Kentel, Mehmet

Istanbul Research Institute, IAE

Araştırma Konusu: Pera’nın Terkibi: Geç Osmanlı İstanbul’unun Çevresel Tarihi

Dr. Kentel, Geç Osmanlı dönemi İstanbul’unun kentsel ve çevresel tarihi üzerine çalışmaktadır. Doktora derecesini 2018’de Washington Üniversitesi’nden yüksek başarıyla aldı. Doktora tezine dayanan kitap projesi, İstanbul’un Pera semtinin meydana getirilme sürecini on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı başkentinin farklı kısımlarını birbirine bağlayan çevresel bir gelişme olarak ele alıyor. Kentel, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Araştırma Projeleri Yöneticisi ve YILLIK: Annual of Istanbul Studies dergisinin sorumlu editörüdür. Küratörlüğünü yaptığı projeler arasında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” sergisi (küratör olarak, 2019) ile Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” sergisi (danışman ve metin yazarı olarak, 2017) bulunmaktadır.

Bursiyerin Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…