Scroll Top

Simon Brelaud

Simon Brelaud
University of California, Berkeley
Edessa ve Çevresinde Ölü Gömme Uygulamaları: Süryani Yazıtlarının Girdisi (MS 1–8. yüzyıllar)

Dr. Brelaud 2018 yılında Paris Sorbonne’dan Eskiçağ Tarihi alanında doktora derecesi almıştır. University of California, Berkeley Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nde Avimalek Betyousef Misafir Yardımcı Doçenti olarak görev yapmıştır. Dr. Brelaud, ağırlıklı olarak Süryanice ve Arapça yazılı kaynaklara dayanarak, İslamiyet öncesi Roma ve Sasani Mezopotamyası’ndaki (üçüncü–yedinci yüzyıllar) Hristiyanların sosyal ve coğrafi hareketlilikleriyle ilgilenmektedir.

Türkiye’den çeşitli arkeolog ve akademisyenlerle iş birliği içinde Türkiye’deki Süryanice yazıtları toplama projesinde yer almaktadır. ANAMED’deki araştırmaları, Antik Çağ ve Geç Antik Çağ’da (MS birinci–sekizinci yüzyıllar) Edessa (Şanlıurfa) bölgesindeki ölü gömme uygulamalarının Süryanice yazıtlar üzerinden incelenmesine odaklanmaktadır.