Moscone, Daniele

Sapienza University of Rome

Araştırma Konusu: Dördüncü Binyıldan Üçüncü Binyıla Kuzey Fırat Havzası’nda Tarih Öncesi Çört Sömürüsü, Teknolojisi ve Dağıtım Sistemleri: Arslantepe Örneği (Malatya, Doğu Anadolu)

Dr. Moscone, taş alet teknolojisi üzerine uzmanlaşmış bir tarih öncesi arkeoloğudur. Esas olarak silisyumlu hammaddelerin kullanımı ve kesici alet yapım teknikleri ile fikirlerin, tekniklerin ve insanların yayılım ağlarıyla ilgilenmektedir. Neolitik dönemden Tunç Çağı’na kadar çeşitli bağlamlara uzanan ve Akdeniz, Afrika ve Orta Doğu’yu kapsayan uzun bir arazi çalışması tecrübesine sahiptir. 2015’ten beridir Anadolu ve Irak’ta faaliyet gösteren çeşitli arkeolojik kazı ekiplerine taş alet uzmanı olarak katılmaktadır. Doktora derecesini 2020’de İtalya’daki Roma Sapienza Üniversitesi’nden alan Moscone’nin disiplinlerarası tezi, hammadde tedarikinin ötesinde sosyo-ekonomik dinamiklerin incelenmesine dayanmakta ve Geç Kalkolitik Çağ’dan Erken Tunç Çağı’na kadar olan dönemde Irak’ın Kuzeybatı Kürdistan bölgesinde çörtten yapılma büyük kesici aletlerin üretim ve yayılımını mercek altına almaktadır. Moscone, ANAMED’de doktora sonrası araştırma bursiyeri olarak Arslantepe’de (Malatya) çört hammadde tedariki ve kullanımını araştıracaktır. Çalışması, bu yerleşmenin Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı evreleri (VII.-VI. dönemleri) boyunca meydana gelen başlıca toplumsal değişimleri göz önünde bulunduran diyakronik bir perspektifi temel alacaktır. Bu yüksek çözünürlüklü sekanstan elde edilen litik buluntu grupları Çört İncelemesi İçin Tahrip Edici Olmayan Çok-Parametreli Protokol (NM-PCI) ile teknolojik yaklaşımı birleştirerek analiz edilecektir.

Bursiyerin Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…