Scroll Top

Yasemin Yılmaz

Yasemin Yılmaz
Düzce Universitesi
Boğaziçi’nde Göçebelerin İzleri: Beşiktaş’taki Erken Tunç Çağı Kurgan Mezarlığını Arkeotanatolojik Metodoloji ile Anlamak

Dr. Yılmaz Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalında Doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Yılmaz, arkeo-antropologtur, arkeotanatoloji alanında uzmandır.

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı ve Bordeaux 1 Üniversitesi Bilim ve Çevre Doktora Okulu Biyolojik Antropoloji Dalı’nda “Anadolu’da Neolitik Dönemde Ölü Gömme Uygulamaları: Çayönü Örneği” adlı çalışması ile doktora derecesini almıştır (birleşik doktora, 2010). 2015–2021’de Tunceli’de arkeolojik yüzey araştırmalarını yürütmüştür. 2022’de Tunceli Pertek Tozkoparan Höyük’te Tunceli Müzesi Başkanlığında yapılan kurtarma kazılarında bilimsel danışman olarak yer almıştır.

Arkeotanatoloji yöntemini arazide ve laboratuvarda uygulayarak yaygınlaştırmaya odaklanmıştır. İstanbul’da Yenikapı, Pendik, Sirkeci, Boukoleon, Beşiktaş kazılarında, Batman Çemialo kazısında, Nahçivan’da Ovcular ve Kültepe kazılarında gömütler üzerinde arkeotanatolojik çalışmalar yürütmektedir. Arazi çalışmalarının devamındaki analizler için, Düzce Üniversitesi’nde Biyolojik Antropoloji laboratuvarını kurmuş ve burada arkeotanatoloji alanında dersler vermektedir.

Beşiktaş’taki kurgan mezarlığının arkeotanatolojik yöntemle kazılmasında aktif olarak yer almıştır. Bu proje kapsamında kremasyonların ağırlıkta olduğu insan kemiklerinin analizlerini tamamlayarak Boğaziçi’ndeki bu alanın mezarlık olarak ve olasılıkla başka işlevler için kullanım biçimini anlamayı ve bölgesel bağlantılarını çözümlemeyi hedeflemektedir.