Scroll Top

Ufuk Önay

Ufuk Önay
Koç University
Anadolu’nun Çok Katmanlı Geçmişinin Birleştirilmesi Projesi (LAP) (Intern)

Ufuk Önay, Koç Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çift Anadal programlarında lisans öğrencisidir. Öğrenimi sırasında Siena Üniversitesinde değişim programına katılmıştır. İlgilendiği araştırma alanları; dijital arkeoloji, dijital insani bilimler ve Akdeniz çalışmalarıdır. Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP) ve Linking Anatolian Pasts (LAP) projelerinde rol almaktadır.