Scroll Top

Lennart Kruijer

Lennart Kruijer
Leiden University
Kozmopolit Adalar? Geç Helenistik Kommagene’de Hanedan ve Kült Yeniliklerinin Toplumsal Yerleşiminin Araştırılması

Lennart Kruijer, özellikle Kommagene Krallığı’na (modern Adıyaman bölgesi) odaklanarak, Helenistik ve Erken Roma dönemlerinde (yaklaşık MÖ 3. yy-MS 2. yy) Kuzey-Suriye’deki küreselleşme süreçlerinin ve imparatorluk dinamiklerinin etkisiyle ilgilenen bir arkeologdur. Tezinde, krallığın başkenti Samosata’daki sosyo-kültürel değişimi anlamak için Yeni Materyalist bir yaklaşım geliştirerek, ısrarcı “Doğu’da Helenizm” kavramına yeni ve daha temsili bir “topluluk perspektifi” sağlamıştır. Şu anki projesi, MÖ 1. yüzyıl mezar-kutsal alanı “Arsameia-on-the-Nymphaios” ile kuzey Kommagene’deki Kahta Çayı vadisini çevreleyen bölge arasındaki ilişkileri incelemektedir. Çalışmanın ana amacı, son derece yenilikçi Kommagene hükümdar kültünün yerleşikliğini daha iyi anlamak, çevredeki peyzajın bu ‘kozmopolit’ kült alanını nasıl barındırdığını ve karşılığında ondan nasıl etkilendiğini araştırmaktır. Bunu, F.K. Dörner’in mezar-kutsal alan ve çevresinde yürüttüğü kazılar ve saha araştırmalarından elde edilen ve şimdiye kadar yayımlanmamış verilerden oluşan Dörner Arşivi’ndeki (Forschungsstelle Asia Minor) malzemelerin eleştirel bir analizini yaparak gerçekleştiriyor. Bu paha biçilmez kültürel miras verisi kaynağının ortaya çıkarılmasıyla, MÖ 3. yy ile MS 2. yy arasında kutsal alan çevresindeki kırsal peyzajın bölgeler arası entegrasyon derecesine ilişkin sorular ilk kez araştırılabilecektir. Bunu yaparken, bu araştırma benzersiz bir şekilde Kommagene hükümdar kültünü, geleneksel olarak ele alındığı büyük ölçüde kraliyet ve elit merceklerinden daha geniş bir sosyal bağlama yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu sayede proje, Helenistik dönem küreselleşme süreçlerinin ve bunların genellikle kozmopolit sonuçlarının Anadolu ve ötesindeki hanedan (kült) alanları ile çevreleri arasındaki dinamikleri nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.