Olson, Kyle G.

University of Pennsylvania

Araştırma Konusu: Yirminci Yüzyıl Ortalarında Türkiye ve İran’da Arkeoloji ve Baraj Önderliğindeki Gelişmeler: Dış Yardımlar, Arazi Bilimi ve Modernleşmenin Soğuk Savaş Tarihi

Dr. Olson, ABD’nin dış ilişkileri ile başka ülkelerdeki Amerikan arkeoloji pratiği arasındaki ilişkiyi inceleyen bir arkeologdur. Hâlen arkeologların dış yardımlarda ve teknik destek programlarında oynadığı rolü araştırmakta olan Olson, özellikle 20. yüzyıl ortalarında barajların başını çektiği bölgesel kalkınma hamleleri ile bu programların kültürel miras, turizm ve modernleşme arasındaki ilişkiyi nasıl şekillendirdiği üzerinde duruyor.

Bursiyerin Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…