Scroll Top

Valentina Orsi

Valentina Orsi
Università di Siena 1240
“Ekmek yiyeceksiniz, su içeceksiniz”: Bir İmparatorluğun Çöküşünden Önce ve Sonra Orta Anadolu’da Yemek Pişirme ve Yeme

Dr. Valentina Orsi, Yukarı ve Orta Mezopotamya, Orta Anadolu ve Kuzey Levant bölgelerinde çalışan bir Antik Yakın Doğu arkeoloğudur. Halen Türkiye ve Irak’ta arazi araştırma projelerini yönetmektedir. Yakın Doğu Seramik Analizi, Eski Yakın Doğu Arkeolojisi ve Sanat Tarihi ile Yerleşim ve Peyzaj Arkeolojisi dersleri vermiştir. Araştırma ilgi alanları gıda arkeolojisi, peyzaj ve maddi kültür çalışmalarına odaklanmakta, özellikle uzun vadeli perspektiflerde süreklilik ve süreksizlik unsurları, kültürler arası etkileşimler ve sosyo-ekonomik ve politik olgularla ilişkili olarak seramik üretimine odaklanmaktadır. Erken ve Orta Tunç Çağı arasındaki karanlık geçiş çağını incelediği ‘Crisi e Rigenerazione nella valle dell’Alto Khabur (Siria)’ (Firenze University Press 2011) ve ‘Tilmen Höyük I – Aşağı Şehirdeki Tahkimat Sistemi’ (Ante Quem 2022) adlı iki monografinin yazarıdır. 2020 yılından bu yana Uşaklı Höyük’teki Türk-İtalyan Arkeolojik Keşif Projesi’nin eş direktörlüğünü yürütmektedir. ANAMED’deki mevcut araştırma projesinde Dr. Orsi, Uşaklı Höyük kazı kayıtlarından yola çıkarak Orta Anadolu’da Tunç Çağı’nın sonu ile Demir Çağı’nın başlangıcı arasındaki pişirme ve yeme davranışlarını araştırarak antik yemek yollarını ele almaktadır.