Scroll Top

Müge Bulu-Akar

Müge Bulu-Akar
Independent Researcher
Orta Tunç Çağı’nda Bölgeler Arası Bağlantı: Amik Ovası ve Kilikya’daki Suriye-Kilikya Boyalıları Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi

Dr. Bulu, modern Hatay’ın (Türkiye) Amik Vadisi’nde yer alan Tell Atchana, Alalakh Kazıları’nda seramik çalışmaları direktör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Toprakhisar Höyük Kurtarma Kazıları’nda (Hatay) seramik uzmanı olarak çalışmaktadır ve Amik Vadisi’nin MÖ 2. binyıl seramiklerinin ve yerleşim modellerinin analizinden sorumludur.

Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi (ARHA) Bölümü’nden almıştır. Araştırma alanları arasında çanak çömlek üretim teknolojilerinin yeniden inşası, bağlamsal ve işlevsel analizler yoluyla antik gıda yollarının anlaşılması yer almaktadır. Doktora tezinin bir parçası olarak Dr. Bulu, Tell Atchana’daki Suriye-Kilikya Malları (hakim OTÇ boyalı seramik stili) üretimini, makroskobik analiz ve üretim zinciri (chaîne opératoire) yaklaşımı içine yerleştirilmiş seramik petrografisinin uygulanmasından oluşan birleşik bir metodoloji ile araştırmıştır.

ANAMED’deki araştırma sürecinde Bulu, bu vaka çalışmasını bölgesel ve bölgeler arası seviyelere genişleterek, Amik ovası ve Kilikya’daki seçilmiş yerleşimlerden elde edilen Suriye-Kilikya mallarının karşılaştırmalı bir teknolojik analizini yapmayı planlıyor. İki bölge içindeki ve arasındaki teknolojik yaklaşımlar ve seçimlerdeki benzerlik ve farklılıkları araştırarak, etkileşim ve bağlantı modellerini aydınlatmayı amaçlıyor.