Scroll Top

Banu Özdilek-Tıbıkoğlu

Banu Özdilek-Tıbıkoğlu
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Geçmişten Günümüze Arkeolojik-Jeolojik ve Epigrafik Veriler Işığında Issos-Epiphaneia’da Depremin İzleri – Depreme Dayanıklı Antik Kent Planlaması

Doçent Dr. Banu Özdilek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda 2012 yılından bu yana öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hatay Erzin’deki İssos-Epiphaneia Arkeolojik kazı ve araştırmalarının 2022 yılından beri bilimsel danışmanlığını yürütmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Antalya Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktorası Rhodiapolis Tiyatrosu ve Lykia Tiyatroları üzerine olup, 2011 yılında doktora derecesini almıştır. Doktorası sırasında Université Bordeaux Montaigne’de Ausonius Institut de recherches antiquité et moyen age’dan araştırma bursu almıştır. Universita Degli Di Cassino’da Hatay Arkeolojisi üzerine ders vermiştir.   Ankara İngiliz Araştırma Enstitüsü’nde ve Münih Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde İssos-Epiphaneia’nın yaşanan depremler üzerine araştırma yapmak üzere burs almıştır. Özdilek Lykia Bölgesi’nde Patara, Tlos, Beydağları, Xanthos, Letoon, Rhodiapolis, Myra-Andriake kazılarında 2000 senesinden beri bilimsel üye olarak yer almaktadır. 2022 yılından beri İssos-Epiphaneia’da kazı çalışmaları yürütmektedir. Lykia Bölgesi antik mimarisi ve Hellenistik-Roma Dönemi Andriake ve Letoon seramikleri üzerine çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Bir kitabın editörlüğünü yapmış ve “Arkeoloji Yolculuğunda Hatay” daimî sergisinin küratörlüğünü üstlenmiştir. Banu ve Onur Tıbıkoğlu, patentini aldıkları ve Guinness Dünya Rekorları’na giren Co- Existence adını verdikleri dünyanın en büyük taban mozaiğinin tasarımcılarıdır. Araştırma konuları Antik tiyatrolar, Hellenistik ve Roma Dönemi seramikleri, kült ve Roma mozaikleridir.

Bu projede, 6 Şubat 2023 Hatay ve çevresinde gerçekleşen büyük yıkıcı depremler sonrasında gündeme gelen deprem konusunun İssos- Epiphaneia antik kenti üzerinden, antikçağdan günümüze kadar toplum, hafıza, bellek ve kültürel miras açısından tecrübeleri sunulacak ve deprem sonrası çıkarabilecek dersler üzerine çalışmalar yapılacaktır. Hatay’ın Erzin ilçesinde yer alan Issos-Epiphaneia antik kentinde, bölge deprem tarihine de ışık tutacak veriler sunacağı öngörülen, antik yapılaşma üzerinde deprem bulgularının tespit edilmesine yönelik çok disiplinli bir araştırma yürütülmesi ve bunun yanı sıra 6 Şubat depremi sonrasında antik kentte oluşan hasarların restorasyonu, yapıların depreme karşı korunmasına yönelik alınacak önlemler planlanmaktadır. Issos- Epiphaneia’da yürütülen kazılar sonucunda açığa çıkarılmış yapıların inceleneceği araştırmada, yapı topluluğu inşaat ve mimari özellikleri göz önünde bulundurularak duvar tahribatları ve yıkıntı biçimlerinin belgelenmesi hedeflenmektedir. Depremden hasar gören yapıların restorasyonu ve konservasyonu yapılacaktır. Saha çalışmalarından toplanan arkeolojik bulgular, arkeoloji, eskiçağ tarihi ve epigrafinin ürettiği veriler ile harmanlanarak bölgede yapılan kazılar kapsamında yürütülecek olan jeolojik araştırmaların bulgularıyla birlikte değerlendirilecektir. Araştırma sonuçları, doğal afetlerin bölgenin antik dönemden günümüze yaşam kültürü üzerindeki etkilerinin belirlenmesi adına yeni anlayışlar sunacak, bunun yanı sıra deprem tarihi araştırmalarına da yeni tespitler kazandıracaktır. Antik çağ deprem araştırmalarının yanı sıra, ören yerinin gelecek planlamasında depreme karşı dayanaklı antik kent planlaması hazırlanacaktır.