Scroll Top

Jessica Feito

Jessica Feito
Koç Üniversitesi
Proje: Gıda ve Toplum Projesi

Dr. Feito, antik yiyecek yollarını inceleyen bir arkeolog ve arkeobotanisttir. Reading Üniversitesi’nden doktora derecesine sahiptir ve burada “Regional Variation in Diet and Crop Choices: A Comparison of Roman Italy and Near East” başlıklı projesini tamamlamıştır. Geniş bir bitki kalıntısı veri kümesi kullanan Dr. Feito, kültürel tercihlerin, çevrenin ve ayrıca siyasi ve ekonomik yapıların Roma imparatorluğu içindeki tüketim kalıpları üzerindeki etkisini incelemektedir. Ocak 2022 itibariyle RHUL-ANAMED Gıda ve Toplum projesine doktora sonrası araştırma görevlisi olarak katılmıştır.