Scroll Top

Orçun Erdoğan

Orçun Erdoğan
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Güneybatı Anadolu’da Transept Planlı Kiliseler

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü (2010); yüksek lisans (2013) ve doktora (2018) eğitimlerini ise Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim dalında tamamlayan Orçun Erdoğan, doktora sonrası araştırması için 2021 yılında Oxford Üniversitesi’nde Akademik Ziyaretçi olarak 5 aylık kütüphane çalışması gerçekleştirmiştir.

Efes, Alanya, Kadıkalesi, Patara, Epiphaneia ve Antiokheia gibi çeşitli bölgelerde kazı ve yüzey araştırması faaliyetlerine katılım gösteren Erdoğan’ın, Geç Antik ve Bizans dönemi arkeolojisi üzerine çeşitli yayınları bulunmaktadır. ANAMED’de gerçekleştireceği “Güneybatı Anadolu’daki Transept Planlı Kiliseler” isimli projesiyle, Likya, Pamphylia, Isauria ve Kilikya bölgelerinde bulunan Erken Bizans dönemi transept planlı kiliselerin mimari ve olası liturjik işlevlerini irdeleyecektir.