Mikeska, Christine A.

University of North Carolina

Araştırma Konusu: Kenti Beslemek, Tanrıları Beslemek: Tunç Çağı Hattuša’sında Hayvan Ekonomisi

Christine A. Mikeska, daha önce yüksek lisans derecesini aldığı Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC-CH), Antropoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Zooarkeoloji üzerine uzmanlaşan Mikeska, zooarkeolojinin geleneksel yöntemlerini izotop analiziyle birleştirerek insan-hayvan etkileşimlerini ve onları şekillendiren toplumsal ağları inceliyor. Doktora tez projesi, Orta ve Geç Tunç Çağı boyunca Boğazköy/Hattuşa kentinde karmaşık hayvan tedarik sistemlerinin gelişimine odaklanıyor. Mikeska, erken dönem kent ekonomisine dair geleneksel yukarıdan aşağı anlatıları karmaşıklaştıran çalışmasında, kentin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan birden çok, paralel hayvan ekonomisinin var olma potansiyelini ve Hattuşa’nın gelişerek Anadolu’nun ilk imparatorluğunun başkenti hâline gelmesiyle birlikte bu ekonomilerin ne şekilde değiştiğini araştırıyor. Tunç Çağı Anadolu’suna odaklanan doktora araştırmasının yanı sıra Mikeska İtalya ve Kıbrıs’taki arkeolojik kazılarda da çalışmış, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika’daki sit alanlarından elde edilen arkeolojik faunal buluntu kümelerini analiz etmiştir.

Bursiyer Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…