Dorfmann-Lazarev, Igor

University of Regensburg, Germany

Araştırma Konusu: Apokrif ve İslami Toplumların Kültür Bilinçlerinin İnşası

Doktorasını ÉPHÉ–Sorbonne’da tamamlayan Dr. Dorfmann-Lazarev, Aix-en-Provence Üniversitesi’nde Ermeni medeniyeti üzerine dersler vermektedir. Monograf ve makaleleri, Güney Kafkasya’yla ve Suriye, Güney Kafkasya ve Anadolu’daki kilise kurumlarının kültürlerarası gelişimiyle ilgilidir. Son yayınlarında apokrif metinlerin aktarımına ve bu metinlerdeki kültürel kaynaşma olgusuna odaklanmıştır. Hıristiyanlık ve Museviliğin Gelişiminde Apokrif ve Ezoterik Kaynaklar: Doğu Akdeniz, Yakın Doğu ve Ötesi (Apocryphal and Esoteric Sources in the Development of Christianity and Judaism: The Eastern Mediterranean, the Near East, and Beyond Leiden: Brill, 2021) başlıklı kitabın editörüdür. ANAMED’de, Hıristiyanlık ve İslam’da insanlığın kökenlerinin farklı temsillerine kanıt teşkil eden kaynaklar üzerine araştırmalar yapacaktır.

Bursiyerin Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…