Scroll Top

Mustafa Kemal Baran

Mustafa Kemal Baran

Dr. Mustafa Kemal Baran doktora eğitimini Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi ve Ertegün İnsani Bilimler Lisansüstü Bursu desteğiyle Oxford Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji alanlarında aldı. ANAMED’e katılmadan önce Viyana Üniversitesi’nde Andreas Tietze Türkoloji Bursiyeri ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Altınbaş Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde mimarlık tarihi ve teorisi dersleri verdi.

Dr. Baran’ın disiplinlerarası araştırması kültürel miras çalışmaları, arkeoloji ve mimarlık tarihi alanlarını kapsar. Sözlü tarih görüşmeleri, arşiv belgeleri ve sosyal ağ analizine dayanan doktora çalışması, Türkiye’de arkeoloji pratiğinin ve kültürel mirasının tarihini ve politikasını özellikle yerel toplulukların rolü ve emek meselesine odaklanarak incelemiştir.

Araştırması Santander Araştırma Ödülü, Berlin Eyalet Müzeleri Uluslararası Bursu, SALT Araştırma Fonu ve Princeton Üniversitesi Kütüphane Araştırma Bursu tarafından desteklenmiştir.