Scroll Top

Ebru Fatma Fındık

Ebru Fatma Fındık
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Kalemişi Bezemeli Geleneksel Antakya Evleri: Deprem Sonrası Durumu ve Motiflerin Yaşatılması

Dr. Fındık, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2022 yılından beri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini 2011’de aldı; , doktora sonrası çalışmalarını 2014, 2015’te 7 ay süreyle Oxford Üniversitesi’nde Faculty of Classics, Ioannou Centre for Classical & Byzantine Studies,Corpus Christi College; 2019 ve 2023 yıllarında ise Austrian Academy of Science-Österreichisches Archäologisches Institut araştırma bursu ile Viyana’da sürdürdü.

Dr. Fındık, 1994 yılından beri Myra Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında ekip üyesi, 2014–2021 yıllarında kazı başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2022 yılında ise kazı çalışmalarına Bilimsel Danışman olarak atandı. Fındık’ın katıldığı diğer bazı projeler İstanbul Tekfur Sarayı Kazıları ve Eyüp Çömlekçiler Mahallesi Yüzey Araştırmaları, Milet, Efes Antik Kenti Kazıları, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazıları, Latmos ve Herakleiası Kazılarıdır.

Bilimsel çalışmalarını ağırlıkla Geç Antik, Bizans materyal kültürü, beylikler ve Osmanlı dönemi sanatı üzerine sürdürmektedir. Araştırmacı, ilk akademik çalışmalarını geleneksel Antakya evleri üzerine yürütmüştür. Bu nedenle projede geleneksel avlulu evlerin özellikli bir grubu olan ahşap üzerine kalem-işi bezemeli evlerin deprem öncesi ve sonrası durum tespiti, belgeleme ve değerlendirilmesi üzerine çalışacaktır.