Scroll Top

Özkan Karabulut

Özkan Karabulut
Harvard University
Sözellikten Okuryazarlığa: Alevi Dini Bilgisinin Yazıya Geçirilmesi, 1736–1826

Özkan Karabulut, Harvard Üniversitesi Tarih ve Orta Doğu Çalışmaları programında doktora adayıdır. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nden almıştır.

Araştırmaları on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Kızılbaş-Alevi ve Bektaşi topluluklarının okuma ve yazma pratiklerine odaklanmaktadır. Doktora tezi, Alevi dini bilgisinin Cönk olarak bilinen dikdörtgen defterlere yazılmış Alevi tasavvuf şiirleri aracılığıyla aktarımını incelemektedir. ANAMED’deki araştırması süresince, tez çalışması için el yazması bulunduran çeşitli kütüphanelerde ve özel arşivlerde araştırma yapacaktır.