Scroll Top

Tyler Jon Wolford

Tyler Jon Wolford
Cornell University
Dağ Direnci: Orta Bizans Döneminde, Küçük Asya’nın Batısında Latros ve Mykale Dağlarında Yerleşim

Wolford, bir Bizans arkeoloğu ve Cornell Üniversitesi Ortaçağ Çalışmaları programında doktora adayıdır. Yürütmekte olduğu tez projesi, insanların orta Bizans döneminde Latros ve Mykale dağlarında nasıl ve neden kalıcı yerleşimlerle yaşamaya başladıklarını anlamaya çalışmaktadır.

Genellikle dağlarda yerleşimin artması, siyasi ve askeri istikrarsızlıkla açıklanır. Ancak savaştan kaçışın dağlık yerleşimle ilişkilendirilmesi, dağlar ve savaş arasındaki karmaşık ve çoğu zaman çelişkili bir ilişkiyi gizlemektedir. Tyler, ANAMED’deki araştırma süresi boyunca, bu dönemde gelişen, yeni kurulan dağ manastırları ve dağların eteklerinde sınırlarını giderek aşan imparatorluk mülkleri gibi Orta Bizans kurumları ile dağlardaki yerleşimler arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır.