Scroll Top

Leon Battista Borsano

Leon Battista Borsano
Scuola Normale Superiore
The Hellespontine Phrygia in the Hellenistic Period

Leon Battista Borsano bir antik tarihçi ve Yunan epigrafistidir. Hellenistik tarih alanındaki başlıca ilgi alanları, Pers İmparatorluğu’nun sonu ile Roma eyaletleşmesi arasında Küçük Asya toplumlarının ekonomik ve kültürel dönüşümleridir. Şu anda, ihmal edilmiş bu bölgenin güncel bir tarihsel temsilini sağlamak amacıyla Kyzikos kenti ve çevresi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.