Scroll Top

Antonello Mastronardi

Antonello Mastronardi
University of Michigan
Sullan Sonrası Çağda (MÖ 79– 59) Batı Küçük Asya’da Mali Sömürü ve Toplumsal Travma

Antonello Mastronardi, Michigan Üniversitesi’nde doktora adayıdır. ANAMED’de, Mithridates Savaşları (MÖ 88– 63) sırasında Batı Anadolu topluluklarının sosyo-ekonomik yapılarındaki değişiklikleri araştırmaktadır. Alışageldik bakış açısı Geç Roma Cumhuriyeti’de hegemonik gücün etkisini önceleken, Mastronardi projesinde bu tür toplulukları tanımlamak için ayrıcalıklı bir bakış açısı olarak yerel kanıtlara odaklanıyor. Buradan yola çıkarak nümizmatik, epigrafi ve antik tarih yazımını bir araya getiriyor.

Çatışmanın gelgitleri, giderek Batı’nın gösterişli şehirlerinde ayyuka çıkarken, her iki taraf da yerel düzeyde belirli sosyal gruplara hitap ederek yerel destek kazanmaya odaklanır ve askeri çatışmayı siyasi ve ekonomik şartlarda yapılan bir tür teklif savaşına dönüştürürler. Araştırmalar bu desteği kutuplaşmış bir şekilde tasvir etme eğilimindeyken, Mithridates’i yarı-popülist bir kışkırtıcı olarak ve tam tersi Romalıları elitlerle tanımlarken, Mastronardi’nin amacı her iki tarafın da aslında koşulsuz bağlılıkları karşılığında daha iyi koşullar vaadiyle marjinalize edilmiş gruplara hitap ettiğini göstermektir. Borçların silinmesi, hakların teslimi ve parasal müdahalenin karmaşık biçimleri şeklinde olabilen bu teklifler, kaçınılmaz olarak Batı Anadolu topluluklarının sosyo-ekonomik tablosunu gelecek yıllar boyunca değiştirmiştir.