Scroll Top

Banu Özdilek-Tıbıkoğlu

Banu Özdilek-Tıbıkoğlu
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Arkeolojik-Jeolojik ve Epigrafik Veriler Işığında Issos-Epiphaneia’da Depremin İzleri

Hatay’ın Erzin ilçesinde yer alan Issos-Epiphaneia antik kenti’nde, bölge deprem tarihine de ışık tutacak veriler sunacağı öngörülen, antik yapılaşma üzerinde deprem bulgularının tespit edilmesine yönelik çok disiplinli bir araştırma yürütülmesi planlanıyor.

Issos- Epiphaneia’da yürütülen kazılar sonucunda açığa çıkarılmış yapıların inceleneceği araştırmada, yapı topluluğu inşaat ve mimari özellikleri göz önünde bulundurularak duvar tahribatları ve yıkıntı biçimlerinin belgelenmesi hedeflenmekte.

Saha çalışmalarından toplanan arkeolojik bulgular, arkeoloji, eskiçağ tarihi ve epigrafinin ürettiği veriler ile harmanlanarak bölgede kazılar kapsamında yürütülecek olan jeolojik araştırmaların bulgularıyla birlikte değerlendirilecek. Araştırma sonuçları, doğal afetlerin bölgenin antik dönem yaşam kültürü üzerindeki etkilerinin belirlenmesi adına yeni anlayışlar sunacak, bunun yanı sıra deprem tarihi araştırmalarına da yeni tespitler kazandıracak.