Scroll Top

Catherine Barclay Scott

Catherine Barclay Scott
Brandeis University
Kaymakçı’da Özel Öğeler: İnce Taneli 3D ile Yerel Uygulamalara Dair Anlayışın İyileştirilmesi ve Yakma Öğeleri ile Ritüel Yerlerin Bağlamsal Analizi

Dr. Scott, Batı Anadolu’daki MÖ 2. binyıl kalelerinde mekân kullanımı ve organizasyonu konusunda uzmanlaşmış bir arkeologdur. Doktorasını 2019 yılında Boston Üniversitesi’nden almıştır. Tezi, özellikle MÖ 2. binyıl Kaymakçı kalesine odaklanarak, faaliyet alanlarını tanımlamak ve haritalamak için bir yöntem olarak sediman kimyasına odaklanmıştır. ANAMED’de, Kaymakçı’daki yakma özellikleri ve ritüel önbellekleri de dahil olmak üzere özel öğeleri araştırmak için 3D modeller ve diğer verileri kullanarak ortak bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışma, bu yapıların inşasını, nasıl kullanıldıklarını ve yerleşimdeki günlük yaşamda oynadıkları rolleri incelemektedir.