Scroll Top

Güzin Eren

Güzin Eren
Boston University
Demir Çağı Anadolu’sunda Erken Lidya Yönetimine Yer Açmak: Sardis’te MÖ 9.–8. Yüzyılların Mimari Bağlamları

Dr. Eren, Anadolu’daki Geç Tunç ve Demir Çağı toplumlarının yapı pratiklerine geniş ilgi duyan bir arkeolog ve Lidya mimarisi uzmanıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Yerleşim Arkeolojisi alanında yüksek lisans derecesi ve Boston Üniversitesi’nden Arkeoloji alanında doktora derecesi almıştır. Boston’da 2019 yılında Üstün Öğretim Üyesi Ödülü’ne ve 2020 yılında Beşeri Bilimler Merkezi Lisansüstü Öğrenci Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Eren, Tel Atchana, Kültepe/Kanesh, Kerkenes ve Kaymakçı gibi önemli yerleşmelerde arazi araştırmalarına katılmış başarılı bir arazi arkeoloğudur. Sardis Arkeolojik Araştırmaları’nın çekirdek ekip üyesidir ve 2009’dan beri alan yöneticisi olarak görev almaktadır. Doktora tezinde, MÖ yedinci yüzyıl öncesi Batı Anadolu’nun sosyo-politik arenasını anlamamızdaki bir boşluğu gidermek için Lidya başkenti Sardis’teki anıtsal yapı ve elit yerleşme ideolojilerinin kesişimini araştırdı. ANAMED’de Erken Lidya toplumunun çeşitli örgütsel yönlerini, Demir Çağı yönetimlerinin daha geniş karşılaştırmalı bağlamı içinde yapılı çevre analizleri yoluyla incelemektedir.