Scroll Top

Catherine Keane

Catherine Keane
Ludwig-Maximilians-Universität München
Direnç ve İyileşme: 6.–9. Yüzyıllarda Doğu Akdeniz

Dr. Keane, Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden yeni mezun olmuş ve geç antik dönem kilisesinin ekonomik rolleri üzerine uzmanlaşmıştır. Üzerinde çalıştığı kitabı, kilisenin tarımsal işleme, seramik üretimi ve bakır madenciliği endüstrisine katılımını içeren 4.-9. yüzyıl Kıbrıs’ındaki bu olguya odaklanmaktadır.
Doktora sonrası projesi olan Dayanıklılık ve İyileşme, Erken Bizans toplumlarının siyasi çalkantılar, istilalar, iklim, doğal afetler ve hastalıklara verdiği farklı tepkilere odaklanmaktadır. Topluluklar krizlere karşı birçok bireysel yolla direnç göstermiş, ekonomik kurulumlarda, kentsel mekân dönüşümlerinde ve mimari/sanatsal karışımlarda kendini gösteren becerikli müzakereler sergilemiştir. Bu araştırma, Erken Bizans Dönemi Kıbrıs, Kilikya ve Levant’taki kıyı topluluklarının kriz sonrası yeniden yapılanma ve özerk eylemlerini sentezleyecektir. Coğrafi sınırlar boyunca devam eden insan ve mal akışı, dini, sivil ve üretken alanların modifikasyonundaki yerel seçimleri göstermektedir. Bu araştırmanın 6.-9. yüzyıl stres faktörleri ve adaptasyonlarıyla ilgili olması, günümüzdeki engeller ve kimliklere uygulanabilecek önemli perspektifler sunacak ve dayanıklılık anlayışımızı dönüştürecektir.