisisi’nin ses manzarasını incelemiştir.

Şu anda Dr. Fırat’ın ANAMED’deki projesi, doktora araştırması sırasında geliştirdiği yöntemin Osmanlı İstanbul’u örneğine uygulanmasını içermektedir. Araştırması, Atmeydanı’na ve kent müziğinin çeşitli formlarının dolaşımına özel bir ilgi göstererek, İstanbul’un kamusal alanlarında sarayın işitsel temsilleri etrafında dönmektedir.