Scroll Top

Sergio Taranto

Sergio Taranto
Autonomous University of Barcelona & Sapienza University of Rome
Doğu Anadolu Son Kalkolitik Çağ Coba Kaselerinin İz Analizi Yoluyla İncelenmesi

Dr.Taranto, seramik malzeme üzerinde teknolojik ve işlevsel iz analizi konusunda uzmanlaşmış bir arkeologdur. Esas olarak, eski toplulukları daha iyi anlamak için yeme davranışını kültürel bir yön olarak araştırmakla ilgilenmektedir. Bu amaca ulaşmak için, Roma Sapienza Üniversitesi’ndeki LTFAPA laboratuvarında öğrendiği gibi etnografi, deneysel arkeoloji ve kullanım-değişim analizi gibi farklı yaklaşımları entegre olarak kullanmaktadır. 2022 yılında Autonomous University of Barcelona ve Roma Sapienza Üniversitesi ile ortak araştırma yaparak Tarih Öncesi Arkeoloji alanında doktora derecesi almıştır. Doktora araştırması boyunca, İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi gibi çeşitli laboratuvarlarda çanak çömlek örneklerini analiz ederek Geç-Neolitik dönem ‘Husking Tray’ olarak lüteratüre geçmiş kabuk soyma kaplarının üretim aşamalarını ve işlevini incelemektedir. ANAMED doktora sonrası araştırmacısı olarak, Güneydoğu Anadolu ve Yukarı Mezopotamya’da Geç Kalkolitik dönemin en belirgin çanak çömlek formlarından biri olan Coba kaselerin işlevi üzerine bir araştırma yürütmektedir. Araştırma, Değirmentepe ve Arslantepe’deki arkeolojik alanlardan elde edilen bu çanak çömlek formuna ait parçaların kullanım-aşınma analizini ve coba-kase replikalarının deneysel olarak yeniden üretilmesini ve kullanılmasını içermektedir.